Ammatillinen kuntoutus auttoi Katjaa palaamaan farmaseutin työhön

Työkyky Asiakkaat kertovat
Työkyky Asiakkaat kertovat

Katja Tuuri palasi farmaseutin työhön yli 10 vuoden tauon jälkeen Kevan ammatillisen kuntoutuksen kautta. Hänen kuntoutusprosessinsa alkoi tapaamisilla Terveystalon työkykyvalmentaja Anna Mari Ojasen kanssa, joissa kartoitettiin, millainen työ Katjalle sopisi parhaiten. Katja löysi työkokeilupaikan Lielahden apteekista ja työllistyi sinne farmaseutiksi.

Katja oli aikoinaan valmistunut farmaseutiksi ja toiminut farmaseuttina Kuusamossa. Hän joutui kuitenkin muuttamaan sieltä perhesyistä pois ja vaihtoi samalla ammattia. Lasten hoidon vuoksi hän tarvitsi päivätyön. Hän työskenteli eri ammateissa, viimeksi koulumaailmassa viisi vuotta, mutta koki työn henkisesti raskaaksi.

- Isossa ryhmässä herkkänä ihmisenä koin riittämättömyyttä, kun en pystynyt kaikkia auttamaan. Se vaikutti työssä jaksamiseen, Katja Tuuri kertoo.

Huhtikuussa 2023 Terveystalon työterveyslääkäri ohjasi Katjan työkykyvalmentaja Anna Mari Ojaselle työkyvyn ja kuntoutuksen ohjaukseen.

- En tiennyt aiemmin mitään työkykyvalmennuksesta. Mutta se olikin paras mahdollinen tapahtuma urallani, Katja kertoo.

Aluksi käytiin läpi, millainen työ Katjalle sopisi

Aluksi Katjalla ja Anna Marilla oli kolme työterveyshuollon konsultaatiotapaamista.

- Kävimme tapaamisilla läpi Katjan koulutus- ja työkokemusta. Selvitimme myös, mikä häntä inspiroi, millainen voisi olla niin osaamiselle, terveydelle kuin kiinnostukselle sopiva työnkuva. Työkykyvalmennus antoi Katjalle selkeyttä, mitä hän haluaa ja mikä sopii hänen elämäntilanteeseensa, kertoo Anna Mari.

Työterveyshuollon konsultaatiotapaamisten aikana Anna Mari havaitsi, että kriteerit ammatilliseen kuntoutukseen todennäköisesti täyttyvät. Katja haki ja sai Kevasta ennakkopäätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta kesällä 2023 ja sen jälkeen heti toimeksiannon kuntoutusohjaajan palveluun.

Kevan kautta on mahdollista saada kuntoutusohjaajan tukea kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Kuntoutusohjaajan palvelu toteutetaan Kevan toimeksiannolla yhteistyöyrityksissä, joita on eri puolilla Suomea. Kevalla on sopimus myös Terveystalon kanssa ja Katja ja Anna Mari saivatkin jatkaa yhteistyötä siitä, mihin he olivat työterveyshuollon konsultaatiotapaamisissa päässeet.

Kuntoutusohjaajan tapaamisissa keskustellaan, kartoitetaan vahvuuksia ja sanoitetaan osaamista erilaisten tehtävien avulla, päivitetään CV:tä sekä kartoitetaan terveydelle sopivia työnkuvia ja urapolkuja. Tavoitteena on saada aikaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka avulla kuntoutuja voi jatkaa työelämässä mielekkäässä ja terveydelle sopivassa työssä. Suunnitelma voi olla esimerkiksi työkokeilu-, työhönvalmennus- tai koulutussuunnitelma.

Anna Mari vertaa kuntoutusohjaajan roolia myös autolla ajamiseen.

- Varmistan, että lähdetään rauhassa ja turvallisesti liikkeelle. Autan asiakasta kaasuttamaan eteenpäin. Ennakoimme riskejä. Välillä pitää myös jarrutella, jos vauhti kiihtyy liikaa.

Aluksi Katja suunnitteli, että hän voisi hakeutua ohjaus- tai neuvontatyöhön, mutta apteekkiin palaaminen oli hänen haaveensa.

- Olin ollut viimeksi apteekissa töissä vuonna 2011 ja ajattelin, ettei minulla ole edes mahdollisuutta palata siihen työhön, sillä työ oli digitalisoitumisen vuoksi muuttunut niin paljon, Katja kertoo.

Lopulta kuitenkin farmaseutin työhön palaaminen alkoi tuntua parhaalta vaihtoehdolta.

- Haluan olla auttamistyössä. Apteekissa asiakkaat ovat aikuisia ja työkuormaa on helpompi rajata. Se sopii paremmin luonteelleni, Kata tuumii ratkaisuaan.

Työkokeilu- ja työhönvalmennuspaikka löytyi Lielahden apteekista

Kuntoutusohjaaja teki yhdessä Katjan kanssa Kevaan ehdotuksen kuntoutussuunnitelmasta. Kevassa arvioitiin, että työkokeilua apteekissa voitaisiin tukea ammatillisena kuntoutuksena, joten Katja alkoi etsimään sopivaa työkokeilupaikkaa.

