Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Erika Tikka:

Omistajan elkein: vaikutusvalta sijoittajan työkaluna

Blogi 18.9.2019 Erika Tikka
Keva Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Rahan mukana tulee vaikutusvaltaa, vaikutusvallan mukana vastuuta. Nämä kausaalisuhteet pätevät, jos ei aina, niin usein.

Raha yhdistynee meihin luontevasti, olemmehan Suomen suurin sijoittaja. 53 miljardin euron sijoitusomaisuutemme edustaa meille kuitenkin enemmän kuin vain rahaa sen konkreettisessa mielessä. Se edustaa meille vastuuta. Vastuuta pitää huolta tästä varallisuudesta, siirtämällä sitä tuottavasti ja turvaavasti yhä seuraaville sukupolville.

Kevan tärkein tehtävä sijoittajana, osana suomalaista sosiaaliturvaa, on hoitaa edunsaajiemme eli nykyisten ja tulevien eläkeläisten varallisuutta. Sijoittamisen horisonttiamme ohjaa vuosikymmenien päähän ulottuvat eläkevastuut.

Meillä on aikajänteemme vuoksi hieno mahdollisuus toimia kärsivällisen pääoman tarjoajana. Profiloimmekin itsemme enemmän omistajiksi kuin pelkiksi sijoittajiksi. Omistamme osuuksia eri liiketoiminnoista, joilla tavoittelemme pitkän aikavälin arvonluontia sijoitussalkussamme.

Tämä tarkoittaa, että markkinahintojen maanis-depressiivisen käyttäytymisen sijaan fokuksemme on niissä asioissa, jotka loppuviimein ajavat yritysten kasvua ja niiden tuottamaa kassavirtaa. Näitä ovat muun muassa:

  • yritysten kilpailuetujen kestävyys
  • pääoman allokointipäätökset
  • pitkällä aikavälillä merkitykselliset riskit ja mahdollisuudet
  • johdon kyky keskittyä strategisella tasolla oikeisiin asioihin.

Vaikuttaminen on yksi tärkeimpiä tapoja ohjata yritysten fokusta mielestämme keskeisiin asioihin

Vaikuttaminen on harkittua, päämäärätietoista neuvotteluvoiman käyttöä sijoituskohteisiimme.

Keva on mukana useissa ryhmävaikuttamisen aloitteissa, mutta yhtä tärkeä osa on suora vaikuttaminen sijoittamiimme yrityksiin. Suoraa vaikuttamista tehdään paitsi Kaisaniemen pääkonttoristamme käsin, myös globaalisti palkkaamiemme ulkoisten omaisuudenhoitajien voimin, jotka hoitavat varojamme pieteetillä, paikallisosaamisensa kautta. Miehemme ja naisemme Shanghaissa ovat jo työn touhussa, São Paulossa aamu on vasta sarastamassa.

Viime vuonna meillä oli heidän kauttaan meneillään vaikuttamisprosessi lähes 400 yrityksen kanssa. Tyypillisten vastuullisen sijoittamisen nimittäjien alle luokiteltuna, 85 prosenttia keskittyi teemaltaan yritysten hyvään hallintotapaan, yksi kolmasosa ympäristöön ja yksi neljäsosa sosiaaliseen vastuuseen. Osassa tapauksista vaikuttaminen sisälsi siis yhtäaikaisesti useampaa teemaa.

Vaikuttaminen on sekä riskit että mahdollisuudet tiedostavaa toimintaa

Sijoittaminen on reaalimaailman lainalaisuuksien alla tapahtuvaa ja osaltaan siihen monitahoisesti vaikuttavaa toimintaa.

On siten luonnollista, että sijoitustemme kautta kohtaamme laajan kirjon erilaisia pitkän aikavälin ilmiöitä sekä yksilö- ja yhteiskunnallisen tason haasteita. Osa näyttäytyy sijoituksissamme mahdollisten riskitekijöiden muodossa, osa mahdollisuuksina. Vaikuttaminen tähtää näiden riskien ja mahdollisuuksien nostamiseen tapetille, vuorovaikutuksessa yritysten kanssa.

Viime vuonna päädyimme vaikuttamisen lopputuloksena myymään salkusta kaksikymmentäviisi yritystä. Ratkaisut on välttämätöntä tehdä kaukokatseisen ja hyvin informoidun päätöksenteon kautta, koska myynti lopettaa neuvotteluvoimamme – aivan kuten yksittäisten firmojen tai kokonaisten toimialojen kategorinen poissulkeminen tekisi. Toisaalta, neljässäkymmenessä yrityksessä omistusta päätettiin entuudestaan lisätä.

Vaikuttamisemme pitkäjänteisyydestä kertoo, että valtaosa prosesseista on kestänyt useita vuosia, pisimmillään jo seitsemän vuotta. Kestävän ylisukupolvisen eläkevastuun kattaminen on enemmän pitkällisen tutkimusmatkan kuin yksittäisen valaistumisen hetken tulos.

Teemme työtämme edunsaajiemme eteen harkiten ja lojaalisti. Tuemme ja ohjaamme sijoituskohteitamme kärsivällisen pääoman ja vaikuttamisen myötä. Uskomme, että yli ajan, pitkällä aikajänteellä, tämä tapa tuottaa laajempiakin yhteiskunnallisia hyötyjä.

Kirjottaja Erika Tikka
Erika Tikka Johtaja, ulkoistetut korkosijoitukset

Pitkäjänteinen sijoittaminen on minulle sydämen asia. Kirjoitan sen eri ilmentymistä työssäni.

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia