Arbetsgivarens årsschema

Månad

Checklista
Januari
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • Skicka beslut om fastställda åtgärdsarvoden för kommunernas veterinärer till Keva senast 31.1 per e-post på adressen palvelussuhderekisteri@keva.fi.
 • Den uppskattade pensionsutgiftsbaserade avgiften för Kevas medlemssamfund för föregående år för bokslutet publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare.
 • Förskotten för den pensionsutgiftsbaserade avgiften för Kevas medlemssamfund publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare.
Februari
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Mars
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
April
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Maj
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Juni
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • Budgeteringsanvisningarna för kommunala och statliga arbetsgivarna publiceras: Budgetering av pensionsavgifter
Juli
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Augusti
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • De slutliga pensionsutgiftsbaserade avgifterna för Kevas medlemssamfund för föregående år publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare
September
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
Oktober
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • För Kevas medlemssamfund publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare prognoser över de pensionsutgiftsbaserade avgifterna för följande år och uppföljningsuppgifter om innevarande år
November
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
December
 • Skicka uppgifterna om anställningar och inkomster till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen
 • Bekräftade uppgifter om pensionsavgiftsprocenten för följande år: Arbetsgivarspecifika procentsatser och de fall som inverkat på procentsatsen för invalidpensionsavgiften publiceras i webbtjänsten för arbetsgivare i december
 • Åtgärdsarvodena för veterinärerna i kommunsektorn ska fastställas av kommunens kollegiala organ senast 31.12.

  • år 2023 är arvodenas maximibelopp 54 083,52 euro
  • år 2022 är arvodenas maximibelopp 52 932,48 euro
  • år 2021 är arvodenas maximibelopp 52 548,72 euro
  • år 2020 är arvodenas maximibelopp 51 435,60 euro
  • år 2019 är arvodenas maximibelopp 51 435,60 euro