Selvitä kuinka koronaepidemia kuormittaa henkilöstöä

Työkyky Asiakkaat kertovat Korona
Työkyky Asiakkaat kertovat Korona

Kevan tutkimusasiantuntijat ovat suunnitelleet yhteistyössä Lempäälän kunnan kanssa kysymyksiä, joiden avulla työnantajat voivat selvittää koronapandemian vaikutuksia työhyvinvointiin omassa työyhteisössään. Kysymysten laatimisessa on käytetty taustamateriaalina Kevan tutkimustietoa julkisen alan työhyvinvoinnista sekä Kevan työhyvinvointikyselyn tietoja.

Sanna_Nokelainen .jpg

– Ajatus kyselyn toteuttamisesta lähti liikkeelle Kevan työkykyjohtamisen kehittämisverkoston tapaamisessa viime keväänä, kertoo Lempäälän kunnan kehittämispäällikkö Sanna Nokelainen. – Totesimme yhdessä, että tarvetta työhyvinvointiselvityksen tekemiselle olisi, ja kun teemme kysymykset yhdessä, niitä voivat kaikki työnantajat hyödyntää haluamallaan tavalla. Samalla saisimme vertailutietoa toisiltamme.

Lähtökohtana työyhteisöjen tarpeet

Keva lähti yhteistyöhön mukaan mielellään. – Kokosimme työryhmän, jolla on paras asiantuntemus ja kokemusta työhyvinvointikyselyistä ja -tutkimuksista. Tavoitteena on ollut tuottaa asiakkaiden käyttöön mahdollisimman ketterä ja helppokäyttöinen tapa selvittää koronapandemian vaikutuksia työhyvinvointiin, sillä monilla työnantajilla on tähän nyt tarvetta, kertovat asiakaspäällikkö Satu Haapakoski ja työelämäasiantuntija Janne Väänänen Kevasta. – Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet tasaisesti ja asiakasorganisaatioilta tuli huolestuneita yhteydenottoja koronakriisin alussa ahdistuneisuudesta ja muista henkisistä ongelmista, Haapakoski kertoo.Satu_Haapakoski.jpg

Janne_Väänänen.jpgLempäälässä on suunniteltu ja toteutettu erilaisia työkykyä tukevia toimia koronapandemian aikana nopeassa tahdissa, ja kyselyllä on tarkoitus selvittää myös tehtyjen toimien vaikuttavuutta. Nokelainen pitää tärkeänä mm. selvittää, millaisia eroja etä- ja lähityötä tekevien työhyvinvoinnissa on ja kuinka erilaisissa työympäristöissä työskenteleviä voitaisiin tukea entistäkin paremmin.

Kuinka selvitys kannattaa tehdä?

Koronapandemian vaikutukset työhyvinvointiin -kyselyn toteuttaa jokainen työnantaja itsenäisesti haluamallaan tavalla hyödyntäen valmiita kysymysosioita. Lempäälässä kysely on toteutettu sähköisellä kyselyportaalilla. – Kysely lähetettiin henkilöstölle saatekirjeen kanssa. Vastausaikaa on pari viikkoa ja tulokset saamme jo lokakuussa. Ne on tarkoitus käydä läpi koko henkilöstön kanssa kunnanjohdon vetämillä virtuaalikahveilla, Nokelainen kertoo.

Kyselyn tuloksia voi hyödyntää monella tavalla. Lempäälässä aiotaan tehdä tulosten pohjalta tukitoimien suunnitelma sekä tarkastella tulosten vaikutusta vuoden 2021 työterveyden toimintasuunnitelmaan.