Palvelut Työelämä Työkyky
Sanna Pesonen:

Peli auttaa ymmärtämään työkyvyttömyyden koko palettia

Blogi 2.6.2021 Sanna Pesonen
Palvelut Työelämä Työkyky

Työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset ovat koko julkisen sektorin osalta noin 3 miljardin luokkaa, joka on niin minun kuin kunnan tai kaupungin hr-päällikön, toimialapäällikön tai esimiehen näkökulmasta lähes käsittämätön summa rahaa.

Näiden eurojen taustalla on työntekijöitä, joiden työkyky on heikentynyt, eikä heidän osaamisensa ja työpanoksensa ole käytettävissä päiväkodeissa tai terveyskeskuksissa niin kuin se parhaimmillaan voisi olla. Kun katsomme kunnan tai kaupungin työkyvyttömyyskustannuksia kokonaisuutena, esimerkiksi Kevan Avaintietojen avulla, asettuu summa jo tiettyyn perspektiiviin.

Työpaikalla työkyvyttömyys näkyy konkreettisimmillaan niin, että ammattilaisella - esimerkiksi lastenhoitajalla - on ensin vaikeuksia selviytyä työssään ja hänelle tulee kenties yksittäisiä poissaoloja, joita yritetään paikata työn muokkauksilla tai muilla työjärjestelyillä ja sijaisilla.

Työyhteisössä työkyvyttömyys voi näkyä ja voidaan kokea työn sujumattomuutena, pidetyn työkaverin poissaolona tai pahimmillaan jopa ”katoamisena” työpaikalta. Tällaiset seikat voivat johtaa tilanteisiin, joiden kustannukset ovat euroina ja inhimillisesti valtavat.

Jokainen työkyvyttömyyteen johtava tilanne on ainutlaatuinen, mutta työpaikoilla on paljon osaamista ja keinoja vaikuttaa siihen, mihin työntekijän ”polku” johtaa: työssä jatkamiseen hoidon, kuntoutuksen tai työn muokkauksen avulla vai määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, josta voidaan vielä oikeilla tukitoimilla palata työhön vai kenties pysyvästi eläkkeelle.

Voiko vakavalla asialla pelata?

Työelämäasiantuntijana tarkastelen asiakkaidemme kanssa heidän työkyvyttömyyskustannuksiaan.

Ne ovat työnantajalle sairauspoissaolon ajalta tulevia kustannuksia: kun työnantaja maksaa täyttä palkkaa, sitten osapalkkaa, työterveyshuollon kustannuksia (vai onko se sittenkin investointi?), tapaturmakustannuksia ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksia.

Yhdessä myös suunnittelemme millaisilla toimilla ja Kevan palveluilla voisimme olla niihin vaikuttamassa.

Verkossa pelattava Työkykypolkuja-oppimispeli on kehitetty asiakkaillemme, jotta organisaatiossa voidaan pelin avulla keskustella siitä, millaisia keinoja on käytettävissä työkyvyn tukemiseen työkyvyttömyyden uhatessa sekä millaista yhteistyötä se vaatii niin työnantajalta, työntekijältä, työterveyshuollolta ja Kevalta.

Peli tuo konkreettisesti esiin, mitä nuo työkyvyttömyyden välittömät kustannukset työnantajalle ovat. Mitä tarkoittaa, kun pelin päähenkilö rakentaja Mikko tai lastenhoitaja Veera on ollut poissa työstä sairauden takia jo 45 päivää, millaisia palkkakustannuksia tästä on tullut? Entä kun poissaolot ovat 90 tai 150 päivää?

Peli ei tuo esille vain työkyvyttömyyden kustannuksia työnantajan näkökulmasta, vaan myös pelin päähenkilön, rakentajan tai lastenhoitajan, tulonmenetykset näkyvät konkreettisesti tulonmenetyksinä työkyvyttömyyden pitkittyessä.
 

Peli oli osallistava, kiinnostava ja havainnollinen. Hyvää oli aikaperspektiivin, etuuksien ja kustannusten huomioiminen muiden toimenpiteiden rinnalla.
Keskusteluvälineenä hyvä.

- HR:n edustaja alueellisessa verkostotapaamisessa keväällä 2021

 
Oppimispeli on yksi väline, jonka avulla esimerkiksi Teams-työpajassa voidaan pohtia jo ennakoivasti, toimivatko meidän työkyvyn tuen toimintatapamme käytännössä, ovatko roolit ja vastuut selkeät ja tiedämmekö, mitä kaikkia keinoja meillä on tukea työntekijää, kun työ ei sujukaan.

Työkykypolkuja-oppimispelin työpajan sisältöä täydentävät hyvin myös Kevan Oppimisympäristön monet sisältökokonaisuudet, kuten esimerkiksi esimiehille suunnattu Työkyvyn tuen perusteet.

Kysymykset auttavat löytämään vastauksia yhdessä

Peli herättää parhaimmillaan pelaajissa kysymyksiä. Eräässäkin työpajassa osallistuja kysyi, mitä esimies olisi voinut tehdä ja kysyä Mikolta jo aiemmin - ennen sairauspoissaolon alkua.

Pelin tarkoitus ei olekaan antaa valmiita vastauksia, tai olla jokaiseen organisaatioon, työyhteisöön ja työkykytilanteeseen täysin sopiva realistinen kuvaus, vaan heräte ja keino käydä keskustelua ja löytää yhdessä juuri omaan organisaatioon sopivat vastaukset ja keinot.

Ennaltaehkäisy ja toiminta oikeaan aikaan on kuitenkin paras lääke myös työkyvyttömyyden kustannuksiin.

 


Siitä, miten työkyvyttömyyden kustannuksiin voi vaikuttaa, on tarkemmin Maija Träskelinin blogikirjoituksessa Työkyvyttömyyseläkemaksun ei tarvitse yllättää


Työkykypolkuja -oppimispeliin on tulossa lähiaikoina uusia hahmoja, kuten lastenhoitaja Veera. Uudistamme myös pelin tunnusten tilaamista myöhemmin tänä vuonna: jatkossa ne voi tilata työnantajan verkkopalvelun kautta.


 

Kirjottaja Sanna Pesonen
Sanna Pesonen Asiakaspäällikkö

Kirjoitan sujuvan työn tukemisesta, työhön paluusta ja työssä jatkamisesta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia