PHT:n hyvinvointikurssilta matalan kynnyksen tukea jaksamiseen

Työkyky
Työkyky

Hyvinvoinnin, elintapojen ja työssä jaksamisen edistämiseen on saatavissa tukea. Yhtenä vaihtoehtona on Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n hyvinvointikurssi, joka tarjoaa työikäisille toimivia työkaluja omasta terveydestä ja työkyvystä huolehtimiseen.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n järjestämille hyvinvointikurssille voivat hakea kaikki työikäiset, jotka kaipaavat ulkopuolista tukea terveystilanteeseensa ja jaksamiseensa.

- Toiminnalla halutaan tarjota edullista, matalan kynnyksen tukea, joka ei ole sidoksissa työelämätilanteeseen, työnantajaan tai terveydenhuollon prosesseihin. Kursseille haetaan itse ja osallistuminen tapahtuu useimmiten omalla vapaa-ajalla. Lähetteitä tai lausuntoja ei tarvita, oma halu ja motivaatio riittää, kertoo suunnittelija Marjukka Somiska PHT:sta.

Marjukka-Somiska.gif

Uusia näkökulmia ja työkaluja arkeen

- Kurssien tavoitteena on lisätä työikäisten kykyä huolehtia itse omasta hyvinvoinnistaan ja tehdä tarvittavia muutoksia arkeen. Kursseilla hyödynnetään arvo- ja hyväksyntäpohjaista ohjausmenetelmää. Se perustuu paljon tutkittuun hyväksymis- ja omistautumisterapiaan (HOT), joka on menestyksekkäästi sovellettu menetelmä erilaisten terveyden ja hyvinvoinnin haasteiden, mm. työuupumuksen hoidossa ja elintapamuutosten tukena, Marjukka Somiska kertoo.

Kolmiosaisen kurssikokonaisuuden sisältö tukee motivaatiota hyvinvointia lisäävän elämän rakentamiseen jokaisen omista lähtökohdista. Ohjauksessa osallistujia oivallutetaan erilaisten toiminnallisten harjoitteiden avulla pohtimaan omia arvojaan sekä löytämään sisäistä motivaatiota ja keinoja elämän ja terveystapojen muutoksiin.

- Lähijaksoilla osallistujat oppivat sekä ryhmässä että yksilöajoilla psyykkisiä taitoja, jotka auttavat tunnistamaan ajattelumalleja ja tunnereaktioita, jotka voivat altistaa esimerkiksi uupumiselle tai estää liikkumaan lähtemisen. Mukana on myös liikuntakokeiluja ja ravintoneuvontaa, mutta perinteisestä ohjauskaavasta poiketen osallistujat eivät saa valmiita ohjeita tai ohjelmia noudatettavikseen, Marjukka kertoo.

PHT-kurssit.gif

Kursseilla positiivinen vaikutus työikäisten hyvinvointiin kustannustehokkaasti

Kursseja on järjestetty yli kolmen vuoden ajan kylpylöissä, urheiluopistoissa ja kuntoutuskeskuksissa ympäri Suomen.

Tulokset ja osallistujien kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Osallistujat ovat kokeneet hyvinvointinsa, terveytensä ja työkykynsä kohentuneen ja monet ovat tehneet pysyviä muutoksia omaan käyttäytymiseensä. Muutoksia on tehty erityisesti henkiseen hyvinvointiin, liikkumis- ja ravintotottumuksiin sekä palautumiseen liittyvissä tavoissa.

- Monet osallistujista ovat sisäistäneet kurssin aikana, että pienilläkin teoilla on merkitystä oman hyvinvoinnin ja terveyden kannalta ja että vastuu omasta elämästä on itsellä. Osallistujat ovat kertoneet myös muun muassa ajankäyttöä ja itsensä hyväksymistä koskevista oivalluksista sekä niiden yhteydestä omiin elintapavalintoihin. Lisäksi monet ovat kurssilla saamansa ohjauksen vaikutuksesta havahtuneet hallitsemaan työn kuormittavuutta, hakeneet apua työperäiseen uupumukseen, vaihtaneet mieluisampaan työpaikkaan tai lähteneet opiskelemaan unelmiensa alaa vielä vanhemmallakin iällä, Marjukka Somiska PHT:sta kertoo.

PHT:n tilaaman selvityksen mukaan kurssien synnyttämät positiiviset muutokset rahamääräisiksi muutettuna tuovat osallistujille ja yhteiskunnalle noin kolminkertaisen hyödyn yhteen panostettuun euroon nähden.