Palvelut Työelämä Työkyky
Kaisa Hakkarainen:

Olisiko meidän aika puhua urasuunnitelmista?

Blogi 26.4.2021 Kaisa Hakkarainen
Palvelut Työelämä Työkyky

Tunnistatko omat vahvuutesi? Tiedätkö missä haluat kehittyä? Entä oletko esihenkilönä miettinyt tiimiläistesi vahvuuksia? Kukoistava työntekijä, tiimi ja organisaatio on ottanut parhaat puolet käyttöönsä. Jotta tämä on mahdollista, täytyy vahvuudet olla tunnistettuna.

Mielekäs työura muodostuu siitä, että pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja kehittämään osaamistaan. Työura ei tarkoita sitä, että aina edettäisiin ylöspäin tai edes välttämättä vaihdettaisiin työtehtäviä.

Työura voi tarkoittaa sitä, että

  • saa tehdä itselleen mielekästä työtä,
  • omaa työtään pääsee muokkaamaan tavoitteiden ja voimavarojen mukaiseksi,
  • itseään pääsee kehittämään ja
  • ennen kaikkea työssä pääsee näyttämään omaa osaamistaan.

Jokaisen olisi hyvä pohtia omaa työuraansa säännöllisesti - aina kulloisenkin työsuhteen alusta alkaen. Mitä haluan työltä, mitä osaan, missä haluan vielä kehittyä? Onko tämä tehtävä tai työnantaja se, jossa haluan olla vielä viiden vuoden kuluttua tai jopa eläkeikääni asti? Ja vaikka jo olisi unelma-ammatissaan, auttaa näiden pohtiminen kehittymään myös nykyisessä työtehtävässä.

Joskus voi myös käydä niin ikävästi, että työ, josta tykkää, käykin esimerkiksi terveydentilan takia mahdottomaksi. Jos on jo valmiiksi miettinyt muitakin mahdollisuuksia, ei ole yhtäkkiä täysin käsittämättömän tilanteen edessä.

Uuden uran löytymistä helpottaa, jos osaa sanoa, että nämä asiat minä osaan ja tällaiset tekijät työssä minua erityisesti kiinnostavat.

Työura on yhteinen asia

On hienoa, jos työurasta ja siihen liittyvistä suunnitelmista voi keskustella oman esihenkilönsä kanssa. Työurasta puhumisen tulisikin kuulua työntekijän ja esihenkilön asialistalle vähintään vuosittain kehityskeskustelussa.

Työurajohtaminen on sitä, että esihenkilö

  • auttaa osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa,
  • antaa mahdollisuuksia käyttää niitä,
  • auttaa myös löytämään kohtia, joissa on esimerkiksi syytä lähteä kehittämään osaamista, miettiä työn tuunaamista tai uusia työtehtäviä tai etsimään muita ratkaisuja.

On sekä työntekijän että työnantajan etu, että työpaikalla on osaavat, motivoituneet ja kykenevät ihmiset - ja että työuran muutoksissa tuetaan, vaikka ne sitten johtaisivatkin uuteen tehtävään tai työpaikkaan.

Kun työura on aiheena työntekijän ja esihenkilön välisissä keskusteluissa työsuhteen kaikissa vaiheissa, ei osaaminen pääse salakavalasti vanhentumaan eikä työn mielekkyys katoamaan. Myös mahdollisiin haasteisiin päästään tarttumaan riittävän ajoissa. Elämässä ja työssä tapahtuu muutoksia ja siksi työuraa pitää aktiivisesti johtaa.

Työurasta ja vahvuuksista puhuminen myös luo kulttuuria, jossa uskalletaan kokeilla uutta ja jossa opitaan.

Työurajohtaminen on mitä suuremmassa määrin ennakoivaa työkykyjohtamista. On huomattavasti helpompaa ylläpitää hyvää työkykyä ja reagoida heti, kun reagoinnille on tarvetta, kuin yrittää korjata jo pidempään muhineita haasteita. Työkykyä ylläpidetään huolehtimalla riittävästä osaamisesta ja sen kehittämisestä, tukemalla motivaatiota mielekkäillä työtehtävillä, varmistamalla työn kuormituksen ja voimavarojen tasapaino sekä edistämällä työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Ennakoinnin ja työurajohtamisen edellytys on aktiivinen keskustelu ja työntekijän kuuleminen sekä vahvuuksien ja tavoitteiden tunnistaminen.

Oppimisympäristöstä tukea työurajohtamiseen

Apua työurajohtamiseen löytyy Kevan oppimisympäristön uudesta työurajohtamisen kokonaisuudesta. Siellä on hyödyllistä materiaalia yleisesti työurajohtamisesta ja mm. empatiakartta avuksi tunnistamaan työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita. Kokonaisuus täydentyy materiaaleilla, jotka tuovat esihenkilöille ideoita, miten tukea työkykyä ennakoivasti työuran eri vaiheissa.

  • Ja koska osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ei aina ole helppoa, tarjoamme pohdinnan tueksi ja työkaluksi käytännönläheisen Kompassi-työkirjan. Työkirja on kaikkien työnantaja-asiakkaittemme käytössä Kevan oppimisympäristössä, josta sen voi ladata myös työntekijöiden käytettäväksi. Oppimisympäristö

Kompassi-työkirja toivottavasti innostaa tuomaan esiin kaikkien osaamista ja edistää työn mielekkyyttä ja työhyvinvointia!

Kirjottaja Kaisa Hakkarainen
Kaisa Hakkarainen Asiakaspäällikkö Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia