Eläkemaksujen budjetointi

Täältä löydät ohjeita palkkaperusteisen eläkemaksun ja tasausmaksun budjetointiin. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2024

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksu pyritään pitämään yksityisalojen TyEL-maksun tasolla. TyEL-maksu muodostaa myös lähtökohdan valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteiselle eläkemaksulle.

Keva on julkaissut huhtikuussa työnantajakohtaiset palkkaperusteisen eläkemaksun arviot työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa. Arviot perustuvat Eläketurvakeskuksen ennusteeseen (19.1.2023) TyEL-maksun kehityksestä. Palkkaperusteisesta eläkemaksusta ollaan julkaisemassa uudet työnantajakohtaiset arviot syys-lokakuun vaihteessa.

Alla esitetty arvio perustuu tuoreimpaan Kevan saamaan ennusteeseen (4.9.2023) TyEL-maksun kehityksestä.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2024

Kevan jäsenyhteisöt

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  23,60
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 0,80
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,40

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2024

valtiotyönantajat

prosenttia
palkoista

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)  24,01
Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin) 0,80
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin)  24,81

 

Työntekijän eläkemaksu 2024 

prosenttia palkoista

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä  7,15
Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla  8,65

 

Kirkolliskokous päättää kirkkotyönantajan vuoden 2024 palkkaperusteisten eläkemaksujen määrät syksyllä 2023.

Palkkaperusteinen eläkemaksu 2023

prosenttia palkoista
Seurakunnat 28,7
Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset  34,5


Tasausmaksun budjetointi vuodelle 2024

Työnantajakohtaiset tasausmaksun arviot vuodelle 2024 on julkaistu toukokuussa työnantajan verkkopalvelussa. Täsmennetyt arviot julkaistaan syyskuun aikana verkkopalvelussa. 

Vuoden 2024 tasausmaksun kokonaismäärän arvioidaan nousevan 689 miljoonaan euroon vuoden 2023 kokonaismäärästä, joka oli 645 miljoonaa euroa. Tasausmaksun kokonaismäärästä arvioidaan 52 % kohdistuvan hyvinvointialueille ja 48 % kunnille. Kuntien ja hyvinvointialueiden välinen jakosuhde tarkistetaan syyskuussa 2023, jonka jälkeen Kevan valtuutetut vahvistavat lopullisen jakosuhteen. Mikäli jakosuhde muuttuu arvioidusta, vaikuttaa se myös työnantajakohtaisiin tasausmaksun määrän arvioihin.

Kuntien työnantajakohtaiset tasausmaksun arviot on laskettu vuoden 2022 verorahoitustietojen perusteella. Niiden kuntien osalta, joilta vuoden 2022 verorahoitustietoja ei ollut saatavilla, arvioiden määrittelyssä on käytetty vuoden 2021 tietoja.

Hyvinvointialueiden työnantajakohtaiset tasausmaksun arviot on laskettu valtiovarainministeriöltä saatujen vuoden 2024 rahoitustietojen arvioiden perusteella.

Kuntaliiton ohjeistus tasausmaksun kirjaamisesta

Taloudellisen tuen maksuosuus

Taloudellinen tuki on ryhmähenkivakuutusta vastaava etuus. Maksuosuus koskee työnantajia, jotka ovat järjestäneet etuuden Kevasta.

Taloudellisen tuen kustannusten arvioidaan jäävän 2024 alle 0,034 %:iin taloudellisen tuen alaisista palkoista eli selvästi alle ryhmähenkivakuutuksen maksun.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2022

Kevan valtuutetut päättävät vuosittain Kevan jäsenyhteisöjenmaksuista Kevan hallituksen esityksestä. Maksutasoselvitys on tarkoitettu tukemaan maksutasoa koskevaa päätöksentekoa.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän maksutasoselvitys 2022.pdf (693 kb)