Työelämä Työkyky Korona
Eija-Maria Gerlander:

Ketterää kehittämistä ja tulevaisuusorientaatiota: korona opettaa, mitä opimme?

Blogi 26.5.2020 Eija-Maria Gerlander
Työelämä Työkyky Korona

Koronaa on kuvattu pysäyttäjäksi, joka on pakottanut arvioimaan omaa toimintaa ja kehittämään sitä ketterällä ja ennakkoluulottomalla otteella. Korona on ollut jämerä ja vastaansanomaton muutosagentti myllertäessään arkeamme.

Olemme alkaneet toipua koronakriisin alkupaniikista ja on tullut aika pysähtyä tarkastelemaan tilannetta. Mitä on tapahtunut koronakriisiin varautuessamme sopeutuessamme ja miten jatkamme tästä eteenpäin?

Ketterästi kuperkeikkaa

Korona-agentin uudistus- ja muutosvoimilla organisaatioissa olevat yhteistyön raja-aidat sekä vakiintuneet normit ja käytänteet ovat heittäneet kuperkeikkaa.

Redesignia on tehty monella tavoin: Digiloikkia on otettu niin etätyön kuin palvelujen tuottamisen osalta, työnkuvia on muunneltu ja laajennettu sekä ammatillista liikkuvuutta edistetty henkilöstöä siirrettäessä ja valmennettaessa uusiin tehtäviin.

Viestintää on selkeytetty ja tiivistetty keskittymään oleellisimpiin asioihin, ja yhteydenpidon kanavat on saatu kattamaan maakunnat ja mm. keskeiset sote-, pelastus- ja sivistystoimen organisaatiot.

Esimiehet ja työyhteisöt ovat ripeästi uudistaneet toimintaansa muuntuvan koronatilanteen ja kulloistenkin valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

On syntynyt esimerkiksi:

  • Joustotyön mallinnuksia,
  • Digitaalinen olohuone,
  • Henkilökunnan huolipuhelin,
  • HR-haastekampanja onnistumisten esiin nostamiseksi,
  • HR-radio ja
  • HR-päivystyspuhelin.

Jokainen esimerkki kertoo siitä, että on aidosti tunnistettu henkilöstön poikkeustilanteessa syntyneitä tarpeita ja niihin on vastattu ratkaisulähtöisesti toimintaa uudistaen.

Erityisen ilahduttavaa on ollut havaita, että työsuojelu on monissa organisaatiossa uudistunut työpaikkojen tärkeäksi kumppaniksi psykososiaalisen tuen antajana ja riskien arvioijana.

Myös työterveysyhteistyö on päivittynyt jopa muutamissa päivissä työsuojelun ja henkilöstöpalvelujen kanssa vastaamaan terveysriskien hallintaan, koettuihin pelkoihin ja henkilöstön kuormittuneisuuteen.

Kaikki ei ole mennyt putkeen

Koronamuutosagentin mukanaan tuomia ei-toivottuja seuraamuksia on myös tullut esille.

On liian monia sinnittely- ja sietotarinoita, joissa työntekijät ovat uupuneet tai turvallisuuden tunne järkkynyt henkeä uhkaavan viruksen vuoksi. On syntynyt tilanteita, joissa osaaminen ei tunnu riittävän eikä aina motivaatiokaan kannattele uusia tehtäviä opeteltaessa.

Työkyvyn haasteiden ja heikkenemisen polkujen varhainen tunnistaminen ja korjausliikkeet ovat - tai niiden tulisi olla - priorisointilistan kärjessä.

Tunnistamisessa on oleellista kuunnella työntekijöiden kokemuksia sekä ehdotuksia kuormittavien tilanteiden korjaamiseksi ja työn sujuvuuden edistämiseksi henkilöstöpalvelujen, työterveyden ja työsuojelun vahvistunutta yhteistyötä hyödyntäen.

Yhteinen idea tulevaisuudestamme ohjaa toimintaamme

Koronan pysäyttämänä ja uuteen asentoon muokkautuneen arjen kokemuksia hyödyntäen moni työntekijä ja johtaja on alkanut tehdä toiminnan inventaariota.

On havahduttu käytäntöihin ja kirjoittamattomiin sääntöihin, jotka eivät enää vastaa tarkoitustaan, vaan ovat jopa esteinä sujuvalle toiminnalle.

On tullut ymmärrystä siitä, mitä jo syntyneitä tai syntymässä olevia käytäntöjä on hyvä vahvistaa ja lisätä. On myös tullut tuntumaa siihen, mitä uutta tarvitaan tulevaisuudessa, mikä on oleellista huomisen toiminnassa jatkuvan muutoksen keskellä.

Ketterissä kokeiluissa on ollut oleellista kokemus yhteisestä tavoitteesta ja toiminnasta, eli siitä, että olemme samassa, vielä keskeneräisessä veneessä, jota yhteistuumin samaan aikaan sekä rakennamme että soudamme maaliin.

Miten pidämme tämän ajattelun hengissä, kun paluu uuteen normaaliin alkaa?

Miten jatkossa löydämme työpaikoilla merkityksellisiä ja energisoivia yhteisiä tavoitteita, jotta aktivoidumme toimimaan yhtä ketterästi ja ennakkoluulottomasti tavoitteiden saavuttamiseksi?

Tulevaisuutta luodaan nyt - tämän päivän suunnittelulla, ideoilla ja teoilla

Meillä on nyt mahdollisuus hyödyntää poikkeustilan kokemukset ja oivallukset toiminnan uudistamisessa ja tulevaisuuden yhteisessä rakentamisessa.

Korona on muuntanut lähes jokaisen työntekijän arkea. Nämä ns. kokemuskonsulttien oivallukset työnteon reality-foorumeilta kehitysehdotuksineen ja tulevaisuuden näkyineen ovat arvokkaita ja muutosvoimaisia aineksia yhteisille foorumeille toiminnan kehittämisen ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Hyödynnämmekö tilaisuuden?


 
The future does not exist in the present but anticipation does. The form the future takes in the present is the anticipation.

- Riel Miller


 

Kirjottaja Eija-Maria Gerlander
Eija-Maria Gerlander Kehittämispäällikkö Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia