Hermian Farmi i Tammerfors förbättrar sin energieffektivitet med ett jätteprojekt

Ekonomi och investering Hållbarhet
Ekonomi och investering Hållbarhet

Företagsparken Hermian Farmi som ägs av Keva kommer att genomföra ett stort projekt för energieffektivitet och energiåtervinning under 2022. Målet är att minska förbrukningen av fjärrvärme med drygt 70 % och därigenom minska växthusutsläppen avsevärt.

Företagsparken Hermian Farmi som är belägen i Hervanta i Tammerfors har som avsikt att genom sitt projekt förbättra energieffektiviteten med flera olika åtgärder. Under projektets gång byggs bland annat ett system för återvinning av fastighetens interna spillvärme och ett stort geoenergifält för säsongslagring av spillvärme och utnyttjande av jordvärme samtidigt som energiekonomin i ventilationen ska förbättras och övrig husteknik moderniseras. Systemet har planerats av Granlund Oy, ansvarig för övervakningen av projektet är Sweco PM Oy och Are Oy ska utföra arbetet.

En betydande miljöinvestering

Investeringen är en av de största miljöinvesteringarna som Keva genomför i sitt bestånd av placeringsfastigheter år 2022 och dess värde är drygt en miljon euro. Entreprenadavtalet med Are Oy ingicks i mars 2022 och enligt den målsatta tidsplanen ska entreprenaden vara slutförd i januari 2023. Projektet är en fortsättning på arbetet för förnybar energi som Hermian Farmi inledde 2021 med ett solpanelssystem.

- Vi på Hermian Farmi vill erbjuda våra hyresgäster lokaler som är bra belägna och i vilka hållbarhetsaspekterna har prioriterats högt, säger Juha Toivanen, manager för Farmi.

Kevas mål är att uppnå koldioxidneutralitet i energianvändningen i sina placeringsfastigheter senast 2030.

- Projektet omfattar flera åtgärder som både minskar energiförbrukningen och främjar användningen av förnybara energikällor, säger Tuomas Helin, miljöchef i Kevas enhet för fastighetsplaceringar.

Minskad förbrukning av fjärrvärme sänker växthusgasutsläppen i uppvärmning, bidrar till att uppnå klimatmålen på Tammerfors stad och i Kevas fastighetsplaceringar samt minskar behovet av import av naturgas och energived till Finland.

Den elenergi som driver värmepumpar täcks genom inhemsk vindkraftsproduktion som under 2022 byggs i Finland.

- Den samhälleliga nytta som den här typen av miljöinvesteringar för med sig är mycket viktig för oss som en fastighetsplacerare med långsiktiga åtaganden och just nu också mycket aktuell, konstaterar Tuomas Helin.

Ytterligare information:
Tuomas Helin, miljöchef, Keva, tfn 040 827 8355
Jaron Moilanen, uthyrning av kontorslokaler i Farmi/Keva, tfn 040 759 9649
Juha Toivanen, fastighetsaktiebolagets verkställande direktör, Pirkanmaan Ammatti-Isännöinti Oy, tfn 044 047 5011
Aleksi Vilkman, ansvarig planerare, Granlund Oy, tfn 040 720 8702
Jaakko Toivanen, regiondirektör, Are Oy, tfn 040 300 5434