Kyselyt - arvioi ja kehitä työhyvinvointia

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuen toimintamallien arvioimisessa ja kehittämisessä voit hyödyntää Kevan kyselyjä:

 • Työhyvinvointikysely
 • Aktiivisen tuen toimintatapa
 • Esihenkilökysely
 • Luottamushenkilökysely
 • Työhyvinvointijohtamisen kartoitus
 • Sote-uudistus ja muutoksen tuki

Kirjautuessasi työnantajan verkkopalveluun kyselyt löytyvät Avaintiedot-palvelusta, kohdasta”Kyselyt”.

Työnantajan verkkopalvelu

Asiakkaanamme saat myös tietoa ja tukea siihen, miten kyselyn tulokset linkitetään osaksi organisaation tuloksellista kehittämistyötä. 

Lisätietoja

Työhyvinvointikysely

Työhyvinvointikyselyn avulla voit toteuttaa laadukkaan ja luotettavan selvityksen henkilöstön työhyvinvoinnista itsenäisesti ja joustavasti oman aikataulusi mukaan. Työhyvinvointikysely auttaa arvioimaan ja kehittämään:

 • työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista
 • henkilöstön työhyvinvointia
 • työn tuloksellisuutta.

Työhyvinvointikysely sisältää:

 • sähköisen kyselyn henkilöstölle
 • kyselyiden raportoinnin ja raporttien jakelun
 • laajan vertailuaineiston
 • mahdollisuuden seurantakyselyiden tekoon sekä
 • ohje- ja tukimateriaalin.

Mistä pääsen työhyvinvointikyselyyn?

Työhyvinvointikyselyyn pääset kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun - kysely löytyy Avaintiedot ja kyselyt -kohdasta.

Hyödynnä työhyvinvointikyselyssä Kevan Oppimisympäristöä

Käytössäsi on myös Kevan Oppimisympäristö jossa on mm. Kevan kokeneiden asiantuntijoiden suunnittelema video-ohjattu työpaja. Pajassa voit pohtia yhdessä tiimisi ja työyksikkösi kanssa, kuinka työhyvinvointikyselyn tulosten avulla voidaan kehittää tiimin toimintaa ja parantaa hyvinvointia.

Vertaile työhyvinvointikyselyiden tuloksia Keva tutkii -verkkotyökalussa 

Keva tutkii- verkkotyökalussa voit tarkastella Kevan työhyvinvointikyselyyn vuodesta 2017 alkaen osallistuneiden organisaatioiden tuloksia työhyvinvoinnin keskeisistä aihealueista:

 • työn sujuminen
 • työtehtävät ja omat voimavarat
 • esihenkilön ja työnantajan toiminta.

Esitetyt tulokset perustuvat aina usean organisaation kokonaisuuteen ja Kevan työhyvinvointikyselyn kysymyksistä tehtyihin muuttujiin. Voit tarkastella tuloksia kyselyajankohdan, organisaatiotyypin, sukupuolen, ammattiluokan, ikäryhmän tai alueellisen sijainnin mukaan. 

Aktiivisen tuen toimintatavan arviointikysely

Haluatko arvioida ja kehittää organisaatiosi aktiivisen työkyvyn tuen toimintatapaa?

Työnantajan verkkopalvelussa voit toteuttaa myös aktiivisen tuen arviointikyselyn eri kohderyhmille.​ Saat eri näkökulmista palautetta organisaatiosi aktiivisen tuen toimintatavasta ja ideoita sen kehittämiseksi. Arviointikysely on saatavana myös ruotsiksi.

Vastauksista koostuu valmiit raportit palveluun. Voit jakaa raportit palvelusta suoraan ja tallentaa pdf-muodossa.​ Raportteja voit käyttää lisäksi esimerkiksi kehittämisen tukena, keskustelun pohjana tai työpajamateriaalina.

Pääset arviointikyselyyn kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun - kysely löytyy sieltä Avaintiedot-palvelun ”Kyselyt”-kohdasta.

