Mitä hyvinvointialueelle siirtyvän osatyökykyisen tulisi tehdä

Eläkkeet Työkyky Hyvinvointialueet
Eläkkeet Työkyky Hyvinvointialueet

Jos saat Kevasta osatyökyvyttömyyseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutusetuutta, Keva hoitaa asiasi jatkossakin, vaikka siirrytkin kunta-alalta hyvinvointialueelle töihin. Jos sinulla on haasteita työkykysi ja työssä selviytymisen kanssa, on tärkeää, että tiedot työkyvyn tuen tarpeestasi ja ajankohtaisesta tilanteestasi välittyvät myös uuteen organisaatioon. Lue tarkemmin, mitä sinun tulisi muutostilanteessa tehdä.

Jos saat Kevasta osatyökyvyttömyyseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutusetuutta, Keva hoitaa asiasi jatkossakin, vaikka siirrytkin kunta-alalta hyvinvointialueelle töihin.

Jos sinulla on haasteita työkykysi ja työssä selviytymisen kanssa, on tärkeää, että tiedot työkyvyn tuen tarpeestasi ja ajankohtaisesta tilanteestasi välittyvät myös uuteen organisaatioon. Sen vuoksi sinun kannattaa olla itse aktiivisesti yhteydessä sekä nykyiseen että uuteen työnantajaasi. Näin varmistat, että työkykysi tueksi tehtävät toimenpiteet jatkuvat.

Tämä koskee sinua, jos olet esimerkiksi sairauslomalla, ammatillisessa kuntoutuksessa, kuntoutustuella, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, tai sinulle on sovittu järjestelyitä työkyvyn tueksi.

Miten edetä, kun työkyky on heikentynyt?

Jos työkykysi heikkenee ja vaikuttaa työssä selviytymiseesi, on tärkeä tarttua asiaan mahdollisimman varhain. Muutostilanteessakaan sinun ei kannata jäädä yksin, vaan sinun kannattaa olla rohkeasti yhteydessä esihenkilöösi, työterveyshuoltoon ja työkykykoordinaattoriin tai työkykyvastaavaan. Keskustele työkyvyn tuen mahdollisuuksista heidän kanssaan.

Voit ehdottaa työnantajallesi myös työterveysneuvottelun pitämistä. Neuvottelussa mietitte yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon edustajan kanssa, miten työssä jatkamistasi voitaisiin tukea. Voitte kartoittaa jo tässä vaiheessa työkyvylle soveltuvia tehtäviä sekä nykyisessä että mahdollisuuksien mukaan uudessa organisaatiossa.

Yksi vaihtoehto työssä jatkamisen tukemiseksi voi olla ammatillisen kuntoutuksen hakeminen Kevasta. Sinulla voi olla oikeus saada ammatillista kuntoutusta, jos sairaus tai vamma aiheuttaa sinulle työkyvyttömyyden uhan. Yhteistyössä Kevan kuntoutusasiantuntijan kanssa pyritään selvittämään sinulle tarkoituksenmukainen ammatillisen kuntoutuksen keino. Tässä otetaan huomioon aiempi koulutuksesi ja työkokemuksesi. Tavoitteena on löytää työkyvyllesi sopiva työ.

Hyvinvointialuemuutos ei vaikuta mahdolliseen oikeuteesi saada ammatillista kuntoutusta Kevasta.

Oletko saanut ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen, tai oletko jo kuntoutuksessa?

Jos olet saanut ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksen, ilmoita tästä päätöksestä ja sen voimassaolosta uudelle esihenkilöllesi ja työterveyshuollollesi. Huomioithan, että Keva ei toimita tietoa ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätöksestä työnantajalle. Ennakkopäätöksen voimassaoloajan näet päätökseltäsi.

Pyri osaltasi edistämään sitä, että ammatillisen kuntoutuksen suunnitelmasi laadinta etenee yhdessä esihenkilösi ja työterveyshuollon kanssa. Varmista myös, että kuntoutuksen suunnittelussa yhdessä sovitut asiat siirtyvät tiedoksi uuteen organisaatioosi ja uudelle esihenkilöllesi.

Jos olet jo kuntoutuksessa (työkokeilussa, työhönvalmennuksessa, koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa tai saat palveluntuottajan kuntoutussuunnittelijan ohjausta kuntoutussuunnitelmasi laadintaan), varmista, että tieto käynnissä olevasta kuntoutustoimenpiteestä kestoineen välittyy tiedoksi uuden organisaatioosi esihenkilöllesi ja työterveyshuoltoosi.

Kun työkokeilusi, työhönvalmennuksesi tai oppisopimuskoulutuksesi käynnistyy, lähtee sen hetkiselle työnantajallesi tieto myönnetystä kuntoutustoimenpiteestä. Huomioithan, että tämä tieto ei välity automaattisesti uudelle työnantajallesi.

Oletko saanut ennakkopäätöksen osatyökyvyttömyyseläkkeestä / osakuntoutustuesta?

Ennakkopäätöksen voimassaoloaika on kerrottu päätöksellä. Tämän ajan sisällä sinun tulee sopia osa-aikatyön järjestymisestä uuden organisaatiosi esihenkilösi kanssa ja hakea osatyökyvyttömyyseläkkeesi maksuun.

Huomioithan, että Keva ei toimita tietoa ennakkopäätöksestä työnantajalle.

Kun toimitat Kevaan ilmoituksen osatyökyvyttömyyseläkkeelle tai osakuntoutustuelle siirtymisestä, lähtee Kevasta ilmoitus myönnetystä osatyökyvyttömyyseläkkeestä työnantajallesi.

Miten voit itse huolehtia, että työkykysi tueksi sovitut asiat etenevät sujuvasti uudessa organisaatiossa?

Jos sinulla itselläsi on koottuna tiedot ja dokumentit sovituista työkyvyn tukitoimista, voit koota nämä dokumentit yhteen ja toimittaa ne uuden organisaatiosi esihenkilöllesi, henkilöstöhallinnon toimijalle tai työkykyvastaavalle. Samalla varmistat, että tilanteesi kannalta juuri tärkeimmät tiedot välittyvät.

Tilanteesi kannalta tärkeitä tietoja voivat olla mm.:

  • oma hyvinvointikertomus- tai kansio
  • kaikki dokumentit, joissa on sovittu esimerkiksi työn muokkauksesta, työajoista tai työn keventämisestä
  • työterveysneuvottelumuistiot
  • Kevasta saadut eläkepäätökset ja ammatillisen kuntoutuksen päätökset.

Keva ei luovuta hyvinvointialueelle siirryttäessä automaattisesti ammatillista kuntoutusta tai työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia tietoja uudelle työnantajalle. Tästä syystä on tärkeää, että välität itse aktiivisesti tietoa uudelle työnantajallesi.