Tietoa eläkemaksuista

Keva hoitaa Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksujen perinnän.

Palkkaperusteinen eläkemaksu  

Palkkaperusteinen eläkemaksu on työnantajakohtainen prosenttiosuus maksetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista.

Eläkettä karttuu työansioista, jotka on maksettu 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Vakuuttamisvelvollisuus jatkuu 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti. Eläkettä kertyy myös eläkkeen rinnalla maksetuista työansioista.

Työnantaja ilmoittaa työntekijälle maksetut ansiot tulorekisteriin. Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun euromääräisellä laskulla, joka perustuu työntekijälle rekisteröityihin ansioihin. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta

Palkkaperusteinen eläkemaksu (prosenttia palkoista)

Kunta-alan eläkejärjestelmä

2023 2024

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,50

23,60

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

0,90

0,80 

Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin) 24,40

24,40 

 

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu (prosenttia palkoista)

Valtion eläkejärjestelmä

2023 2024

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,94

24,01

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

0,90

0,80 

Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin) 24,84

24,81 

 

Vuosina 2023 ja 2024 kirkkotyönantajan palkkaperusteiset eläkemaksut ovat:

  • Seurakunnat 28,7%
  • Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset 34,5 %

Kirkkotyönantajalla työkyvyttömyystapaukset eivät vaikuta palkkaperusteisen eläkemaksun tasoon.

Tiedot työnantajakohtaisista vahvistetuista eläkemaksuista löytyvät työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta.

Työntekijän eläkemaksu 

Työntekijä maksaa eläkkeeseen oikeuttavista ansioista työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun, jonka Keva laskuttaa työnantajalta.    

Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä. Työntekijän eläkemaksu on korotettu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun.

Työntekijän eläkemaksu

2023 2024

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä

7,15

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,65

8,65

Työntekijän eläkemaksu määräytyy yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksun mukaan, jonka sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuosittain.

Tasausmaksu

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat tasausmaksua vuoden 2023 alusta alkaen. Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, kuntayhtymät, säätiöt ja yhdistykset). Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän vuosittain Kevan valtuutettujen esityksestä.

Tasausmaksu perustuu Kevalakiin (Laki Kevasta 19 §), jossa määritetään niin tasausmaksun kokonaismäärän kuin työnantajakohtaisen jaon perusteet. Tasausmaksulla katetaan niitä pitkän aikavälin eläkemenoja, joihin palkkaperusteinen eläkemaksu ei riitä.

Tasausmaksun jako kuntien ja hyvinvointialueiden osuuteen

Tasausmaksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin vuoden 2022 toteutuneiden palkkasummien suhteessa.

Kevan valtuutetut ovat vahvistaneet jakosuhteen. Tasausmaksun lopullinen jakosuhde on:

  • Hyvinvointialueet 51,3 % 
  • Kunnat 48,7 % 

Työnantajakohtainen tasausmaksu

Hyvinvointialueiden tasausmaksu jaetaan eri hyvinvointialueiden kesken samassa suhteessa kuin ko. alueet saavat valtionrahoitusta. Kuntien tasausmaksu jaetaan kuntien kesken samassa suhteessa kuin ne saavat verorahoitusta. Kunnan verorahoituksella tarkoitetaan kunnan saamia kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia, jotka huomioidaan viimeiseksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.

Kuva: tasausmaksun jako työnantajille vuonna 2024

Lataa kuvan tiedot tekstinä tästä:

Tasausmaksun jako työnantajille vuonna 2024.pdf (63 kb)

 

Tasausmaksun jako työnantajille vuonna 2024.jpg

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajakohtaiset tasausmaksun laskut ja arvio seuraavan vuoden tasausmaksun määrästä julkaistaan työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa. Koska työnantajakohtainen tasausmaksu ei perustu henkilöille maksettuihin ansioihin tai eläkkeisiin, Keva ei julkaise henkilöluetteloita tai vastaavia maksuun liittyen.

Lyhyt kertaus tasausmaksusta:

  • ei perustu henkilöihin eli erillisiä henkilölistauksia ei ole
  • ei perustu palkkakuluihin
  • maksetaan kuukausittain

Laskut vuoden 2024 tasausmaksusta Keva on lähettänyt tammikuussa 2024. Tasausmaksun määrä on lopullinen.