Ota työeläkevakuutus Kevasta

Osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai yhdistys voi ottaa työeläkevakuutuksen Kevasta, jos se kuuluu Kevan jäsenyhteisöihin. Osuuskunnat ovat voineet liittyä jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien. 

Jäsenyhteisöksi voivat liittyä organisaatiot, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä osakeyhtiö, joka on kokonaan kuntien tai kuntayhtymien omistuksessa.
 • Myös sellainen osakeyhtiö voi liittyä, joka on Kevan jäsenyhteisöksi liittyneiden yhdistysten, säätiöiden, osuuskuntien tai kuntien tai kuntayhtymien kokonaan omistamien Kevassa vakuutettujen osakeyhtiöiden omistuksessa.
 • Osuuskunta, jonka jäseninä on vain kuntia, kuntayhtymiä tai edellä mainittuja jäsenyhteisöjä.
 • Kevan jäsenyhteisöksi voi liittyä osakeyhtiö, osuuskunta tai säätiö, jossa yhdellä tai useammalla kunnalla tai kuntayhtymällä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä tai niitä välittömästi tukevia toimintoja.
 • Ilman toimialarajoituksia jäsenyhteisöksi voi liittyä yhden tai useamman kunnan tai kuntayhtymän määräysvallassa oleva uusi osakeyhtiö, osuuskunta tai säätiö, jonka henkilökunnasta yli puolet siirtyy osakeyhtiön palvelukseen suoraan Kevan jäsenyhteisön palveluksesta.
 • Yhdistys voi työeläkevakuuttaa Kevassa, jos sen jäseninä on vain kuntia, kuntayhtymiä tai niiden muodostamia yhdistyksiä.
 • Kaupungit, kunnat ja kuntayhtymät työeläkevakuuttavat henkilöstönsä Kevassa lainsäädännön perusteella. Perustamisesta ilmoitetaan Kevaan perustamiskokouksen jälkeen.

Näin liityt jäsenyhteisöksi

Varmista, että hakemuksessa on mukana tarvittavat liitteet:

 • Selvitys osakkeenomistajista ja määräysvallasta.
 • Selvitys osuuskunnan jäsenistä ja määräysvallasta.
 • Perustamiskirja, jos kysymyksessä on perustettava osakeyhtiö.
 • Ote hallituksen pöytäkirjasta kokouksesta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.
 • Yhdistyksen hakemuksessa selvitys sen jäsenistä ja ote hallituksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.
 • Säätiön hakemuksessa selvitys kunnan tai kuntayhtymän määräysvallasta säätiössä ja ote hallituksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Lisätietoja: Työnantaja-asiakkaan neuvontapalvelu