Keva Työkyky Vastuullisuus
Sirpa Reijonen:

Ammatillisen kuntoutuksen päätösmäärät laskussa - pitäisikö olla huolissaan?

Blogi 25.2.2021 Sirpa Reijonen
Keva Työkyky Vastuullisuus

Työeläkekuntoutuksen kehitys kääntyi viime vuonna laskuun ja tämä näkyi myös Kevan kuntoutuspäätösten määrissä. Myönteisiä ennakkopäätöksiä ja kuntoutussuunnitelmapäätöksiä annettiin kumpiakin noin 4 000 kappaletta, mikä on kuutisen prosenttia edellisvuotta vähemmän. Alkuvuoden tilastot antavat viitteitä siitä, että laskusuunta jatkuu. Pitäisikö tästä olla huolissaan?

Ennen varsinaisen kuntoutussuunnitelman laatimista asiakkailla on mahdollisuus hakea kuntoutuksesta ennakkopäätöstä. Näiden osalta päätösmäärät lähtivät Kevassa viime kesän jälkeen laskuun. Hylkäävien ennakkopäätösten määrässä (861 kpl) sitä vastoin oli kasvua viime vuonna noin 7 prosenttia.

Koronan vaikutuksesta etenkin työkokeiluja koskevat kuntoutussuunnitelmapäätökset vähenivät merkittävästi viime keväänä, mutta nousivat notkahduksen jälkeen.

Koko vuoden aikana työkokeilupäätöksiä annettiin 2 551 kappaletta eli noin 9 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työhönvalmennuspäätösten määrä (100 kpl) kasvoi 5,3 prosenttia ja koulutuspäätösten (712 kpl) 6,6 prosenttia.

Tämän vuoden päätösmäärien kehitystä on vielä vaikea ennustaa, mutta ainakaan toistaiseksi suunta ei näyttäisi muuttuneen, vaan päätöksiä on annettu edelleen aikaisempaa vähemmän. Kuntoutuksen hakemisessa ja sen myötä päätösmäärissä saattaa näkyä koronan aiheuttaman poikkeustilanteen jatkuminen, mutta taustalta voi löytyä muitakin tekijöitä.

Päättyneet kuntoutusohjelmat

Vuonna 2020 Kevassa kuntoutusohjelmansa päätti 1 800 asiakasta, mikä on 16 prosenttia edellistä vuotta vähemmän.

Kuntoutusohjelma onnistui 74,5 prosentin kohdalla, ja tällöin asiakas siirtyi kuntoutusohjelman jälkeen työmarkkinoille. Suoraan töihin palasi noin 70 prosenttia ja 4,5 prosenttia siirtyi työttömäksi työnhakijaksi.

Edellisenä vuonna onnistumisprosentti oli 78 prosenttia. Onnistumisprosentti siis laski hieman, mutta kokonaisuutena työhön palanneiden osuutta voitaneen pitää koronatilanne huomioiden hyvänä.

Onko syytä huoleen?

Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta on viime vuosina julkaistu tutkimuksia, jotka ovat kyseenalaistaneet ammatillisen kuntoutuksen pitkäkestoisempaa vaikuttavuutta. Tutkimusten mukaan ei ole näyttöä huomattavasta vaikuttavuudesta ainakaan lyhyiden kuntoutusten osalta.

Eläketurvakeskuksen tekemästä selvityksestä ilmenee, että eläkelaitosten kuntoutusasiantuntijat kyseenalaistavat työkokeilun merkitystä erityisesti silloin, jos työn muokkaamiseen ja jatkotoimenpiteisiin ei ole kiinnitetty huomiota.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea työssä pysymistä ja työllistymistä, joten tutkimukset on otettu sekä meillä Kevassa että muissa eläkelaitoksissa vakavasti.

Tulokset ovat herätelleet ja ohjanneet työeläkelaitoksia pohtimaan yhdessä ja erikseen kuntoutuksen keinoja ja niiden käyttöä.

Tarvitaanko aina työkokeilua? Olisiko Kelan osasairauspäiväraha toisinaan tilanteeseen oikeampi etuus? Entä onko työnkuva, johon työkokeilua haetaan, todella terveydentilalle sopiva tai edes aiempaa työnkuvaa sopivampi?

Ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta kuntoutuksen ajoituksella on merkitystä.

Tilanteisiin pitäisi tarttua riittävän varhain. Jos henkilön työtehtävät eivät ole työkyvyn kannalta sopivia, työtehtäviä pitäisi muuttaa tai henkilöä auttaa siirtymään uusiin tehtäviin. Pelkkä sairausloma ei tilannetta korjaa.

Jos kuntoutuksen päätösmäärien lasku kertoo siitä, että työkykyongelmiin ei puututa, eikä asiakkaita ohjata ammatillisen kuntoutuksen piiriin, päätösmäärien laskusta pitää todellakin olla huolissaan.

Jos päätösmäärien laskun syynä puolestaan on se, että varhaisemman tuen muotoja - esimerkiksi korvaavaa työtä tai osasairauspäivärahaa - käytetään aikaisempaa enemmän, tai ammatillista kuntoutusta kohdennetaan aikaisempaa osuvammin, tilanteesta ei tarvitse olla huolissaan.

Ammatillisessa kuntoutuksessakin määrän lisäksi tärkeätä on myös laatu.


Lisää aiheesta

Tutkimuksia ammatillisesta kuntoutuksesta:

TELAN suositukset: Työeläkevakuuttajien suositus työeläkekuntoutuksena korvattavista toimenpiteistä

Tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta

Kirjottaja Sirpa Reijonen
Sirpa Reijonen Kuntoutuspäällikkö

Kirjoitan työurien tukemisesta ja niiden mahdollisuuksista kuntoutuksen näkökulmasta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia