imageibvg.png

Avaintiedot-palvelun avulla saat tietoa siitä, millaisia kustannuksia työkyvyttömyys organisaatiollesi aiheuttaa ja mitä ilmiöitä on kustannusten taustalla. 

Palvelussa on käytössäsi:

  • Helppokäyttöinen työkyvyttömyydenkustannusten laskenta - esitetään havainnollisesti graafeina, joista on helppo hahmottaa esimerkiksi kustannusten kehitys eri vuosina.
     
  • Kyselyt, joita voit hyödyntää työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuen toimintamallien arvioimisessa ja kehittämisessä:
  • Työnantajakohtaiset eläke-, päätös- ja kuntoutustilastot sekä eläköitymisennusteet