Työnantajien tarkastukset

Keva tekee työnantajien ilmoittamien palvelussuhde- ja ansiotietojen tarkastuksia. Tavoitteena on varmistaa oikeiden tietojen rekisteröityminen Arekin ansaintajärjestelmään. Näiden tietojen perusteella lasketaan henkilön eläke ja muodostetaan eläkemaksulasku. Tarkastustoiminta perustuu Julkisten alojen eläkelakiin (JuEL 153 §). Kevalla on oikeus tarkistaa julkisen työnantajan asiakirjoista palvelussuhde- ja ansiotietojen oikeellisuus.

Tarkastuksessa tarvittavat tiedot

Keva pyytää tarkastuksessa tarvittavat henkilöluettelot sähköisessä muodossa. Luettelossa tulee eritellä eläkkeeseen oikeuttavat ansiot ja ansiot, joista ei peritä eläkemaksua. Henkilöluettelossa pitää olla seuraavat tiedot:

  • henkilön nimi
  • henkilötunnus
  • ammattinimike
  • vuosiansio

Katso esimerkkiaineiston malli (excel)

Ostopalvelujen tarkastus

Tarkastuksen yhteydessä käydään läpi, miten ostopalvelujen eläkevakuuttaminen hoidetaan.

  • YEL-vakuutus tarkistetaan toiminimellä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana työskentelevältä palveluntuottajalta.
  • Jos yrittäjällä on voimassa oleva YEL-vakuutus, työnantaja tallentaa tiedon vakuutuksesta esimerkiksi kirjanpitojärjestelmään tarkastusta varten.
  • Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, työn osuus vakuutetaan JuEL:n mukaan.

Lisätietoa ostopalveluiden ja muiden toimeksiantojen vakuuttamisesta löydät sivulta: "Ostopalvelut ja muut toimeksiannot"