Tietoa eläkemaksuista

Keva hoitaa Kevan jäsenyhteisöjen, valtion ja kirkon eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksujen perinnän.

Palkkaperusteinen eläkemaksu  

Palkkaperusteinen eläkemaksu on työnantajakohtainen prosenttiosuus maksetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista.

Eläkettä karttuu työansioista, jotka on maksettu 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. Vakuuttamisvelvollisuus jatkuu 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun asti. Eläkettä kertyy myös eläkkeen rinnalla maksetuista työansioista.

Työnantaja ilmoittaa työntekijälle maksetut ansiot tulorekisteriin. Keva laskuttaa palkkaperusteisen eläkemaksun euromääräisellä laskulla, joka perustuu työntekijälle rekisteröityihin ansioihin. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu sisältää työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää työntekijältä. 

Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta

Palkkaperusteinen eläkemaksu (prosenttia palkoista)

Kunta-alan eläkejärjestelmä

2022 2023

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,30

23,50

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

1,10

0,90
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin) 24,40 24,40

 

Palkkaperusteinen eläkemaksu (prosenttia palkoista)

Valtion eläkejärjestelmä

2022 2023

Työansiopohjainen eläkemaksu (kaikilla työnantajilla sama)

23,75 

23,94

Työkyvyttömyyseläkemaksu (keskimäärin)

1,10

0,90
Palkkaperusteinen eläkemaksu (keskimäärin) 24,85 24,84

 

Vuosina 2022 ja 2023 kirkkotyönantajan palkkaperusteiset eläkemaksut ovat:

  • Seurakunnat 28,7%
  • Kirkon keskusrahasto ja kirkolliset yhdistykset 34,5 %

Kirkkotyönantajalla työkyvyttömyystapaukset eivät vaikuta palkkaperusteisen eläkemaksun tasoon.

Tiedot työnantajakohtaisista vahvistetuista eläkemaksuista löytyvät työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiosta.

Työntekijän eläkemaksu 

Työntekijä maksaa eläkkeeseen oikeuttavista ansioista työntekijän eläkemaksun, jonka työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydessä. Työntekijän eläkemaksu sisältyy palkkaperusteiseen eläkemaksuun, jonka Keva laskuttaa työnantajalta.    

Työntekijän eläkemaksun suuruus riippuu työntekijän iästä. Työntekijän eläkemaksu on korotettu 53 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 63 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun.

Työntekijän eläkemaksu

2022 2023

Työntekijän eläkemaksu alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä

7,15

7,15

Työntekijän eläkemaksu 53-62-vuotiailla

8,65

8,65

Työntekijän eläkemaksu määräytyy yksityisalojen työntekijän työeläkevakuutusmaksun mukaan, jonka sosiaali- ja terveysministeriö päättää vuosittain.

Eläkemenoperusteinen maksu

Eläkemenoperusteinen maksu poistuu vuoden 2023 alussa. Vuonna 2023 tulee voimaan tasausmaksu, joka jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin.

Vuoden 2022 lopullinen eläkemenoperusteinen maksu lasketaan vuoden 2023 syksyllä, kun kaikki edellisen vuoden maksussa olleet eläkkeet ovat tiedossa.

Eläkemenoperusteista eläkemaksua maksetaan vain niistä maksussa olevista eläkkeistä, jotka ovat kertyneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Vuosi Eläkemenoperusteisen
maksun kokonaismäärä
2022

713 000 000 euroa

2021

735 000 000 euroa

2020

737 000 000 euroa

 

Vuonna 2005 tai sen jälkeen Kevan jäsenyhteisöksi liittyneet yhteisöt eivät maksa eläkemenoperusteista eläkemaksua oman henkilökuntansa työn perusteella.

Jäsenyhteisön eläkemenoperusteiseen maksuosuuteen vaikuttavat esimerkiksi

  • Jäsenyhteisön omien palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat eläkkeet
  • Jäsenyhteisön vastuulle siirretyt päättyneen jäsenyhteisön palvelussuhteiden perusteella maksussa olevat eläkkeet (esimerkiksi kuntayhtymän purkautuminen, kuntaliitos)
  • Kuntayhtymästä eroamisen jälkeen jäsenyhteisön vastuulle siirtynyt eläkemeno

Eläkemenoperusteisella maksulla ei ole yhteyttä maksussa oleviin palkkoihin.

