Ammatti vaikuttaa eläkkeeseen

Joissain ammateissa työskentelevillä voi olla vielä voimassa ammatillisia tai henkilökohtaisia eläkeikiä tai eroamisikiä. Myös muita erityisiä säädöksiä on tietyissä ammateissa toimivilla.

Jos et kuulu mihinkään alla olevaan ammattiryhmään, löydät tietoa henkilökohtaisesta vanhuuseläkeiästä ja ammatillisesta eläkeiästä  Vanhuuseläke-sivulta.

 

Omais- ja perhehoitajat

Omaishoitajana tai perhehoitajana saamastasi korvauksesta kertyy eläkettä. Tutustu omais- ja perhehoitajien vanhuuseläkkeeseen.

Opettajat

Yleisen eläkeiän lisäksi opettajilla on käytössä vielä ammatillisia ja henkilökohtaisia eläkeikiä. Eläkeuudistuksen myötä kaikki julkisella alalla työskentelevät opettajat kuuluvat JuELin piiriin.

Poliisit

Poliisit voivat jäädä vanhuuseläkkeelle yleisessä eläkeiässä. Joillain poliiseilla on vielä käytössä ammatillisia ja henkilökohtaisia eläkeikiä sekä tehtäväkohtaisia eroamisikiä.

Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eläkkeet

Keva hoitaa Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sotilas- ja siviilihenkilöstön eläkkeet. 

Kansanedustajat, ministerit, presidentti ja mepit

Keva hoitaa kansanedustajien, ministerien sekä presidenttien eläkeasiat. Lisäksi Keva myöntää ja maksaa Euroopan parlamentin jäsenten eli meppien eläkkeet ennen vuotta 2009 tehdystä työstä. Kansanedustajana toiminut henkilö voi lisäksi saada sopeutumiseläkettä tai -rahaa, jos hän jää työttömäksi edustajakautensa jälkeen.

Taiteilija-apurahaeläkkeet

Taiteilija-apurahoista voi saada eläkettä tietyin ehdoin.

Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet ja taiteilijaperhe-eläkkeet

Ylimääräinen taiteilijaeläke on harkinnanvarainen etuus ja sen myöntää Taiteen edistämiskeskus. Keva huolehtii eläkkeen maksamisesta.

Ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisot

Ulkoasiainhallinnon virkamiehen mukana asemamaahan seuraava puoliso voi saada erityiskorvausta. Monesti puolison työllistyminen ulkomailla voi olla hankalaa, joten erityiskorvaus täydentää hänen työeläkettään. Erityiskorvausta voivat hakea myös muut, joiden virkamiespuoliso on työskennellyt Suomen edustustossa ulkomailla.

Valtion palveluksessa ulkomailla työskennelleet

Valtion palveluksessa työskennelleet, muut kuin Suomen kansalaiset voivat saada tietyissä tapauksissa ylimääräistä eläkettä. Hakeminen tapahtuu alla olevalla hakemuslomakkeella. 

Lomake: Valtion palveluksessa ulkomailla työskennelleen muun kuin Suomen kansalaisen ylimääräinen eläke (pdf) (55 kb)

Luottamustoimet

Kunnallisia luottamushenkilöitä ovat esimerkiksi kuntien valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien jäsenet sekä vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenet. Kunnallisille luottamushenkilöille maksetut ansionmenetyskorvaukset ja määräajalta maksetut erilliset palkkiot ovat eläkkeen perusteena olevaa työansiota.

Kunnallisille luottamushenkilöille maksetut kokouspalkkiot eivät oikeuta eläkkeeseen. Evankelis-luterilaisen kirkon luottamustehtävissä toimivien kokouspalkkiot eivät myöskään oikeuta eläkkeeseen.

Valtion luottamushenkilöitä ovat esimerkiksi käräjäoikeuksien lautamiehet. Lautamiespalkkiot oikeuttavat eläkkeeseen.

Luottamustoimea ainoana jatkuvana julkisen puolen palvelussuhteena ei tarvitse päättää, kun hakee vanhuuseläkettä.