Pitkä sijoitushorisontti kannustaa vastuullisuuteen, myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta

Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Pohjoismaiset työeläkevakuuttajat huomioivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia enenevässä määrin ja kehittävät sijoitustoimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta. Pohjoismaiset työeläketoimijat myös jakavat avoimesti tietoja sijoituksistaan vastuullisuutta tutkivien tahojen käyttöön.

Tämä käy ilmi maailman luonnonsäätiön WWF:n tuoreesta tutkimuksesta, jossa on tutkittu suurten eurooppalaisten sijoittajatahojen sijoitustoimintaa ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Keva käy jatkuvaa vuoropuhelua WWF:n kanssa ja on tänäkin vuonna mukana tutkimuksessa.

WWF pyysi vuoden 2018 tutkimusta varten tietoja 88:lta suurelta sijoittajataholta Euroopasta. Mukana oli Pohjoismaiden lisäksi Belgian, Ranskan, Hollannin, Saksan, Espanjan, Italian ja Iso-Britannian suurimpia sijoittajatahoja. 42 toimijaa vastasi WWF:n pyyntöön ja antoi osake- ja velkasijoitustensa tiedot tutkimuksen käyttöön. Lopullisen raporttiin tietonsa salli liittää 33 sijoittajatahoa. Keva on mukana tässä joukossa.

WWF:n tutkimuksessa tarkastellaan osake- ja velkakirjasalkkujen asemoitumista fossiilisiin polttoaineisiin ja toisaalta uusiutuvaan energiaan nähden. 

Kevalla hyvä tulos, edessä paljon työtä

Keva asemoitui tutkimuksessa käytetyillä mittareilla sekä kansainväliseen että kotimaiseen ryhmään nähden varsin hyvin. Toisaalta Kevan vastuullisen sijoittamisen strategian toteutus on määrätietoista ja pitkäjänteistä, eli työtä on tulevina vuosina vielä edessä paljon.

Vastuullisessa sijoittamisessa Keva lähtee liikkeelle perustehtävästään: tavoitteena on eläkevastuun hoitaminen yli sukupolvien. Sijoitustuottoja tarvitaan, koska tulevien vuosikymmenien eläkemenot ovat selvästi rahaston tämän hetken arvoa suuremmat.

Vastuullista sijoittamista kehitetään Kevassa pitkäjänteisesti, hallituksen määritteleminen 3-5 vuoden tavoitteiden mukaisesti. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja keskeiset tavoitteet uusittiin vuonna 2017. Julkisten tavoitteidensa pohjalta Keva jatkaa pitkäjänteistä vastuullisen sijoittamisen lähestymistapansa tehostamista.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet.pdf (118 kb)


Ilmastonmuutokseen liittyen Kevan keskeisiä keskipitkän aikavälin tavoitteita ovat esimerkiksi kestävän kehityksen salkun perustaminen, vaikuttamisen kehittäminen, sekä erilaiset kiinteistösijoituksiin liittyvät ympäristötavoitteet. Kokonaisuutena Keva pyrkii esimerkiksi ymmärtämään ja rajaamaan mahdollisista tulevista ilmastoon liittyvistä säännöksistä aiheutuvaa sijoitusten kustannusriskiä. Toisaalta ymmärrys ilmastonmuutoksesta todennäköisesti kasvattaa esimerkiksi ympäristöystävällisen teknologian kysyntää. Tämä voi olla sijoittajalle mahdollisuus.

Puhuttaessa pitkän aikavälin laajasta ilmiöstä, tietojen vaihto ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tärkeää. Keva pitää tämän vuoksi WWF:n keskustelunavauksia ja analyysejä arvokkaina.

WWF:n tiedote