Kysely esihenkilöiden hyvinvoinnin selvittämiseen

Esihenkilötyö ja sen tukeminen sekä esihenkilöiden oma hyvinvointi on ollut paljon esillä koronaepidemian aikana. Näiden kartoittamiseen ja kehittämisen apuvälineeksi olemme kehittäneet tiiviin n. 35 kysymyksen valmiskyselyn. Kysely on tarkoitettu esihenkilöinä työskenteleville.  

Esihenkilökysely on julkaistu kesäkuussa 2021.

Pääset esihenkilökyselyyn kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun - kysely löytyy sieltä Avaintiedot-palvelun ”Kyselyt”-kohdasta.

Kysely organisaation luottamushenkilöille

Kyselyn tarkoituksena on lisätä luottamushenkilöiden kiinnostusta henkilöstön hyvinvointiin sekä kannustaa luottamushenkilöitä tutkimaan omaa rooliaan työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittämisessä. 

Luottamushenkilökysely sisältää yhteensä 13 strategisen työhyvinvointijohtamisen kysymystä. Kyselyyn voi lisätä myös 1-3 omaa lisäkysymystä. Kyselyn raportit muodostuvat automaattisesti kyselyn sulkeuduttua ja ne voi toimittaa suoraan palvelusta vastaanottajille. 

Pääset esihenkilökyselyyn kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun - kysely löytyy sieltä Avaintiedot-palvelun ”Kyselyt”-kohdasta.

Työhyvinvointijohtamisen kartoitus

Työhyvinvointijohtamisen kartoituksessa organisaatioiden eri ryhmät, kuten johto, esihenkilöt, henkilöstöpalvelut tai henkilöstöhallinto, luottamushenkilöt ja henkilöstön edustajat, voivat itse arvioida oman organisaation työhyvinvointijohtamisen tilannetta.

Kyselyssä selvitetään vastaajien kokemuksia työhyvinvointia tukevista toimenpiteistä ja henkilöstöjohtamisen strategisuudesta monipuolisesti. Vastaajaryhmien kokemukset auttavat kehittämään organisaation työhyvinvointijohtamista monesta eri näkökulmasta.

Sote-uudistus ja muutoksen tuki

Kysely on tarkoitettu kartoittamaan henkilöstön näkemyksiä sote-uudistuksen läpiviennistä. Kysely tuottaa henkilöstöstä muutosprosessin onnistumisen kannalta keskeistä tietoa, johon voidaan vaikuttaa organisaation omalla toiminnalla. Sen avulla voidaan myös suunnitella ja kehittää muutokseen liittyviä tukitoimenpiteitä.

Kysely on suunniteltu siten, että sitä voidaan käyttää sekä hyvinvointialueille siirtyvälle että kuntiin jäävälle henkilöstölle. Kysely mahdollistaa myös muutoksen seuraamisen.​

Valmiista kysymyssetistä voi vapaasti muodostaa omiin tarpeisiin sopivan kyselyn.​ Kyselyyn sisältyy myös avoimia kysymyksiä​ ja mukaan kyselyyn voi lisätä 1-3 omaa kysymystä​. Kyselyn raportteja voi käyttää muutoksen tuen kehittämisen tukena.

Pääset Sote-uudistus ja muutoksen tuki -kyselyyn kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun. Kysely löytyy sieltä Avaintiedot-palvelun ”Kyselyt”-kohdasta.

Selvitä kyselyllä koronan vaikutuksia henkilöstösi työhyvinvointiin

Olemme suunnitelleet asiakkaidemme käyttöön valmiita kysymyksiä, joiden avulla voit selvittää koronapandemian vaikutuksia työhyvinvointiin omassa työyhteisössäsi.

Kysymysten laatimisessa on käytetty taustamateriaalina Kevan tutkimustietoa julkisen alan työhyvinvoinnista sekä Kevan työhyvinvointikyselyn tietoja. 

Lue asiakkaidemme kokemuksia kyselyn käytöstä