Jos opiskelet Kevan tuella, katso ohjeet kesäajasta

Työkyky
Työkyky

Kesäaika tuo usein muutoksia opintoihin. Jos opiskelet Kevan tuella, suosittelemme, että hyödynnät kesäaikaa opintojesi edistämiseen.

Yksi ammatillisen kuntoutuksen keinoista on koulutus uuteen ammattiin tai lisäkoulutus nykyiseen ammattiin. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kuntoutuja voi jatkaa työelämässä terveydentilan kannalta sopivassa työssä.

Kuntoutusrahan ja -korotuksen maksaminen kesäaikana

Maksamme sinulle kuntoutusetuuden myös kesäkuukausilta, jos kokopäiväiset opintosi jatkuvat vielä syksyllä.

Suosittelemme edistämään opintojasi myös kesällä. Voit esimerkiksi tehdä etäopiskelua tai opintoihin sisältyvän työharjoittelun.

Voit myös mennä palkattomaan työkokeiluun, jolloin saat työkokemusta opiskelemaltasi alalta. Jos haluat mennä työkokeiluun, etsi sopiva työkokeilupaikka ja sovi yksityiskohdista työnantajan kanssa. Lähetä tämän jälkeen työkokeilusuunnitelma Kevaan Omat eläketietosi -palvelun kautta. Kun olemme hyväksyneet suunnitelmasi, otamme sinulle tapaturmavakuutuksen palkattoman työkokeilun ajalle.

Palkkatyö kesäaikana

Voit olla opintojen rinnalla ansiotyössä ja saada kuntoutusetuuksia, jos ansiosi eivät ylitä ansaintarajaasi. Jos työskentelet vain kahden kesäkuukauden aikana, työansioilla ei ole vaikutusta kuntoutusrahan maksuun.

Jos työskentelysi kestää kesällä vähintään kolme kuukautta ja työskentelet lisäksi loma-aikojen ulkopuolella, ansaintarajasi saattaa ylittyä. Näissä tilanteissa ota yhteyttä Kevan ansiovalvontaan (puh. 020 614 2837).

Jos ansaintarajasi ylittyy, kuntoutusraha muutetaan osakuntoutusrahaksi tai sitä ei makseta ollenkaan. Liikaa maksetut korvaukset joudumme perimään takaisin.

Valmistumisen viivästyminen perustellun syyn vuoksi

Jos valmistumisesi viivästyy, laadi oppilaitoksen tai oppisopimustoimiston edustajan kanssa suunnitelma, millä tavalla ja aikataululla voit suorittaa opintosi loppuun.

Perustellusta syystä voimme myöntää jatkoaikaa opintojen tukemiseen. Asian arvioimiseksi lähetä Kevaan tiedot jo suorittamistasi opinnoista sekä oppilaitoksen kanssa laatimasi kirjallinen suunnitelma opintojen loppuunsaattamisesta. Kirjatkaa suunnitelmaan puuttuvat opintokokonaisuudet ja aikataulu niiden suorittamiseen sekä arvioitu valmistumisajankohta.

Muistathan lähettää syksyllä opiskeluilmoituksen

Kun opintosi jatkuvat elo-syyskuussa, lähetä Kevaan opiskelun alkamisilmoitus ja tiedot opintosuorituksistasi. Teemme tämän jälkeen kuntoutusrahasta päätöksen seuraavalle vuodelle. Saat meiltä lisätietokirjeen asiasta kesän aikana.