Omaishoito, perhehoito tai luottamustoimi ei enää estä eläkkeen myöntämistä

Eläkkeet
Eläkkeet

Jatkuva omaishoito, perhehoito, luottamustoimi tai muu toimeksiantosuhde ainoana julkisena palvelussuhteensa on aiemmin saattanut estää vanhuuseläkkeen myöntämisen. Tähän on tullut muutos 1.1.2020 alkaen eli näitä palvelussuhteita ei tarvitse enää päättää, jotta voi saada ensikertaisen vanhuuseläkkeen.

Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että se työ, josta eläkettä haetaan, on päättynyt tai päättyy viimeistään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden loppuun. Eläkkeen hakijan on pitänyt täyttää myös vanhuuseläkkeen saamiseen oikeuttava ikä. Tämä palvelussuhteen päättymisvaatimus on aiemmin koskenut pääsääntöisesti myös omais- tai perhehoitajan työtä, luottamustointa tai muuta toimeksiantosuhdetta.

Mikä muuttuu?

Jos vanhuuseläkkeesi on alkamassa 1.1.2020 tai myöhemmin, omais- tai perhehoitoa, luottamustoimea tai muuta toimeksiantosuhdetta ei tarvitse enää päättää, jos se on ainoa jatkuva julkisen puolen palvelus; edellä mainittuja palvelussuhteita voi olla useampikin jatkuvana. Jos sinulla on edellä mainittujen palvelusten lisäksi jatkuva julkisten alojen eläkelain mukainen virka- tai työsuhde, silloin eläkkeen saaminen edellyttää jonkin palveluksen päättämistä.

Voit siis vanhuuseläkeiässä hakea edellä mainituista palvelussuhteista eläkkeen alkamiseen mennessä kertynyttä eläkettä. Samalla sinulle voidaan myöntää eläke myös kaikista muista aiemmin päättyneistä julkisista palvelussuhteista.

Jos sinulla on samaan aikaan muita jatkuvia palvelussuhteita

Jos sinulla on esimerkiksi perhehoitotyön kanssa rinnakkainen jatkuva JuEL:n mukainen virka- tai työsuhde, pitää näistä jommankumman päättyä, jotta vanhuuseläke voidaan myöntää sinulle. Samalla myönnetään eläkkeen alkamiseen mennessä kertynyt eläke myös jatkuvasta palvelusta. Eläkkeen saamiseksi riittää siis vain toisen palvelun päättyminen.

Jos sinulla on jatkuva yksityisen alan palvelussuhde, se ei estä eläkkeen myöntämistä omais- tai perhehoidosta, luottamustoimesta tai muusta toimeksiantosuhteesta sekä mahdollisista aikaisemmin päättyneistä julkisista palvelussuhteista. Myöskään tässä tilanteessa sinun ei tarvitse päättää omaishoitotyötä tai muuta vastaavaa.

Eläkkeen aikana tehdystä työstä lisää eläkettä

Jos jatkat esimerkiksi omaishoitotyössä vanhuuseläkkeen myöntämisen jälkeen, voit hakea siitä kertyneen uuden eläkkeen ikäluokkasi ylimmässä vanhuuseläkeiässä.

Jos eläkkeesi on alkanut ennen vuotta 2020

Yllä mainitut muutokset eivät koske ennen vuotta 2020 alkaneita eläkkeitä. Niissä palvelussuhteen on pitänyt päättyä, vaikka ainoa jatkuva julkinen palvelussuhde olisi ollut omais- tai perhehoito, luottamustoimi tai muu toimeksiantosuhde.