Kuulumisia kehittämishankkeesta: Kokkolassa kehittämistyö valaa toivoa kriisin keskellä

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

Kokkolan kaupungin työelämän kehittämishankkeessa on otettu kevään aikana koronakriisistä huolimatta reippaita askelia eteenpäin. Henkilöstön kehittämispäällikkö Kirsi Rytkösen mukaan hanketyöskentelyä onkin tärkeää pitää yllä myös poikkeustilanteen aikana monesta eri syystä.

Hankkeessa luodaan uudenlainen oppimisen ja perehdyttämisen malli, joka tukee työntekijöiden jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja uudistamista. Perehdyttämiseen käytettävä digitaalinen alusta ehdittiin ottaa käyttöön jo ennen koronakriisiä, mikä on helpottanut työskentelyä etätyön aikana. – Olemme työskennelleet alustalla todella paljon, ja poikkeustilanne kyllä vauhditti sen haltuun ottamista, Rytkönen kertoo.

Aiemmin kuukausittain hankkeessa työskenteleville pilottiryhmille järjestetyt kehittämisiltapäivät on pidetty virtuaalisina. Verkkotapaamiset on koettu hieman kasvokkaisia kokoontumisia raskaammiksi, joten osa tapaamisista on siirretty syksylle. Verkkotapaamisten välillä ryhmissä työskennellään itsenäisesti tuottaen mm. uusia perehdyttämismateriaaleja alustalle. Eri yksiköiden työtilanne kuitenkin elää päivittäin ja jopa tunneittain, eikä hanketyöskentelyssä ole haluttu luoda paineita. – Vaikka olemme aika hyvin edenneet suunnitelman mukaisesti, niin koko ajan olemme tuoneet esille pilottiyksiköille sitä, että huonoa omaatuntoa ei kannata kantaa: asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen ja hankkeeseen liittyvissä tehtävissä voidaan joustaa, Rytkönen kertoo.

Kehittämistyön voimaannuttava vaikutus

– Eräs työntekijämme kommentoi, kuinka miellyttävää ja voimaannuttavaa kehittämistyöhön paneutuminen välillä on, kertoo Rytkönen. Tähän ovat myös muut työntekijät yhtyneet: raskaampien asioiden vastapainoksi kaivataan välillä toisentyyppistä tekemistä. Rytkösen mukaan henkisen näkökulman merkitystä ei voikaan unohtaa arvioitaessa kehittämistyön tärkeyttä. – Kun kriisin keskellä jaksetaan ja uskalletaan kehittää jotain uutta, se luo uskoa ja toivoa työyhteisölle siitä, että elämä jatkuu.

Kehittämistyötä on tärkeää viedä eteenpäin poikkeusoloissa myös siksi, ettei olosuhteiden normalisoituessa urakka kävisi liian raskaaksi: – Jos toiminta tyystin lamaantuu ja kehittämistyö unohtuu, niin asioiden normalisoituessa on aivan valtava kiriminen: takapakkia on vaikea saada kiinni. Rytkösen mukaan kehittämistyötä voidaan ajatella kriisitilanteessa voimavarana, joka luo uskoa ja toivoa tulevaan. – Hanketyön keskeyttäminen voidaan helposti tulkita luovuttamisena.

Uusi oppimisalusta testiin jo syksyllä

Kokkolan hankkeessa jatketaan työskentelyä myös kesän yli suunnitellusti. Loppuseminaari ja sitä seuraava jalkauttamistyö siintävät vuoden lopulla. Uusia työvälineitä ja digitaalista alustaa aiotaan testata jo syksyllä aloittavien työntekijöiden perehdyttämisessä. – Etenemme kohti selkeitä välitavoitteita, ei paineen alla vaan levollisesti. Mitään kamalaa ei tapahdu, vaikka ei pysyttäisi ihan kaikissa tavoitteissa, Rytkönen päättää.