Työuraeläke

Kenelle työuraeläkettä?

Työuraeläke on tarkoitettu sinulle, jos työkykysi on heikentynyt pysyvästi. Tähän syynä voi olla esimerkiksi sairaus, vika tai vamma. Lisäksi sinulla tulee olla pitkä työura kokoaikaisessa työssä.

Jos etsit tietoa eläkkeestä, jonka voi saada pelkästään iän perusteella, lue lisää sivulta vanhuuseläke tai osittainen vanhuuseläke.

Voit hakea työuraeläkettä, jos

 • olet täyttänyt 63 vuotta
 • vanhuuseläkeikäsi ei ole vielä täyttynyt
 • olet työskennellyt vähintään 38 vuotta rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä
 • olet työskennellyt kokoaikaisesti (eli 100 %) työssäsi
 • työkykysi on pysyvästi heikentynyt
 • työsi päättymisestä on kulunut enintään yksi vuosi tai olet edelleen työelämässä.

Lyhyet sairaus- tai työttömyysjaksot eivät estä työuraeläkkeen saamista. Myöskään äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakausia ei vähennetä työuran kestosta, jos niiden pituus on enintään kolme vuotta.

Et voi saada työuraeläkettä, jos

 • olet jo täyttänyt vanhuuseläkeikäsi, tällöin voit jäädä suoraan vanhuuseläkkeelle
 • olet jo siirtynyt osa-aikaiseen työskentelyyn tai saat osatyökyvyttömyyseläkettä
 • sinulla ei ole työskentelyä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä vähintään 38 vuotta.
Työuraeläke-esite.pdf (43 kb)

Eläkkeen määrä

Työuraeläkkeen määrä on sinulle eläkkeen alkamiseen mennessä työstä ja palkattomista etuuksista kertynyt eläke.

Eläkkeesi määrän voit tarkastaa Omat eläketietosi -palvelusta

Katso video työuraeläkkeestä

Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ

Työuraeläke on tarkoitettu raskasta ja kuluttavaa työtä pitkään tehneille. Tietty ammattinimike ei automaattisesti oikeuta työuraeläkkeeseen.

Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavan työn tunnusmerkkejä ovat fyysiseen tai henkiseen rasitukseen liittyvät asiat. Työn rasittavuutta ja kuluttavuutta arvioitaessa edellytetään, että työ on merkittävässä määrin sisältänyt yhtä tai useampaa seuraavista tekijöistä: (Julkisten alojen eläkelaki 52 § )

 1. suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä
 2. hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voimakasta kuormittumista
 3. kuormittavia ja hankalia työasentoja
 4. voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä taikka työliikkeitä, jotka sisältävät samanaikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa
 5. työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuksellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä
 6. työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä, jossa on korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka.

Käytämme lääkärin- ja työnantajasi lausuntoja apuna, kun tutkimme, voitko saada työuraeläkettä. Arvioinnissa huomioidaan, onko sinulla tekemäsi työn puolesta oikeus työuraeläkkeeseen.

On tärkeää, että kerrot hakemuksellasi tarkasti työskentelystäsi koko työhistoriasi ajalta.

Työskentely työuraeläkkeellä

Voit tehdä töitä työuraeläkkeellä ollessasi. Huomioi kuitenkin ansaintaraja – voit ansaita enintään 976,59 euroa kuukaudessa vuoden 2024 tasossa.

Jos ansiosi nousevat tätä suuremmiksi, voit jättää eläkkeen lepäämään kolmesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

Kun ansiosi alenevat alle 976,59 euroon, voidaan eläkettä taas maksaa.

Työuraeläkkeen aikana tekemästäsi työstä kertyy sinulle lisää eläkettä, jota sinun pitää myöhemmin hakea erikseen.

Siirtyminen vanhuuseläkkeelle

Kun täytät vanhuuseläkeikäsi, muuttuu työuraeläkkeesi automaattisesti vanhuuseläkkeeksi.

Vanhuuseläkkeellä voit työskennellä ilman ansaintarajoja.

Vanhuuseläkkeen aikana tehdystä työstä kertynyttä eläkettä sinun tulee hakea erikseen.

Näin haet työuraeläkettä

Omat eläketietosi -palvelussa haet eläkettä helposti ja nopeasti. Palvelu opastaa sinua kohta kohdalta eteenpäin.

Eläke voi alkaa aikaisintaan 63-vuotispäivääsi seuraavan kuukauden alusta. Voit hakea myös ennakkopäätöstä, joka on voimassa kuusi kuukautta, kuitenkin korkeintaan vanhuuseläkeikäsi täyttämiseen asti.

Kerro hakemuksellasi tarkasti työskentelystäsi koko työhistoriasi ajalta. Kerro jokaisesta työsuhteestasi, millaisia työtehtäviä sinulla on niissä ollut, ja millä lailla työtehtäväsi ovat olleet niissä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavia.

Miten teen eläkehakemuksen?

Tee hakemus vasta sitten, kun sinulla on ajantasainen lääkärin B-lausunto, koska ilman sitä hakemustasi ei voida käsitellä.

Ennakkopäätöstä työuraeläkkeestä voit hakea 6 kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Työuraeläkkeen pitää kuitenkin alkaa ennen kuin täytät vanhuuseläkeikäsi. Työuraeläkkeen maksupäätöstä voit hakea 2 kuukautta ennen sen alkamista.

Ilmoituksen työuraeläkkeelle siirtymisestä voit tehdä joko Omat eläketietosi -palvelussa tai lomakkeella, jonka saat ennakkopäätöksen liitteenä.

Hakemuksessa tarvittavat liitteet

 • Liitä hakemukseesi ajankohtainen lääkärin B-lausunto, ilman sitä hakemustasi ei voida käsitellä.
 • Voit liittää hakemukseen myös muita selvityksiä terveydentilastasi sekä mahdolliset työterveysneuvottelumuistiot.
 • Pyydä lisäksi työnantajaasi täyttämään työuraeläkkeen TAK-lomake ”Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä työuraeläkettä varten”. Lomake ja sen täyttöohje löytyy sivulta: Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta

Hakeminen

 1. Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun ja valitse Tee hakemus
 2. Täydennä hakemuksen tiedot ja lisää edellä mainitut liitteet
 3. Saat lähettämisen jälkeen vahvistuksen, että hakemus on saapunut Kevaan käsiteltäväksi
 4. Saat päätöksen Omat eläketietosi -palveluun, kun hakemuksesi on käsitelty

Jos et jostain syystä voi tehdä sähköistä hakemusta, voit tehdä hakemuksen myös kirjallisesti. Postita siinä tapauksessa hakemus ja liitteet osoitteeseen: Keva, 00087 KEVA. 

 • Hakemuslomake, pdf (Etk.fi)
 • Lääkärin B-lausunto ja muut edellä mainitut liitteet
 • U-liite, pdf (Kela.fi) (Jos olet työskennellyt ulkomailla ja haet eläkettä kirjallisesti, täytä myös oheinen U-liite.)
 • Pyydä lisäksi työnantajaasi täyttämään työuraeläkkeen TAK-lomake sähköisesti (ohjeet yllä).


Ilmoitamme sinulle päätöksestä

 • Sähköpostilla tai tekstiviestillä Kevasta, jos olet tilannut paperittoman palvelun Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Itse asiakirjan voit lukea Omat eläketietosi -palvelussa eli Keva ei lähetä päätöstä sinulle liitteenä tai linkkinä.
  TAI
 • Suomi.fi-palvelun kautta, jos olet ottanut sähköiset viestit käyttöön Suomi.fi-palvelussa, mutta et ole tilannut paperitonta palvelua Omat eläketietosi -palvelussa. Itse päätöksen voit lukea Kevan Omat eläketietosi -palvelussa eli Suomi.fi ei lähetä sinulle liitteitä tai linkkejä.
  TAI
 • Paperipostilla, jos et ole tilannut paperitonta palvelua Kevasta tai sähköisiä ilmoituksia Suomi.fi:stä. Asiakirja tulee sinulle postissa kotiin ja voit lukea sen myös Omat eläketietosi -palvelussa.

 

Katso myös yleiset eläkkeenhakuohjeet ja mitä sinun tulee tehdä eläkepäätöksen saatuasi.