Työelämä Työkyky Korona
Laura Rinne:

Johda tehokkaasti poikkeustilanteessa – turvaa henkilöstösi työkyky

Blogi 2.4.2020 Laura Rinne
Työelämä Työkyky Korona

Julkisen alan ammattilaisista suuri osa tekee tällä hetkellä töitään äärimmäisessä kuormitustilanteessa.

Lista on pitkä: sote-sektori, laki- ja rahoitusmuutoksista vastaavat virkamiehet, etäyhteyksin toimiva opetusala ja poikkeusajan tehtäviin asetetut poliisi, rajavartiolaitos ja maanpuolustus.

Lastensuojelun, vammaispalvelujen, mielenterveystyön ja monet muut ammattilaiset painivat sosiaalisten kontaktien rajoittamisen kerrannaisvaikutusten kanssa.

Ne, jotka eivät ole kuormittuneita yhtäkkisestä työn lisäyksestä tai muutoksesta, ovat todennäköisesti huolissaan töiden loppumisesta ja toimeentulosta.

Työelämä on yhtäkkiä muuttunut, ja jokaisen yksityiselämä kääntynyt päälaelleen.

Johtajilla ja esimiehillä on nyt asiakkaina joukko ammattilaisia, joiden työkykyä heidän on johdettava tehokkaasti, jotta yhdessä selviämme tästä tilanteesta. Nyt ei ole varaa menettää yhtään työntekijää siksi, että tilanne on liian raskas, ja siihen ei ole saatu tukea.

Johtaja ja esimies, muista seuraavat asiat, kun johdat ja turvaat työkykyä kriisitilanteessa:

1. Reagoi nopeasti perusasioissa.

Hoida poikkeusoloja vastaavat järjestelyt ja ohjeet kuntoon työturvallisuuden, etätyön, sairauspoissaolojen ja sijaisjärjestelyjen suhteen. Nopea reagointi ja aktiivinen viestintä on nyt tärkeämpää kuin viilatut ohjeistukset.

2. Välitä varhain.

Älä odota sairauspoissaoloa tarjotaksesi johdettavallesi auttavaa kättä tai kuuntelevaa korvaa. Ota ongelmiin ratkaisukeskeinen ote: selvitä työn sujumisen esteet yksi kerrallaan ja vahvista työntekijän kykyä selviytyä tilanteesta. Hyödynnä olemassa olevaa työkyvyn tuen toimintamallia.

Myös nyt työyhteisön työkyvyn mittarina on sujuva työ: jos jollakulla se sakkaa, siihen on puututtava. Miten teillä on tällaisessa tilanteessa sovittu toimittavan?

3. Huomioi yhteisöllisyyden voima.

Työkaverit haluavat tukea toisiaan, koska tiedostavat, että tarvitsevat itsekin yhteisön kannattelua. Kannattaa järjestää vapaamuotoisen keskustelun foorumeita, jotta tarpeen tullen on helpompi puhua vaikeistakin asioista.

4. Keskity asioihin, joihin voit vaikuttaa.

On selvää, että työkykyyn ja tehoon vaikuttaa nyt moni työn ulkopuolinenkin asia. Niitä et voi muuttaa, mutta voit vaikuttaa siihen, millaisia paineita johdettavasi kokevat esimiehen taholta. Tällä voi olla valtava merkitys. Pienikin helpotus stressitasoon voi pitää jaksamisen rajoilla olevan ihmisen työkykyisenä ja riittävän positiivisena.

5. Uskalla pyytää apua.

Millainen yhteys sinulla on HR:ään ja työterveyshuoltoon? Tunnetko palvelut, joita työterveys organisaatiollenne tarjoaa?

Työterveyden tehtävänä on edistää työntekijöiden työkykyä yhteistyössä johdon, esimiesten, HR:n ja henkilöstön kanssa. Työterveyden tulee myös olla selvillä työpaikkasi tilanteesta työn terveellisyyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Voit olla esimiehenä työterveyshuoltoon yhteydessä työyhteisösi asioista, jotka huolestuttavat sinua.

Henkisen hyvinvoinnin tueksi on tarjolla myös monenlaisia helposti saatavilla olevia etäpalveluja. Tutustu esimerkiksi Auntie.fi-sivuston palveluihin.

6. Viesti henkilöstöllesi usein.

Poikkeustilanteessa tiedon saannin tarve on erityisen suuri. On myös tärkeää toistaa asioita, koska tiedon ja muutosten omaksumiskyky voi monella olla suuressa kuormitustilanteessa heikentynyt. Säännöllisyys luo turvaa muutoin epävarmaan tilanteeseen.

7. Valmistaudu poikkeusajan jälkeiseen aikaan.

Sekin tulee joskus. Joudut ehkä tekemään henkilöstösuunnittelua nopealla aikataululla. Tunne faktat henkilöstösi tilanteesta ja hanki käyttöösi ajantasaista dataa.

8. Ole armollinen itsellesi.

Voit parhaiten auttaa asiakkaitasi, työntekijöitäsi ja organisaatiotasi, kun et aseta rimaa liian korkealle. Nyt ei ole aika ylittää henkilökohtaisia tavoitteita tai moittia itseä suorituksestaan. Lepää ja rentoudu aina kun voit ja huolehdi omasta hyvinvoinnistasi.

9. Hyödynnä olemassa oleva tuki.

Meiltä Kevasta saat apua muutostilanteiden tueksi. Neuvomme, miten erilaisten kuntoutus- ja eläkeratkaisujen keinoin voidaan tukea työuria. Ota yhteyttä, olemme täällä sinua varten!

 

Kokosimme käyttöösi paketin arjen johtamisen tueksi.

Yhdessä tästäkin selvitään!

Kirjottaja Laura Rinne
Laura Rinne Palvelupäällikkö

Kirjoitan työurien tukemisesta ja johtamisesta.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Uusimmat kirjoitukset

Lue lisää blogikirjoituksia