Eläkkeen hakeminen ja ulkomaat

Jos olet työskennellyt ulkomailla, voit hakea tästä työstä kertynyttä eläkettä. Lue tarkemmin alta.

Jos olet ansainnut eläkettä Suomessa, mutta asut nyt ulkomailla, saat Suomen eläkkeesi riippumatta siitä, missä asut. Katso hakuohjeet alta.

Jos olet jo eläkkeellä, katso ohjeet Suomen eläkkeen maksamiseen ulkomaille -sivulta

Näin haet ulkomaan eläkettä asuessasi Suomessa

Kun olet työskennellyt ulkomailla, voit hakea tästä työstä kertynyttä eläkettä alla olevin ohjein.

Jos olet työskennellyt EU- ja ETA-maassa tai ns. sosiaaliturvasopimusmaassa

Jos olet työskennellyt EU- tai ETA-maassa tai sellaisessa maassa, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, hae ulkomaan eläkettä omasta työeläkelaitoksestasi Suomessa. Jos olet Kevan asiakas, lähetä siis hakemuksesi Kevaan.

Eläke maksetaan maasta toiseen.

  • Eläkehakemuksen kulku kun Suomessa asuva hakee EU tai ETA-maan eläkettä.png

Kuva. Avaa kuva uuteen ikkunaan klikkaamalla tästä.

 

Vanhuuseläkkeen hakeminen ulkomailta

Voit hakea ulkomaan vanhuuseläkettä samalla kertaa kuin Suomen vanhuuseläkettä, jos

  • haet molempia samasta ajankohdasta tai
  • ulkomaan eläkkeen haettuun alkamisaikaan on korkeintaan noin vuosi.

Täytä tällöin "Vanhuuseläkehakemus".

Voit hakea ulkomaan eläkettä eri aikaan kuin Suomen vanhuuseläkettä, jos

  • haluat ulkomaan eläkkeen aikaisemmin kuin Suomen vanhuuseläkkeen tai
  • haluat ulkomaan eläkkeen yli vuotta myöhemmin kuin Suomen vanhuuseläkkeen.

Täytä tällöin "Hakemus ulkomaan vanhuuseläkkeestä". Suositeltava aika jättää erillinen ulkomaan eläkkeen hakemus on noin puoli vuotta ennen sen haettua alkamisaikaa.

Hae eläkkeitä Omat eläketietosi -palvelussa.

Jos et voi käyttää Omat eläketietosi -palvelua, voit hakea eläkettä myös paperilomakkeella. Postita hakemus ja U-liite osoitteella: Keva, 00087 KEVA.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen ulkomailta

Työkyvyttömyyseläkettä voit hakea sekä Suomesta että ulkomailta samalla hakemuksella. Voit lähettää hakemuksesi Kevaan.

Suomalaiset lääkärinlausunnot riittävät yleensä sellaisinaan, ja ulkomainen laitos pyytää lisäselvityksiä tarvittaessa. Työkyvyttömyys määritellään eri maissa eri tavoin, joten ulkomaan eläkelaitoksen päätös voi poiketa Kevan eläkeratkaisusta.

Perhe-eläkkeen hakeminen ulkomailta

Jos edesmennyt henkilö oli työskennellyt ulkomailla, hänen puolisollaan ja lapsillaan saattaa olla oikeus ulkomaan perhe-eläkkeeseen. Ikärajat ja muut edellytykset vaihtelevat maittain.

Voit hakea ulkomailta lesken- tai lapseneläkettä samalla kertaa, kun haet Suomen perhe-eläkettä.

Jos olet työskennellyt muussa maassa

Jos olet työskennellyt muualla kuin EU- ja ETA-maassa tai ns. sosiaaliturvasopimusmaassa, sinun on itse haettava eläkkeesi ulkomailta.

Jos saat eläkettä muusta kuin EU-, ETA- tai sosiaaliturvasopimusmaasta, esimerkiksi Venäjältä, liitä Suomen eläkehakemuksesi mukaan kopio kyseisen maan eläkepäätöksestä. 

Lisätietoa eri maiden eläkkeistä

Eri maiden eläkejärjestelmissä on huomattavia eroja. Samoin eläkkeen hakemisen käytännöt ja tavat vaihtelevat maittain. 

 

Näin haet Suomen eläkettä asuessasi ulkomailla

Oletko ansainnut eläkettä Suomessa, mutta asut ulkomailla? Saat eläkkeesi riippumatta siitä, missä asut.

Jos asut EU- tai ETA-maassa tai sosiaaliturvasopimusmaassa

Hae eläkettä siinä maassa, missä asut. Jokaisessa EU- ja ETA-maassa on eläkeasioita hoitava yhdyslaitos, jonka kautta Suomen työeläkettä haetaan.

Yhdyslaitokset ovat yleensä samoja, jotka käsittelevät myös omassa maassaan kertynyttä eläkettä koskevia hakemuksia. Jos et tiedä asuinmaasi yhdyslaitosta, voit kysyä sitä Kelan Kansainvälisten asioiden keskuksesta (Kela.fi).

Jos asut muussa maassa

Hae Suomen työeläkettä suoraan Suomesta. Voit tehdä hakemuksen Omat eläketietosi -palvelussa, jos sinulla on suomalaiset verkkopankkitunnukset. Voit myös tulostaa suomalaiset hakemuslomakkeet ja lähettää ne postitse Kevaan.

Voit tiedustella eläkeikääsi ja ennakkoarviota Omat eläketietosi -palvelussa tai puhelimitse Kevan asiakaspalvelusta.

Jos olet työskennellyt Suomen valtion palveluksessa ulkomailla

Jos olet työskennellyt Suomen valtion palveluksessa ulkomailla, mutta et ole Suomen kansalainen, hae ylimääräistä eläkettä alla olevalla lomakkeella.

Lomake: Valtion palveluksessa ulkomailla työskennelleen muun kuin Suomen kansalaisen ylimääräinen eläke (pdf) (55 kb)

Lähetä lomake postitse osoitteella: Keva, 00087 KEVA.