Kuinka suomalaisilla työpaikoilla sairastettiin koronavuonna?

Työelämä Työkyky Tapahtumat
Työelämä Työkyky Tapahtumat

Miten koronavuosi on vaikuttanut suomalaisten sairauspoissaoloihin? Tule keskustelemaan Kelan, Kevan ja Työterveyslaitoksen tweet chattiin 10.6. klo 13-14.

Kelan, Kevan ja Työterveyslaitoksen tutkimusten ja tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöistä johtuvien sairauspoissaolojen kasvu näytti taittuneen koronavuonna. Kunta-alalla havaittiin kuitenkin, että poikkeuksellinen vuosi kohteli eri ammattiryhmiä eri tavoin: jo aiemmin havaitut ammattiryhmien väliset erot sairauspoissaoloissa kasvoivat entisestään. Esimerkiksi useissa hoitoalan ammattiryhmissä sairauspoissaolot lisääntyivät selkeästi vuoteen 2019 verrattuna. Huolestuttavaa on myös se, että yhä useampi alle 30-vuotiailla kuntatyöntekijä joutui olemaan sairauden vuoksi pois työstä koronavuoden aikana. 

Mikä tilanne työpaikoilla on nyt ja mitä sille voidaan tehdä?

Osallistu keskusteluun twitterissä torstaina 10.6. klo 13-14. Mukana keskustelemassa ovat Kelan, Kevan ja Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden lisäksi myös mm. JHL ry, KT Kuntatyönantajat, Tehy ry ja Työturvallisuuskeskus.

Keskustelemme seuraavista kysymyksistä 

Kysymys 1: Kelan maksaman sairauspäivärahan saajien määrä kääntyi viime vuonna laskuun muutaman vuoden kasvun jälkeen. Miten sairauspoissaolot kehittyivät vuonna 2020 eri ammateissa, toimialoilla ja työyhteisöissä? Mistä näette kehityksen johtuvan? #TerveenäTyössä

Kysymys 2: Mielenterveyden häiriöihin perustuvien sairauspäivärahapäivien määrä on kasvanut viime vuosina jyrkästi, mutta vuonna 2020 kasvu tyrehtyi. Toisaalta ahdistuneisuushäiriöihin liittyvien päivien kasvu jatkui. Miten näette koronaepidemian vaikuttaneen työikäisten mielenterveyteen? #TerveenäTyössä

Kysymys 3: Ammattikohtaiset erot sairauspoissaoloissa kasvoivat kunta-alalla koronavuonna entisestään: hoito- ja varhaiskasvatustyössä sairastettiin enemmän, asiantuntija- ja johtotehtävissä aiempaa vähemmän. Suojasiko etätyö terveyttä? #TerveenäTyössä

Kysymys 4: Nuorten työntekijöiden sairauspoissaolot ovat kunta-alalla kasvussa. Näkyykö tämä omissa tilastoissanne, organisaatiossanne tai toimialallanne? #TerveenäTyössä

Kysymys 5: Miksi nuoret työntekijät kuormittuvat ja mitä asialle voidaan tehdä? Millä keinoilla nuorten työhyvinvointia parannetaan ja sitoutetaan nuoria työntekijöitä työelämään? #TerveenäTyössä 

Kysymys 6: Onko sairauspoissaoloihin kestäviä ratkaisuja? Miten niitä voidaan ennaltaehkäistä ja kuinka tukea sujuvaa työhön paluuta? #TerveenäTyössä

Näin osallistut keskusteluun

Keskustelun runkona toimivat yllä olevat kysymykset. Kela, Keva ja Työterveyslaitos twiittaavat keskustelun kysymykset yksi kerrallaan tileiltä 

@Kelantutkimus

@tyoterveys

@Keva_fi

  • Seuraa Keskustelua: löydät kysymykset ja keskustelun helpoiten twitterin hakutoiminnolla: hae tai klikkaa tunnistetta #TerveenäTyössä ja valitse välilehti "Viimeisimmät."
  • Twiittaa vastauksesi kommenttina kunkin kysymyksen alle yksi kerrallaan omalta tililtäsi, kun kysymys on esitetty chatissa.
  • Lisää twiitin alkuun kysymystä vastaavan vastauksen numero, esim. kun vastaat kymykseen Kysymys 1, lisää vastauksesi alkuun Vastaus 1.
  • Käytä aihetunnistetta #TerveenäTyössä myös omissa twiiteissäsi.
  • Kommentoi ja retwiittaile vapaasti muiden twiittaajien keskustelunavauksia.