Työelämän kehittämisraha

Työelämän kehittämisrahan hakeminen Kevasta voi olla yksi keino silloin, kun työpaikoilla halutaan vahvistaa strategista työkykyjohtamista ja vaikuttaa oman henkilöstön työkyvyttömyysriskien vähenemiseen.

Kehittämisraha on tarkoitettu kunta-alan, hyvinvointialueiden ja kirkon työnantajien kehittämistoimintaan. Tuemme sellaista vaikuttavaa kehittämistä, jolla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja vaikutetaan henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähenemiseen.

Rahoitusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Hakuohjeet ja muut lisätiedot hakemiseen julkaistaan tällä sivulla: Hakeminen kevät 2023

Vuoden 2023 työelämän kehittämisraha

Rahoitamme vuonna 2023 kuntien, kuntayhtymien, kuntien osakeyhtiöiden, maakuntien ja hyvinvointialueiden sekä evankelis-luterilaisen kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeita.

Vuonna 2023 kehittämisrahan hakukierroksia on kaksi:

  • ensimmäinen haku päättyy 28.4.2023 klo 16.00 ja
  • toinen haku päättyy 15.9.2023 klo 16.00.

Ensimmäistä hakukierrosta koskevat ohjeet ja lisätiedot on julkaistu alla kohdassa ”Työelämän kehittämisrahan hakeminen keväällä 2023”.

Toista hakukierrosta koskevan ohjeistuksen ja lisätiedot julkaisemme kevään 2023 aikana.

Jos suunnittelet kehittämishanketta, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikköönne Kevassa. Voit olla yhteydessä myös kehittämispäällikkö Taina Tuomeen tai palveluasiantuntija Satu Ijäkseen. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)keva.fi.