Tukea Avaintiedot-palvelun käyttöön ja tietojen hyödyntämiseen

Palvelut Työkyky Työnantajan ohjeet
Palvelut Työkyky Työnantajan ohjeet

Kaikille julkisen alan työnantajille tarkoitetun Avaintiedot-palvelun käyttäminen ja hyödyntäminen on nyt entistäkin helpompaa. Palvelusta löytyy kattavat ohjeet ja tietoa palvelun käyttämisen sekä tietojen toimittamisen tueksi.

Avaintiedot-palvelun uudesta Ohjeet-osiosta löytyy tietoa mm.

  • palvelun käyttöönoton vaiheista
  • hyvistä tietosuojakäytännöistä
  • verrokkitietojen suodatuksesta ja hyödyntämisestä
  • tietojen toimittamisesta sekä
  • palvelun käyttöön tarvittavista Suomi.fi-valtuuksista.

Kaikki sivuilla oleva sisältö on myös tallennettavissa pdf-tiedostona. Tietoja ja ohjeita päivitetään ja täydennetään käyttäjien palautteen perusteella.

Avaintiedot-palvelusta tukea työkyvyttömyyskustannusten hallintaan ja työkyvyttömyysriskien tunnistamiseen

Avaintiedot-palvelu sisältää tutkimus- ja tilastotietoa työnantajien henkilöstöstä ja työkyvyttömyyskustannuksista sekä ammatillisen kuntoutuksen ja eläköitymisen toteutumisista ja ennusteista.

Palvelun Kyselyt-osiossa on valmiita henkilöstökyselyitä työhyvinvoinnin ja työkykyä tukevan toiminnan arvioimiseen. Avaintietojen tarkoituksena on auttaa työnantajia tunnistamaan ja hallitsemaan työkyvyttömyysriskejä.

Avaintiedoissa hyödynnetään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia tietoja. Organisaation tehtävänä on ainoastaan toimittaa sairauspoissaololaskentaan liittyvät keskeytystiedot. Yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa tiedoista.

Selkeistä graafeista on helppo hahmottaa esimerkiksi kustannusten kehitys eri vuosina. Organisaation tietoja voi verrata muiden organisaatioiden tietoihin ja tämän viiteryhmän voi itse määrittää antamalla verrokkiluvan palvelussa.

Kuinka Avaintiedot saa käyttöön?

Avaintiedot ja palveluun sisältyvät Kyselyt voi ottaa käyttöön hyväksymällä palvelun käyttöehdot työnantajan verkkopalvelussa. Hyväksyjällä tulee olla Suomi.fi-valtuus Eläkevakuuttajan palveluihin rekisteröityminen. Muut Avaintietojen käyttäjät tarvitsevat Suomi.fi-valtuuden Työkyvyttömyystilastojen käyttö.

Lisätietoa Avaintietojen käytöstä ja käyttöönottamisesta saat omalta asiakaspäälliköltäsi Kevassa tai työnantajien neuvonnasta kevapalvelu@keva.fi. Oman asiakaspäällikkösi yhteystiedot löydät työnantajan verkkopalvelun etusivulta.