Uuden työnantajan muistilista

Tervetuloa asiakkaaksemme! 

Täältä löydät ohjeet ja vinkit sujuvaan asiointiin. Voit aina myös kysyä neuvoa omalta asiakaspäälliköltäsi - yhteystiedot näet työnantajan verkkopalvelussa.

Asioi sujuvasti työnantajan verkkopalvelussa

Työnantajan verkkopalvelusta löydät työnantajakohtaisia tietoja esimerkiksi eläkemaksuista sekä palvelussuhteista ja vuosiansioista, jotka kohdistuvat aikaan ennen tulorekisteriä. Verkkopalveluun kirjaudutaan käyttämällä vahvaa tunnistautumista. Verkkopalvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi-käyttövaltuudet. Lisätietoja työnantajan verkkopalvelun käyttämisestä ja Kevan Suomi.fi-käyttövaltuuksista löydät verkkosivuiltamme:

Tulorekisterillä on sähköinen asiointipalvelu, jossa voit ilmoittaa, tarkastaa ja korjata tulorekisteriaikaisia palvelussuhde- ja ansiotietoja. Katso lisätietoja tulorekisterin verkkosivulta.

Kevan aliorganisaatio

Aliorganisaatio on julkisten alojen eläkelain (JuEL) piiriin kuuluvia palkkatietoilmoituksia itsenäisesti tulorekisteriin toimittava toimija, jolle annetaan tunnus ja nimi.

Aliorganisaatiotunnus ja -nimi ovat pakollisia tietoja, kun työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedot JuELin piiriin kuuluvista palvelusuhteista ja ansioista.

Työnantaja voi päättää aliorganisaatiotunnuksen ja nimen itse.

 • Kun Keva perustaa uuden työnantajan asiakasrekisteriinsä, uudelle työnantajalle on perustettava aliorganisaatiotunnus ja aliorganisaatiotunnusta vastaava aliorganisaation nimi
 • Aliorganisaatiotunnus on 3-6 merkin mittainen numeerinen tunnus.
 • Aliorganisaation nimi voi olla sama kuin vakuutuksen (eläkejärjestelyn) nimi.
 • Aliorganisaatiotunnus ja aliorganisaation nimi on työnantajan päätettävissä.
 • Keva perustaa aliorganisaatiotunnuksen työnantajan ilmoituksen mukaan asiakasrekisteriinsä ja vahvistaa tiedon perustamastaan tunnuksesta työnantajalle sähköpostitse. Vasta tämän jälkeen tulorekisteri-ilmoittaminen on mahdollista.

Myöhemmässä vaiheessa työnantajalle saattaa tulla tarvetta perustaa omien toimintojensa perusteella uusi aliorganisaatio (toimija). Uutena aliorganisaationa voi olla esimerkiksi työnantajan tietty toimiala (kuten taloushallinto, kasvatus, kulttuuri, pelastustoimi tms).

Jokaisesta aliorganisaatiosta tulee toimittaa tulorekisteriin oma aineistonsa. (Katso Kevan ohjeet tulorekisteri-ilmoittamisesta)

Mihin tietoihin aliorganisaatio vaikuttaa?

Aliorganisaatiotunnus vaikuttaa siihen, mitä ansio- ja palvelussuhdetietoja Kevan työnantajan verkkopalvelussa on mahdollista tarkastella aliorganisaatioittain ja millaisia tilastotietoja Keva tuottaa. Jos esim. organisaation kaikilla toimialoilla on oma aliorganisaatiotunnus, voidaan työnantajan verkkopalvelussa tarkastella toimialoittain seuraavia tietoja:

 • Eläköitymisennusteet
 • Eläkemaksut
 • Avaintietojen listaukset:
  • sairauspoissaolot, työtapaturmat ja niihin liittyvät kustannukset
  • kuntoutus- ja eläketilastot​
  • työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset​
  • organisaation henkilöstörakenne toimialoittain

Aliorganisaatiotieto kulkeutuu tulorekisteristä ajan kuluessa eri tietokantoihin. Ensi vaiheessa aliorganisaatiotieto on käytössä henkilöstötiedoissa ja uusissa eläköitymisennusteissa, ja seuraavina vuosina se täydentyy hakemus- ja eläkeraportteihin. Työnantajan verkkopalveluiden lisäksi myös erilaisten räätälöityjen analyysien kohdistaminen pohjautuu rekisterissä olevaan aliorganisaatiotietoon.

Ilmoitusliikenteen hoitaja

Ilmoitusliikenteen hoitaja on yhteyshenkilönne palvelussuhde- ja ansiotietojen ilmoittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lähetämme JuEL-vakuuttamiseen ja tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvää ohjeistusta ilmoitusliikenteen hoitajalle. Keva ottaa tarvittaessa myös yhteyttä ilmoitusliikenteen hoitajaan eläkevakuuttamiseen ja tulorekisteri-ilmoituksiin liittyvissä asioissa. Kullekin aliorganisaatiolle voidaan ilmoittaa vain yksi ilmoitusliikenteen hoitaja -yhteystieto.
Ilmoitusliikenteenhoitajan tiedot ilmoitetaan Kevaan sähköisellä lomakkeella (Forms-lomake).

Palvelussuhde- ja ansiotietojen ilmoittaminen

Ilmoita JuEL:n mukaisesti vakuutettujen työntekijöidenne palvelussuhde- ja ansiotiedot tulorekisteriin tulorekisterin ohjeiden ja niitä täydentävien Kevan ohjeiden sekä koodiston mukaisesti.

Eläkemaksujen hoitaminen

Palkkaperusteinen eläkemaksu koskee Kevan jäsenyhteisöjä, valtiotyönantajia ja kirkkoa.  Keva laskuttaa kuukausittain palkkaperusteisen eläkemaksun työnantajalta.

Kunnat ja hyvinvointialueet maksavat lisäksi tasausmaksua. Tasausmaksua eivät maksa muut Kevan jäsenyhteisöt, valtiotyönantajat ja kirkko.

Tarkempaa tietoa eläkemaksuista:

Tarkastukset

Keva tarkastaa säännöllisesti työnantajien palvelussuhderekisteriin ilmoittamia tietoja sekä niihin liittyviä eläkemaksuja. Tarkastuksessa tarvittavat aineistot kannattaa tuottaa vuosittain tarkastustyön pohjaksi.

Tutustu palveluihimme

Asiakkaanamme saat käyttöösi mm. vaikuttavat työhyvinvointipalvelumme sekä asiantuntijoidemme neuvonnan erilaisissa muutostilanteissa.