Työkokeilu

Jos et terveydentilasi vuoksi pysty jatkamaan nykyisessä työssäsi, sinulla voi olla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Yksi ammatillisen kuntoutuksen keinoista on työkokeilu. Tavoitteena on, että voit työkokeilun jälkeen palata takaisin työelämään.

Tällä sivulla saat tietoa siitä, miten etenet asiassa. Sivulla on myös tietoa sinulle, joka olet jo työkokeilussa.

Työkokeilu sopii tilanteeseen, jossa olet palaamassa työhön pitkän sairauspoissaolon jälkeen tai siirtymässä terveydentilasi kannalta sinulle paremmin sopiviin tehtäviin. Työkokeilun avulla voit kokeilla työn sopivuutta jo ennen kuin hakeudut opiskelemaan uutta alaa. Työkokeilulla voidaan myös selvittää, onko osaamisesi ajan tasalla ja minkälaista tukea tarvitset palataksesi takaisin työhön.

Työkokeilu toteutetaan työpaikalla - joko nykyisellä työnantajalla tai uudella työnantajalla.
 

Työkokeilun kesto ja työaika

Työkokeilu voi kestää enintään kuusi kuukautta. Jos kysymyksessä ovat uudet työtehtävät, jotka vaativat uusien taitojen opettelua, työkokeilu voi jatkua työhönvalmennuksena.

Päivittäinen työaika voi olla 4 - 8 tuntia. Tavallisesti työaikaa pidennetään työkokeilun aikana asteittain. Työkokeilun tuntimäärä ei vaikuta kuntoutusetuuden määrään.

Työkokeilujakson tulisi olla katkeamaton. Vuosilomat olisi pidettävä ennen tai jälkeen työkokeilun. Tiedossa olevista keskeytyksistä on ilmoitettava Kevaan jo hakemisvaiheessa.
 

Työkokeilu voi olla palkallinen tai palkaton

Palkanmaksusta sinun tulee sopia työnantajasi kanssa.

 • Palkallisessa työkokeilussa työnantaja maksaa sinulle palkkaa, ja Keva maksaa kuntoutusrahaa työantajalle palkkaa vastaavalta osalta.

 • Palkattomassa työkokeilussa Keva maksaa kuntoutusrahaa tai kuntoutustuen ja -korotuksen sinulle. Lisäksi otamme lakisääteisen tapaturmavakuutuksen työkokeilun ajalle. Palkattoman työkokeilun ajalta ei kerry vuosilomia.

Katso myös tarkempaa tietoa kuntoutusetuuksista, verotuksesta ja kulukorvauksista.

Jos työskentelet valtion palveluksessa, kuntoutuksen aikaisesta palkanmaksuvelvollisuudesta on määräyksiä työehtosopimuksessasi (VES).
 

Työkokeilun suunnittelu

Jos sinulla on voimassa oleva työsuhde, selvitä työkokeilun mahdollisuuksia aina ensin työnantajasi kanssa. Suunnittele työkokeilu yhdessä työnantajasi ja työterveyshuollon kanssa.

Sovi työnantajan ja työterveyshuollon kanssa yhdessä työkokeiluusi liittyvät asiat (eli työterveysneuvottelu):

 • työkokeilun tavoite
 • työtehtävät
 • työkokeilun kesto, alkamis- ja päättymisajankohdat
 • työaika, 4–8 h/pv
 • työpaikalla tapahtuva perehdytys ja seurantatavat
 • mahdollinen palkanmaksu
 • työllistymismahdollisuus työkokeilun jälkeen.

Sovituista asioista on hyvä tehdä muistio.

Jos sinulla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, suunnittele työkokeilu sinua hoitavan tahon kanssa.

Jos tarvitset apua työkokeilusuunnitelman laadintaan, kuntoutuksen palveluntuottajat voivat auttaa, katso apua kuntoutussuunnitelman laatimiseen.

Näin haet työkokeilun korvaamista ammatillisena kuntoutuksena

 1. Tee kuntoutushakemus Kevan Omat eläketietosi -palvelussa. Jos sinulla on jo päätös oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, valitse täytettäväksi ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmahakemus. Muussa tapauksessa valitse kuntoutushakemus.

 2. Täytä hakemuksen kuntoutussuunnitelmakohtaan tiedot työkokeilustasi. Hakemuksen liitteeksi on hyvä lisätä myös työterveysneuvottelun muistio.
   > Omat eläketietosi -palvelu

 3. Saat Kevasta päätöksen työkokeilun korvaamisesta noin kolmessa viikossa. Jos kokeilupäätös on myönteinen, saat erillisen päätöksen kuntoutusetuudesta.
   

