Työttömän eläketurva ja muutostilanteet

Voit työurasi varrella kohdata erilaisia muutostilanteita, joilla voi toteutuessaan olla vaikutusta eläketurvaasi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työttömyys, työkykysi heikentyminen tai työnantajan vaihtuminen liikkeen luovutuksessa.

Iän karttuessa vanhuuseläkkeelle tai osa-aikatyöhön siirtyminen voivat olla hyviä vaihtoehtoja. Jos työkykysi on heikentynyt, voi esimerkiksi ammatillisesta kuntoutuksesta löytyä tarvittava apu.

Työttömyyden uhatessa

Työsi päättymisestä seuraa yleensä siirtyminen työttömyyspäivärahoille. Näissä tilanteissa sinua auttavat oma työttömyyskassasi tai Kela.

Työttömyyden uhatessa tai työttömäksi joutuessasi Keva voi selvitellä mahdollista eläkeratkaisua, antaa yleisneuvontaa ja kertoa, miten työttömyys vaikuttaa eläkkeesi määrään.

 

Paljonko eläkettä kertyy työttömänä?

Työttömyysajalta voi kertyä eläkettä. Eläkettä kertyy myös muilta palkattomilta ajoilta, kuten vuorotteluvapaalta tai alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta.

Lisäeläke ja liikkeen luovutus

Lisäeläke voi olla työnantajan vapaaehtoisesti ottama yksilöllinen- tai ryhmäeläkevakuutus. Jotta lisäeläkkeen voi saada, tulee työsuhteen yleensä jatkua aina eläkkeelle jäämiseen saakka.

Liikkeen luovutuksesta puhutaan tilanteessa, jossa yritys tai osa yritysestä luovutetaan toiselle työnantajalle. Varsinkin kuntapuolella liikkeen luovutukset ovat yleisempiä, kun kunta tai kuntayhtymä kilpailuttaa palveluntuottajan uudelleen.

Jos palvelu siirtyy uudelle palveluntuottajalle, on työnantaja uusi, mutta työntekijät voivat jatkaa lähtökohtaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. Myös työsuhteisiin kuuluvista työsuhde-etuuksista, kuten lisäeläkkeestä huolehtiminen siirtyy liikkeen luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle.

Siirtyessäsi uuden työnantajan palvelukseen ns. vanhana työntekijänä, katsotaan työsuhteesi jatkuneen keskeytyksettä ja sinulla on edelleen oikeus lisäeläketurvaan, mutta vain jos uusikin työnantaja on Julkisten alojen eläkelain piirissä.