Hänen ensimmäisenä toiveenaan oli päästä töihin Lielahden apteekkiin. Hän lähetti hakemuksen ja apteekkari Markku Ylinen soitti Katjalle jo parin päivän päästä.

Markku soitti myös Anna Marille, joka kertoi työkokeilun käytännöistä.

- Ammatillinen kuntoutus oli meille keinona uusi. Aiemmin meillä on ollut esimerkiksi oppisopimuksessa uranvaihtajia. Minusta tärkeintä on molemmin puolin oikea asenne. Työntekijällä pitää olla halua työskennellä ja työnantajalla pitää olla halua ottaa harjoittelijoita, kertoo Markku.

Lielahden apteekin kanssa keskusteltiin työkokeilun pituudesta ja kävi ilmi, että kolmen kuukauden aika on liian lyhyt aika perehtymiseen, sillä niin paljon on muuttunut apteekkityössä 13 vuodessa, esimerkiksi digitaalisuus on edennyt sinä aikana paljon. Tämän vuoksi Kevalle esiteltiin suunnitelma, että tarvittaisiin vielä kolmen kuukauden työhönvalmennus. Kevasta saatiinkin alustava kannanotto, että jos kokeilu sujuisi hyvin ja olisi edellytykset palkkaamiseen, voisi työhönvalmennus olla mahdollinen.

Kun työkokeilun yksityiskohdista oli sovittu, Katja lähetti kuntoutussuunnitelmahakemuksella Kevaan työkokeilun tarkat tiedot ja sai myönteisen päätöksen työkokeilusta. Tämän jälkeen työkokeilu käynnistyi.

Anna_Mari_Katja_Johanna_600x400.jpg

Anna Mari Ojanen Terveystalosta sekä Katja Tuuri ja Johanna Kaasinen Lielahden apteekista ovat tyytyväisiä kuntoutukseen.

Työkokeiluajalle apteekki suunnitteli huolellisen perehdytyksen. Siitä vastasi pääasiassa proviisori Johanna Kaasinen. Hän otti koko apteekin tiimin avuksi ja vastaanotto apteekissa oli lämmin.

Perusasiat käytiin läpi ajan kanssa. Katja aloitti kassatyöstä, jossa uudet tuotteet tulivat tutuiksi.

- Katja rupesi heti omatoimisesti perehtymään. Jouduin häntä myös vähän jarruttelemaan, sillä Katjan oppimisen halu oli valtava, Johanna kertoo.

Katja sai työkokeilussa erittäin hyvän palautteen oppimiskyvystä ja -halusta, ahkeruudesta ja tunnollisuudesta. Työ tuntui soveltuvan. Niinpä Keva antoi työkokeilun jatkoksi päätöksen työhönvalmennuksesta.

Vähitellen osaamista syvennettiin. Katja työskenteli aluksi kokeneen farmaseutin työparina. Sitten hän siirtyi itsenäisempään työskentelyyn. Käytännön työharjoittelun lisäksi Katja suoritti paljon apteekkialan verkkokursseja.

Samalla kokeiltiin myös työaikaa. Ensin Katja työskenteli kuukauden ajan 20 tuntia viikossa, sitten 30 tuntia ja lopulta hän teki täyttä työaikaa. Se osoittautui kuitenkin raskaaksi. Keväällä todettiin, että 30–32 tuntia viikossa olisi Katjalle sopivin työaika tällä hetkellä.

Kuntoutus sujui hyvin ja Katja työllistyi Lielahden apteekkiin

Ammatillisen kuntoutuksen päätyttyä Katja solmi Lielahden apteekin kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen.

Katja kertoo, että kaikki sujui hyvin ammatillisen kuntoutuksen aikana. Kevalta tuli nopeasti päätökset. Yhteistyö työkykyvalmentajan ja apteekin kanssa sujui hyvin.

- Täällä on ihana työyhteisö. Palkkaakin tärkeämpi on, että on hyvä olla töissä. Täällä oppii myös koko ajan uutta.

Katja_Tuuri_600x400.jpg

- Tämä on yksi loistavimmista asioista, mitä on tapahtunut elämässäni. Voin suositella ammatillista kuntoutusta kaikille, jotka sitä vaan harkitsevat. On tärkeää, että löytää sellaisen työn, joka on itselle mielekästä ja sopivaa, Katja kertoo.

Lielahden apteekin apteekkari Markku Ylinen ja proviisori Johanna Kaasinen kertovat myös prosessin olleen positiivinen.

- Ketterää toimintaa on ollut kaikkien osapuolien kanssa, asiat ovat hoituneet nopeasti. Iso tekijä oli myös se, että Katja oli niin motivoitunut.

Anna Mari toteaa, että hän on ihaillut Katjan rohkeutta ottaa haaste vastaan, uskallusta lähteä kokeilemaan apteekkialaa vuosien tauon jälkeen.

- Lielahden apteekissa on ollut yksi parhaimmista perehdytyksistä, mitä olen nähnyt. Apteekki on myös osoittanut hienoa yhteiskunnallista vastuuta, kun antoi Katjalle mahdollisuuden. Tämä on ollut todella joustava prosessi. Sairauspoissaolojen pitkittymiset ovat paljon esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja on hienoa, että nyt saatiin uusi ura hienosti vauhtiin, Anna Mari toteaa.