Näin julkinen ala eläköityy - ennuste laskettu ensimmäistä kertaa myös kirkon työntekijöille

Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot Työelämä
Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot Työelämä

Keva on laatinut vuosittain ennusteen kunta-alan ja valtion työntekijöiden eläköitymisestä. Nyt ennuste on laskettu myös kirkon työntekijöille. Sen mukaan kirkon vajaasta 14 000 vakuutetusta noin 39 % eli noin 5 400 henkilöä on siirtymässä eläkkeelle seuraavien 10 vuoden aikana. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy noin 550 henkilöä vuodessa.

Kirkon alalla ammattiryhmien välillä on eroja lähivuosien arvioidussa eläköitymisessä. Voimakkainta eläköityminen on mm. toimistotyön esimiesten, hallintojohtajien ja laskentatoimen asiantuntijoiden ammateissa, joissa yli puolet nykyisistä työntekijöistä on jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa. Pienintä eläköityminen taas on mm. musiikin opettajien, tiedottajien ja lastenkerhojen ohjaajien ammattiryhmissä, joissa alle kolmasosa nykyvakuutetuista jää kymmenen vuoden sisään eläkkeelle. Pappien ja diakonien ammattiryhmissä eläköityminen on keskitasoa.

Alueellisesti kirkon työntekijöiden eläköitymisen arvioidaan olevan voimakkainta Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien alueella, pienintä Helsingin ja Espoon hiippakuntien alueella.

- Ennuste heijastelee työntekijöiden ikä- ja ammattirakennetta. Kirkon vakuutetut ovat keskimäärin iäkkäämpiä kuin kunta-alan tai valtion vakuutetut, ja tämä näkyy paitsi vanhuus-, myös työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa, toteaa tilastoanalyytikko Petra Sohlman.

Keva_Eläköitymisennuste2022_kirkko_2000x1125.png

Julkisella alalla eläköityminen on kiivasta seuraavien kymmenen vuoden aikana

Julkisen alan työntekijöistä vanhuuseläkkeelle siirtyy seuraavien kymmenen vuoden aikana kunta-alalla arviolta noin 23 % nykyhenkilöstöstä, valtiolla noin 27 % ja kirkolla noin 30 %. Työkyvyttömyyseläkkeissä vastaavat luvut ovat kunta-alalla 10 %, valtiolla 7 % ja kirkolla 9 %. Kaiken kaikkiaan kunta-alalta on siis siirtymässä eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa 33 % nykyisistä työntekijöistä, valtiolta 35 % ja kirkolta 39 %.

- Seuraavien kymmenen vuoden aikana eläköitymistahti on kiivas julkisella alalla. Tämä haastaa työnantajat pohtimaan työjärjestelyitä ja miettimään, miten lähtijöiden tilalle pystytään houkuttelemaan uusia osaajia erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella. Tilastojen valossa näyttää siltä, että esimerkiksi lähihoitajilla on nyt vara valita, missä he haluavat työskennellä, sanoo eläkejohtaja Eija Korhonen.

Kunta-alalla eläköidytään eniten hoito- ja opetusammateista

Kunta-alan tuore ennuste kertoo, että suurin osa tulevien vuosien eläkkeelle jäävästä henkilöjoukosta muodostuu suurimmista ammattiryhmistä, kuten hoitaja- ja opettaja-ammateista. Lähihoitajista eläkkeelle on siirtymässä noin 18 300 henkilöä, sairaanhoitajista noin 12 700 henkilöä ja peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajista noin 13 400 henkilöä kymmenen vuoden aikana.

Suhteellisesti eniten eläköityviä arvioidaan olevan mm. hierojien, ylihoitajien, kotipalvelutyöntekijöiden, ammattikorkeakoulujen yliopettajien ja mielenterveyshoitajien ammateissa. Pienintä eläköityminen on mm. ensihoitajien, nuoriso-ohjaajien ja erikoislääkärien ammattiryhmissä.

Alueellisesti kunta-alan eläköityminen on lähivuosina voimakkainta Pohjois- ja Itä-Suomessa, pienintä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla.

Keva_Eläköitymisennuste2022_kunta_2000x1125.png

Valtion työntekijöistä eläköitymässä 35 % kymmenen vuoden kuluessa

Valtion työntekijöiden ennusteen mukaan suhteellisesti suurinta eläköityminen tulee lähivuosina olemaan mm. kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijoilla, rakennusalan työnjohtajilla ja kirjanpidon sekä laskentatoimen asiantuntijoilla. Opettajien suhteellisen voimakas eläköityminen liittyy siihen, että 1970 ja sen jälkeen syntyneet opettajat eivät ole valtiolla vakuutettuina. Suhteellisesti pienintä eläköitymisen taas arvioidaan olevan sotilas- ja poliisiammateissa.

Hallinnonaloittain suurinta eläköityminen on maa- ja metsätalousministeriön ja valtiovarainministeriön aloilla, pienintä liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön hallinnonalalla.

Keva_Eläköitymisennuste2022_valtio_2000x1125.png

Tutustu ennusteen tietoihin tarkemmin

Eläköitymisennusteen data on käytettävissä PowerBi-sovelluksella. PowerBi-raportin sivulla 2 on tarkemmat ohjeet tietojen selaamista varten.

Avaa alla oleva ennusteraportti koko näytölle klikkaamalla sitä.

Eläköitysmisennuste 2022.JPG

 

Lisätiedot

Tilastoanalyytikko Petra Sohlman, p. 020 614 2851
Eläkejohtaja Eija Korhonen, p. 020 614 2474