Työelämän kehittämisrahan vuoden 2023 toinen haku on auki

Palvelut Työkyky
Palvelut Työkyky

Työelämän kehittämisraha on yksi Kevan keinoista tukea strategista työkykyjohtamista ja vaikuttaa työkyvyttömyysriskin vähenemiseen. Kehittämisrahaa jaetaan vuonna 2023 yhteensä 600.000 euroa.

Kehittämisraha on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, kuntien omistamien osakeyhtiöiden, maakuntien ja hyvinvointialueiden sekä evankelisluterilaisen kirkon työnantajien työelämän kehittämishankkeisiin. Rahoitusta voi saada myös useamman organisaation yhteishankkeisiin. Kehittämisraha on kilpailtua, joten kaikki hankesuunnitelmat arvioidaan tiettyjen arviointikriteerien perusteella.

Vuoden 2023 työelämän kehittämisraha

Vuonna 2023 kehittämisrahan hakukierroksia on kaksi. Ensimmäinen haku päättyi 28.4.2023. Rahoitusta saaneet hankkeet julkaistaan kesäkuussa.

Vuoden toinen haku päättyy 15.9.2023 klo 16.00.

Vuoden 2023 toisella hakukierroksella toivomme saavamme hankesuunnitelmia erityisesti sellaiseen kehittämistyöhön, jossa tuetaan, etsitään uusia keinoja tai edistetään työssä jatkamista eri syistä tapahtuneen työkyvyn heikentymisen vuoksi.

Terveydellisistä syistä aiheutuneen osatyökykyisyyden lisäksi työkyky voi vaihdella eri ikäisenä, elämäntilanteen tai työelämän ja uuden teknologian muutosten ja niiden edellyttämän osaamisen vuoksi. Kaikkien työpanosta tarvitaan tämän päivän työelämässä.

Siksi kannustamme ideoimaan, kokeilemaan tai kehittämään yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa ratkaisuja, joilla edistetään ja tuetaan työntekoa omien voimavarojen mukaan sekä luomaan osatyökykyisyyttä arvostavaa toimintakulttuuria ja johtamista.   

Hankesuunnitelmia voi kohdistaa myös muuhun kehittämistyöhön, josta on ohjeistettu hakuohjeissa verkkosivullamme.

Lisätietoa työelämän kehittämisrahan hakemisesta

Hakuohjeet, hankkeiden arviointikriteerit ja lisätiedot hakemiseen on julkaistu verkkosivuillamme.

Jos suunnittelet kehittämishanketta, ota yhteyttä organisaatiollenne nimettyyn asiakaspäällikköön Kevassa. Voit olla yhteydessä myös kehittämispäällikkö Taina Tuomeen tai palveluasiantuntija Satu Ijäkseen. Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi(at)keva.fi.