Jos opiskelet Kevan tuella, katso ohjeet kesäajasta

Työkyky
Työkyky

Kesäaika tuo usein muutoksia opintoihin. Jos opiskelet Kevan tuella, suosittelemme, että hyödynnät kesäaikaa opintojesi edistämiseen.

Yksi ammatillisen kuntoutuksen keinoista on koulutus uuteen ammattiin tai lisäkoulutus nykyiseen ammattiin. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kuntoutuja voi jatkaa työelämässä terveydentilan kannalta sopivassa työssä.

Kuntoutusrahan ja -korotuksen maksaminen kesäaikana

Maksamme sinulle kuntoutusetuuden myös kesäkuukausilta, jos kokopäiväiset opintosi jatkuvat vielä syksyllä.

Suosittelemme edistämään opintojasi myös kesällä. Voit esimerkiksi tehdä etäopiskelua tai opintoihin sisältyvän työharjoittelun.

Voit myös mennä palkattomaan työkokeiluun, jolloin saat työkokemusta opiskelemaltasi alalta. Jos haluat mennä työkokeiluun, etsi sopiva työkokeilupaikka ja sovi yksityiskohdista työnantajan kanssa. Lähetä tämän jälkeen työkokeilun tiedot  Kevaan kuntoututussuunnitelmahakemuksella Omat eläketietosi -palvelussa. Kun olemme hyväksyneet suunnitelmasi, otamme sinulle tapaturmavakuutuksen palkattoman työkokeilun ajalle.

Palkkatyö kesäaikana

Voit olla opintojen rinnalla ansiotyössä ja saada kuntoutusetuuksia, jos ansiosi eivät ylitä ansaintarajaasi eikä työskentely hidasta opintojasi. Jos ansaintarajasi ylittyy, kuntoutusraha muutetaan osakuntoutusrahaksi tai sitä ei makseta ollenkaan. Liikaa maksetut etuudet joudumme perimään takaisin.

Kesällä ansaintarajasi saa poikkeuksellisesti ylittyä enintään kahden kuukauden ajan. Jos ansaintarajasi ylittyy vain kahtena kesäkuukautena, ansiot eivät vaikuta kuntoutusetuuden maksuun eikä sinun tarvitse ottaa yhteyttä Kevaan.

Jos ansaintarajasi ylittyy kesällä kolmena kuukautena, ilmoita asiasta Kevaan. Tällöin ansiot voivat vaikuttaa etuutesi maksuun.

Ajan tasalla olevan ansaintarajasi näet helposti Omat eläketietosi -palvelussa.

Valmistumisen viivästyminen perustellun syyn vuoksi

Jos valmistumisesi viivästyy, laadi oppilaitoksen tai oppisopimustoimiston edustajan kanssa suunnitelma, millä tavalla ja aikataululla voit suorittaa opintosi loppuun.

Perustellusta syystä voimme myöntää jatkoaikaa opintojen tukemiseen. Asian arvioimiseksi lähetä Kevaan kuntoutussuunnitelmahakemus koulutuksen jatkosta Omat eläketietosi -palvelussa. Liitä hakemukseen tiedot jo suorittamistasi opinnoista sekä oppilaitoksen kanssa laatimasi kirjallinen suunnitelma opintojen loppuunsaattamisesta. Kirjatkaa suunnitelmaan puuttuvat opintokokonaisuudet ja aikataulu niiden suorittamiseen sekä arvioitu valmistumisajankohta.

Muistathan lähettää syksyllä opintoilmoituksen

Kun opintosi jatkuvat elo-syyskuussa, lähetä Kevaan sähköinen lomake ”Ilmoitus opintojen etenemisestä” turvalomakepalvelussa osoitteessa https://turvaposti.keva.fi/opintoilmoitus. Liitä mukaan tiedot opintosuorituksistasi.

Teemme tämän jälkeen kuntoutusetuudesta päätöksen seuraavalle lukuvuodelle. Saat meiltä lisätietokirjeen asiasta kesän aikana.