Ohjeita työkokeilun aloittavalle ja työkokeilussa jo oleville

Työkokeilun sopimus, aloitus ja seuranta

Työkokeilun tai työhönvalmennuksen alkaessa esihenkilön ja sinun tulee täyttää ja hyväksyä sopimus työkokeilusta.

 • Täyttäkää ja palauttakaa sopimuslomake vasta, kun työkokeilu tai työhönvalmennus alkaa. Saat päätöksen kuntoutusetuudesta, kun lomake on palautettu Kevaan.
 • Keva lähettää ensin työkokeilupaikan tai työhönvalmennuspaikan esihenkilölle linkin sähköiseen turvalomakepalveluun sopimuksen täyttämiseksi ja hyväksymiseksi.
 • Kun esihenkilö on täyttänyt ja hyväksynyt sopimuksen, saat osoitteesta noreply@keva.fi sähköpostiisi linkin, josta pääset hyväksymään sopimuksen omalta osaltasi. Kirjaudu turvalomakepalveluun saamastasi linkistä Suomi.fi -tunnistautumisella eli esimerkiksi henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla.
 • Kun olette molemmat hyväksyneet sopimuksen, lomake lähtee Kevaan ja saatte siitä kopion sähköposteihinne.

Kun olet aloittamassa työkokeilun, jota Keva tukee ammatillisena kuntoutuksena, lue vielä lue tämä ohje: 

Ohjeita työkokeilun tai työhönvalmennuksen aloittavalle.pdf (92 kb)


Seuranta.
Esihenkilösi tai työkokeilusi ohjaaja työpaikalla ja työterveyshuoltosi seuraavat yhdessä sekä työkokeilusi etenemistä että terveydentilaasi ja työkykyäsi.

Lisäksi on suositeltavaa, että pidätte seurantapalaverin yhdessä työkokeilun aikana.

Sinun on myös hyvä ottaa matalalla kynnyksellä puheeksi mahdolliset kokemasi haasteet, jotta suunnitelmaan voidaan tehdä tarvittavia muutoksia.

Kulukorvaukset. Keva korvaa ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä kulukorvauksia. Tarkemmat tiedot kulukorvauksista ja ohjeet kulukorvausten hakemisesta sivulla: Kulukorvaukset
 

Muutoksia tai ongelmia työkokeilussa?

Jos et pysty pidentämään työaikaasi, työkokeilussa ilmenee ongelmia tai et pysty enää jatkamaan työkokeilua, ilmoita näistä muutostilanteista ja ongelmista mahdollisimman pian Kevaan Omat eläketietosi -palvelun viestipalvelun kautta.

  • Jos et pysty jatkamaan työkokeilua, voit tehdä ilmoituksen työkokeilun keskeytymisestä Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa Ammatillisen kuntoutuksen palvelut, Kuntoutusohjelman keskeytys.
    
  • Jos työkokeilun aikana näyttää siltä, että työskentely sujuu vain osa-aikaisesti, voit selvittää, olisitko oikeutettu osatyökyvyttömyyseläkkeeseen. Keskustele asiasta työkokeilun seurantapalaverissa.

 

Voiko työkokeilua jatkaa pidempään? Perustellusta syystä työkokeilua voidaan jatkaa. Perusteltu syy voi liittyä esimerkiksi terveydentilaan tai oppimiseen. Keskustele jatkon tarpeesta hyvissä ajoin ennen kokeilun päättymistä työterveyshuollon edustajan ja esihenkilösi kanssa.

  • Tee sen jälkeen uusi ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmahakemus Omat eläketietosi -palvelussa. Liitä hakemukseen yhteispalaverimuistio, tai muu asiakirja, jossa on perustelut jatkon tarpeelle.

 

Voiko työtehtäviä vaihtaa? Jos työtehtävät eivät sovellu sinulle, keskustele tilanteesta yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Kartoittakaa muita työkokeiluvaihtoehtoja. Tarvittaessa työkokeilupaikan vaihtaminen on mahdollista.

  • Ilmoita paikan vaihtamisesta Omat eläketietosi -palvelun viestipalvelun kautta sekä lähetä kopio yhteispalaverimuistiosta Kevaan.
    

Entä jos työllistyminen näyttää epätodennäköiseltä?

Jos työkokeilusi sujuu hyvin, mutta ei johda työllistymiseen, ole yhteydessä TE-palveluihin jo hyvissä ajoin, mielellään jo kaksi kuukautta ennen kokeilun päättymistä.

 

Arviointi työkokeilun päättyessä

Työkokeilun päätteeksi esihenkilösi tulee täyttää lausunto työkokeilusta yhdessä kanssasi.

 

Työkokeiluprosessi askel askeleelta.jpg