Jaakko Ristolan uratarina: ”Parasta työssä on, kun saan ratkaistua jonkin kinkkisen ongelman.”

Uratarina
Uratarina

Sopiva yhdistelmä itseohjautuvuutta ja kollegoiden kanssa pallottelua toteutuvat Kevan IT-yksikössä järjestelmäpäällikkönä työskentelevän Jaakko Ristolan arkityössä sujuvasti. Projektit tarjoavat jatkuvasti mahdollisuuksia oppimiseen, mikä onkin Jaakolle mieluisaa.

B-Jaakko-Ristola_760x507.jpg

Jaakko kertoo olleensa jo nuoresta kiinnostunut teknologiasta ja tietokoneista.

- Asuimme viisi vuotta Etelä-Saksassa isän työn vuoksi. Kävin kansainvälistä koulua ja suoritin IB-tutkinnon, minkä jälkeen olin menossa opiskelemaan avaruustekniikkaa Surreyn yliopistoon. Armeija-aikana päädyin kuitenkin hakemaan Aalto-yliopistoon Teknilliseen korkeakouluun, johon sitten lähdin opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa. Siellä pyrin hyödyntämään erilaisia vaihto-ohjelmia ja tein harjoittelujaksoja Piilaaksossa ja Tansaniassa. Olin mukana myös WLAN-verkkoihin keskittyneessä start-upissa, Jaakko kertoo opiskeluajoistaan.

Diplomityönsä Jaakko teki pilvipalveluiden palvelunhallinnasta ja siihen liittyvien prosessien kehittämisestä.

- Opiskelujen jälkeen menin töihin pieneen ohjelmistoyritykseen, joka kehittää erilaisia sovelluksia viranomaisverkkoihin. Vastuuta oli paljon ja töiden myötä oma osaaminen kehittyi hyvin laajasti. Päätyöni oli asiakastoimitusten suunnittelu, toteutus ja ylläpito eri puolille maailmaa. Datan käsittelyyn pääsin tutustumaan, kun kehitin parempia menetelmiä lokitietojen käsittelyyn, kuvaa Jaakko.

Vaimon vinkistä vaari

Jaakko kertoo kuulleensa paljon hyvää Kevasta työnantajana, sillä hänen vaimonsa on Kevassa eläkeasiantuntijana. Perusasiat olivat hyvin kunnossa henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen osalta.

- Keva myös vaikutti luotettavalta työnantajalta pienten lasten isän näkökulmasta. Kun vaimo vinkkasi, että IT-yksikköön haetaan järjestelmäpäällikköä/projektipäällikköä, olin heti kiinnostunut ja hain paikkaa.

Kevassa samaan aikaan kanssani aloitti kolme tietovarastokonsulttia. Pääsimme yhdessä tutustumaan ja kehittämään uutta data-alustaa Kevan tarpeisiin.

- Olin aluksi puhtaasti projektipäällikön roolissa, mutta oman osaamiseni kehittyessä rooli on muuttunut enemmän data-arkkitehdin suuntaan. Samalla tehtävät ovat virtuaalitiimeihin organisoitumisen myötä muuttuneet enemmän Kevan kokonaisuutta käsitteleviksi. Olen myös nostanut PowerBI:tä Kevan uudeksi raportointijärjestelmäksi ja päässyt samalla vahvistamaan osaamistani siinä, Jaakko kertoo.

- Samaan aikaan olen toiminut järjestelmäpäällikkönä sijoitus- ja talousjärjestelmien parissa. Tästä on ollut huomattavaa hyötyä varsinkin nykyisessä sijoitusten data-alustan kehityksen parissa, hän sanoo.

A-Jaakko-Ristola_760x507.jpg

Monipuolista ongelmanratkaisua datan ja tietovarastojen parissa

Jaakko kuvaa työtään tällä hetkellä hyvin monipuoliseksi.

- Työni vaatii paljon itseohjautuvuutta ja uskallusta kokeilla uusia asioita. Yleensä kuitenkin löytyy asiantuntevia kollegoja tai oma esimies, jonka kanssa voi pallotella vaikeita asioita. Aina kaikki ei mene täysin suunnitelmien mukaan tai huomaa tehneensä vääriä valintoja. On hienoa, että on sallittua tehdä virheitä, Jaakko sanoo.

- Parasta työssä on, kun saan ratkaistua jonkin kinkkisen ongelman, liittyy se sitten jonkin monimutkaisen tietokokonaisuuden mallintamiseen, uuden tiedon esittämiseen PowerBI-raportilla tai monimutkaisen vikatilanteen selvittämiseen, hän lisää.

Hienot mahdollisuudet oppia ja kehittää osaamistaan

Kevassa on Jaakon mukaan paljon dataosaamista eri puolilla taloa ja työskentely IT:n sisällä ja muiden yksiköiden kanssa sujuu. IT toimii Kevassa pitkälti osaamisalue-pohjaisina virtuaalitiimeinä, joiden kautta tulevat myös ne läheisimmät työkaverit.

- Data-puolella teemme tiivistä yhteistyötä mm. Microsoftin kanssa. Data-alustan kehityksessä myös konsultit ovat suuressa roolissa. Kehittäjätiimin päivittäiset dailyt sekä virtuaalitiimien viikoittaiset statuspalaverit jaksottavat työtä ja ylläpitävät yhteisöllisyyttä myös etä- ja hybridiaikana.

- Täällä on hienot mahdollisuudet kehittää omaa osaamistaan luontevasti osana jokaista työpäivää - niin itsenäisesti opiskellen kuin työkavereilta oppien. Myös erilaisia sisäisiä ja ulkoisia koulutuskursseja pääsee hyvin hyödyntämään, Jaakko listaa.

- Näin neljän Keva-vuoden aikana olen voinut huomata, että Keva on merkittävä yhteiskunnallinen toimija ja arvostettu kumppani, Jaakko päättää.


Kolme työssäni tärkeää asiaa:

1 Kokeneet kollegat ja laaja yhteistyöverkosto

2 Yhteiskunnallisesti vaikuttava ja luotettava työnantaja

3 Hyvinvointia tukeva ilmapiiri

D-Jaakko-Ristola_760x507.jpg