Työnantajakohtaiset tulosteet eläkemaksujen laskujen perusteista löytyvät työnantajan verkkopalvelusta.

Tasausmaksu

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat tasausmaksua vuoden 2023 alusta alkaen. Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt (osakeyhtiöt, kuntayhtymät, säätiöt ja yhdistykset). Valtiovarainministeriö vahvistaa tasausmaksun kokonaismäärän vuosittain Kevan valtuutettujen esityksestä.

Tasausmaksu perustuu Kevalakiin (Laki Kevasta 19 §), jossa määritetään niin tasausmaksun kokonaismäärän kuin työnantajakohtaisen jaon perusteet. Tasausmaksulla katetaan niitä pitkän aikavälin eläkemenoja, joihin palkkaperusteinen eläkemaksu ei riitä.

Tasausmaksun jako kuntien ja hyvinvointialueiden osuuteen

Tasausmaksu jaetaan kuntien ja hyvinvointialueiden osuuksiin vuoden 2022 toteutuvien palkkasummien suhteessa.

Hyvinvointialueelle siirtyvät henkilöt tunnistetaan tammikuun 2023 tulorekisteri-ilmoitusten perusteella.

Vuoden 2023 tasausmaksu lasketaan kahdessa osassa, koska hyvinvointialueiden ja kuntien palkkasummajako tarkistetaan vuoden 2023 aikana. Vuoden 2023 tammi-syyskuun tasausmaksu jaettiin hyvinvointialueiden ja kuntien osuuksiin laskennallisen arvion perusteella (55 % hyvinvointialueiden osuus ja 45 % kuntien osuus).

Palkkasummajaon tarkastuksessa on käynyt ilmi, että palkkasummaa hyvinvointialueille on siirtynyt arvioitua vähemmän. Tasausmaksun jakosuhde esitetään vahvistettavaksi nyt tarkastetun palkkasummajaon mukaan. Kevan hallitus esittää valtuutetuille vahvistettavaksi palkkasummajaoksi 51,3% hyvinvointialueet / 48,7 % kunnat. Yksittäisen kunnan tasausmaksun kuukausierä tulisi näin olemaan 33 % suurempi kuin tammi-syyskuussa ja hyvinvointialueen noin 27 % pienempi. Muutos koskee loppuvuoden 2023 tasausmaksulaskuja. Loppuvuoden (loka-joulukuu) 2023 tasausmaksun laskennassa huomioidaan alkuvuonna laskutetut maksut. Jatkossa tasausmaksu vahvistetaan kerralla koko.

tasausmaksujen aikajana.JPG

Vuoden 2023 tasausmaksu

Työnantajakohtainen tasausmaksu

Hyvinvointialueiden tasausmaksu jaetaan eri hyvinvointialueiden kesken samassa suhteessa kuin ko. alueet saavat valtionrahoitusta. Kuntien tasausmaksu jaetaan kuntien kesken samassa suhteessa kuin ne saavat verorahoitusta. Kunnan verorahoituksella tarkoitetaan kunnan saamia kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverotuloja sekä valtionosuuksia, jotka huomioidaan viimeiseksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.

 

Tasausmaksun arvioitu jako työnantajille.jpg

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajakohtaiset tasausmaksun laskut ja arvio seuraavan vuoden tasausmaksun määrästä on julkaistu työnantajan verkkopalvelun Eläkemaksut-osiossa. Koska työnantajakohtainen tasausmaksu ei perustu henkilöille maksettuihin ansioihin tai eläkkeisiin, Keva ei julkaise henkilöluetteloita tai vastaavia maksuun liittyen.

Lyhyt kertaus tasausmaksusta:

  • ei perustu henkilöihin eli erillisiä henkilölistauksia ei ole
  • ei perustu palkkakuluihin
  • maksetaan kuukausittain

Tammikuussa 2023 Keva lähetti tasausmaksusta laskut tammi-syyskuulle. Nämä laskut perustuivat laskennalliseen arvioon palkkasummien jakautumisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Työnantajakohtainen tasausmaksun kokonaismäärä muuttui laskennallisen jaon tarkistuksen yhteydessä, koska toteutuneiden palkkasummien suhde muuttui laskennallisesta arviosta.