Työkykypolkuja-oppimispeli

Työkyky on monen tekijän summa. Joskus työkyky heikkenee ennakoivista toimista huolimatta. Työpaikan toimintamallit ja tiivis yhteistyö esimiesten, työterveyshuollon ja työntekijän välillä ovat avainasemassa, kun suunnitellaan toimia sujuvan työssä jatkamisen tukemiseksi. 

Työkykypolkuja-oppimispeli on suunniteltu HR-toimijoille, esihenkilöille ja työterveyshuolloille. Pelin avulla tarkastellaan organisaation omia toimintamalleja osatyökykyisen työntekijän työssä jatkamisen ja työhön palaamisen tukemisessa. Oppimispeli sopii hyvin esimerkiksi aktiivisen tuen mallin tai strategisen työkykyjohtamisen tavoitteiden läpikäymiseen.  

Pelin aikana pelaajat tekevät valintoja esimerkkitapauksen työkykyyn ja organisaation toimintamalleihin perustuen, keskustelevat eri vaihtoehdoista ja etenevät vastausten mukaisesti. Pelin kulku ohjaa keskustelemaan työkyvyn tuen prosesseista, eri toimijoiden rooleista, vastuista ja yhteistyöstä. 

Kuinka Työkykypolkuja-peliä pääsee pelaamaan?

Työkykypolkuja-oppimispeli on kaikkien Kevan työnantaja-asiakkaiden hyödynnettävissä. Peliä pelataan ryhmissä joko etänä tai lähityöpajoissa. Jokainen ryhmä tarvitsee pelaamiseen oman pelitunnuksen. Pelitunnukset ryhmille voit tilata käyttöönne työnantajan verkkopalvelusta. 

Oppimispeliä voi pelata myös ruotsinkielellä. 

Oppimisympäristön sisällöt tukevat pelin oppeja

Pelin ohessa ja sen sisältöä tukemaan suosittelemme tutustumaan Kevan Oppimisympäristön kokonaisuuksiin Työkyvyn tuen perusteet ja Strateginen työkykyjohtaminen.

Tukimateriaalia pelin hyödyntämiseen etä- ja lähityöpajassa löydät Oppimisympäristön Työnantajan digitaaliset palvelut -kokonaisuuden alta.

Lisätietoa Oppimisympäristön käyttöönotosta ja koulutussisällöistä löydät verkkosivuiltamme.