Tietoa osa-aikaeläkeläiselle

Osa-aikaeläke poistui vuoden 2017 alussa Eläkeuudistuksen myötä. 

HUOM! Osa-aikaeläkkeelle ei voi enää jäädä. Nykyään tätä eläkettä vastaa lähinnä osittainen varhennettu vanhuuseläke. Lue tietoa sivulta:

Tämän sivun ohjeet koskevat vain henkilöitä, jotka ovat jääneet osa-aikaeläkkeelle ennen eläkeuudistusta.

Jo alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin eläkeuudistus ei vaikuttanut, vaan osa-aikaeläkkeesi jatkuu normaalisti, kunnes jäät vanhuuseläkkeelle.

Osa-aikaeläkkeellä voit tehdä yhtä tai useampaa työtä, kunhan yhteenlasketut ansiosi mahtuvat annettujen rajojen sisälle.

Voit siirtyä osa-aikaeläkkeeltä takaisin kokoaikaiseen työhön, mutta jos haluat, että osa-aikaeläkkeesi palautetaan maksuun kokoaikatyön jälkeen, sinun on palattava takaisin osa-aikatyöhön viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Osa-aikaeläkkeen maksua varten työnantajasi tulee toimittaa Kevaan OE-liite (pdf) täytettynä sen kuukauden alusta, kun palaat osa-aikatyöhön.

Jos olet kokoaikatyössä pidempään kuin kuusi kuukautta, osa-aikaeläke lakkautetaan, etkä eläkeuudistuksen takia voi enää tämän jälkeen jäädä uudestaan osa-aikaeläkkeelle. Tällöin vaihtoehtona on osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Jos haluat keskeyttää tai lakkauttaa osa-aikaeläkkeesi, voit ilmoittaa sen helposti Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa "Ilmoita muutoksista".

Ansiorajakirje

Jos olet osa-aikaeläkkeellä, saat vuosittain ansiorajakirjeen, joissa kerrotaan, paljonko voit ansaita eläkkeellä ollessasi.

Kirjeet saapuvat tammikuun aikana.

Paljonko osa-aikaeläkkeellä voi tienata?

Osa-aikatyössä sinun on ansaittava 35–70 % kokoaikatyösi vakiintuneesta ansiotasosta. Ansioraja on ehdoton eli tulojesi tulee mahtua näiden rajojen sisään. Olet itse vastuussa ansioidesi seuraamisesta.

 • Mikä on vakiintunut keskiansio?
  Vakiintunut keskiansio lasketaan osa-aikaeläkeen alkamista edeltäneiden 5 kalenterivuoden ansioista.

Et voi olla poissa työstä yhdenjaksoisesti yli kuutta viikkoa, poissaoloaikaan ei kuitenkaan lasketa vuosi- tai sairauslomaa.

Osa-aikatyön ansioiden lisäksi työtuloiksi lasketaan

 • kaikkien eläkelakien mukaiset työ- ja yrittäjätulot (poikkeuksena YEL-maksuista vapautetut yrittäjätulot)
 • perhe- ja omaishoitajapalkkiot
 • luento-, kirjoitus-, asiantuntija- ja esiintymispalkkiot
 • valtion ja kirkon luottamustoimista saadut palkkiot
 • kunnallisista luottamustoimista saadut palkkiot (lukuun ottamatta kokouspalkkioita).

Lisäksi kaikki varsinaisen palkan lisäksi tulevat luontoisedut, lomaraha ja erilaiset lisät, kuten vuorotyö- ja ylityökorvaukset lasketaan ansioiksi.

Työtuloiksi ei lasketa

 • pääomatuloja, eli mm. korot, osingot, omaisuuden luovutusvoitot ja puun myyntitulot
 • työsuhdekeksinnöistä saatuja tuloja
 • tekijänoikeuskorvauksia
 • lapsen kotihoidon tukia
 • erilaiset kulukorvauksia
 • verovapaita päivärahoja.

Vapaaehtoisten eläkesäästöjen nostaminen ei myöskään vaikuta osa-aikaeläkkeeseen.

Jos ansiosi muuttuvat yli 15 %

Jos ansiosi nousevat tai laskevat yli 15 % verrattuna eläkkeen alkaessa olleeseen osa-aikatyön ansioon, ilmoita siitä Kevaan. Tällöin osa-aikaeläkkeesi määrä lasketaan uudelleen ja mahdolliset liikaa maksetut eläkkeet peritään takaisin.

Yleensä 15 % pienemmät ansion muutokset tai tilapäinen lisä- tai ylityö eivät aiheuta muutosta osa-aikaeläkkeeseen.

 • Ilmoita osa-aikatyöhön liittyvistä muutoksista Kevaan OE-liitteellä: OE-liite (pdf)

Osa-aikatyösi ansiot eivät saa koskaan nousta niin suuriksi, että ne olisivat yli 70 % kokoaikatyösi ansiotasosta. Tämä 70 %:n raja on ehdoton, jos ansaitset tämän yli, joudutaan osa-aikaeläkkeesi keskeyttämään tai lakkauttamaan. Jos eläkettä on jo ehditty maksaa liikaa, perimme liikaa maksetun eläkkeen takaisin.

Jos osa-aikatyösi ansiot ovat jo 70 % vakiintuneesta ansiosta, ja sinulle olisi tulossa palkankorotus, et voi osa-aikaeläkkeen näkökulmasta ottaa palkankorotusta vastaan. Silloin sinun tulisi esimerkiksi sopia työnantajasi kanssa töiden uudelleen järjestelystä siten, että työtuntimäärääsi vähennetään sen verran, että korottuneet ansiot mahtuvat 70 % rajan sisään.

Osa-aikatyön ansio ei myöskään saa olla vähempää kuin 35 % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiosta.

Jos haluat keskeyttää tai lakkauttaa osa-aikaeläkkeesi, voit ilmoittaa sen helposti Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa "Ilmoita muutoksista".

Osa-aikaeläkkeen määrä

Osa-aikaeläkkeen määrä on puolet kokoaikatyön vakiintuneen ansion ja osa-aikatyön palkkojen erotuksesta, toisin sanoen puolet osa-aikatyön aiheuttamasta ansion alenemasta.

 • Esimerkki:
  Jos kokoaikatyösi vakiintunut ansio olisi 2 000 €/kk ja tienaisit osa-aikatyössäsi 1 000 €/kk, alentuisivat ansiosi 1 000 €/kk ja osa-aikaeläke olisi tästä puolet, eli 500 €/kk.

  2 000 € - 1 000 € = 1 000 € (ansion alenema)
  1 000 € / 2 = 500 € (osa-aikaeläkkeen määrä)

Osa-aikatyön ansion on pysyttävä koko ajan sillä tasolla, missä se oli osa-aikaeläkkeen alkaessa.

Osa-aikaeläkkeellä oleminen pienentää vanhuuseläkkeen määrää, sillä ollessasi osa-aikaeläkkeellä tienaat vähemmän kuin jos työskentelisit kokoaikaisesti.

Eläkkeen kertyminen osa-aikaeläkkeellä

Osa-aikatyöstä kertyy eläkettä 1,5 % vuodessa. Poikkeuksena ovat vuonna 1954 ja sen jälkeen  syntyneet, joille eläkettä kertyy 53 vuoden iästä 63 vuoden täyttämiseen 1,7 % vuodessa. Eläkkeen kertyminen päättyy 68-vuotiaana. Ennen vuotta 1953 syntyneille eläkettä karttuu myös ansion alenemasta.

Huom! Eläkeuudistuksen myötä yli 63-vuotiaille ei enää kerry eläkettä suuremmalla prosentilla. 

Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle

Osa-aikaeläke ei muutu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi, vaan sitä pitää hakea.

Hae vanhuuseläkettä Omat eläketietosi -palvelussa tai kirjallisesti. Tarkemmat ohjeet löydät Vanhuuseläke-sivulta.

Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle täytettyäsi ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän. Osa-eläkkeellä voit olla 68-vuotiaaksi saakka. Tämän jälkeen saat vanhuuseläkettä, jonka rinnalla voit halutessasi tehdä työtä. Huomioi kuitenkin, että vanhuuseläkkeen saamisen ehtona on työsuhteen päättyminen.