Työelämä Vastuullisuus
Reija Hyvärinen:

Peilin eteen, johtaja!

Blogi 4.2.2022 Reija Hyvärinen
Työelämä Vastuullisuus

Keva on tänä vuonna yksi Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjan pääkumppaneista. Haluamme jatkuvasti oppia lisää siitä, mitä hyvä, nykyaikainen, vastuullinen työnantajuus on.

Kevan tehtävänä on tarjota luotettavaa eläketurvaa ja tukea työelämän muutokseen kaikilla julkisen Suomen työpaikoilla. Yhteistyössä työnantaja-asiakkaidemme kanssa vahvistamme osaamista myös johtamisen ja esihenkilötyön vastuullisuudessa.

Vastuullisen työnantajan periaatteita ovat:

 • esihenkilö- ja johtamistyön kehittäminen
 • syrjimättömyys
 • työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen
 • hyvän hakijakokemuksen rakentaminen
 • työn merkityksellisyyden tunnistaminen
 • reilu palkitseminen

Nämä periaatteet pitäisi viedä teoriasta käytäntöön. Kaikkien kehittämiseen on tarjolla paljon erilaisia työkaluja ja prosesseja, mittareita ja mittauksia. Mielestäni haastavin on kuitenkin listan ykköskohta, esihenkilö- ja johtamistyön kehittäminen. Siinäkin on tehtävä valintoja, kehitettävä prosesseja ja mitattava.

Mutta johtajien ja esihenkilöiden kehittäminen on myös oikeiden, hyvin erilaisten ihmisten kohtaamista ja kehittämistä paremmiksi johtajiksi. Se on pitkä tie, sillä lopulta hyväksi johtajaksi voi tulla vain kypsymällä ihmisenä. Tutustumalla itseensä, hyvässä ja pahassa.

Hyvän esihenkilötyön vaatimuslista on pitkä

Jotta isomman tai pienemmän tiimin johtaminen onnistuu, täytyy esihenkilön osata aktiivisesti olla läsnä tilanteissa, pitää hallita arvostavan kohtaamisen ja kuuntelemisen taito.

Aito läsnäolon taito ihmisten kanssa lisää itsessä ja muissa merkityksellisyyden, arvostuksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Hyvä esihenkilö osaa siis rakentaa luottamuksellista ilmapiiriä ja osaa kiinnittää huomion mahdollisuuksiin, pelkkien vaikeuksien sijaan.

Hän antaa aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti säännöllistä palautetta ja auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Hyvä esihenkilö auttaa jokaista näkemään selkeästi työhön liittyvät laajat kokonaisuudet.

Lista on niin vaativa, että ei auta kuin mennä peilin eteen

Kun haluan esihenkilönä ja johtajana luoda turvallisen, aktiivisen ja aidon suhteen toiseen ihmiseen, on minun ensin luotava turvallinen ja hyväksyvä suhde omaan itseeni. Tämä ei ole itsestäänselvyys. Ei kenellekään meistä.

Esihenkilönä ja johtajana kasvaminen edellyttää siksi raakaa itsereflektiota, peilin eteen asettumista.

On antauduttava tutkimaan peruskysymyksiä:

 • kuka minä olen?
 • kuinka minä ajattelen?
 • kuinka toimin ja käyttäydyn?

Kyky luoda vaatimusten edellyttämää tietoisuutta, kykyä havaita asioita, hyväksyä ja tutkia muita uteliaasti tuomitsemisen sijaan ovat taitoja, joita jokainen voi oppia. Samoin läsnäolo ja jämäkkä kommunikaatio ovat taitoja, joita voi kehittää yhtä aktiivisesti kuin muitakin taitoja.

Kun joudut seuraavaan tuuliseen tilanteeseen, voit pysähtyä ja kysyä itseltäsi nämä kysymykset:

 • mitä juuri nyt tapahtuu?
 • miten minä reagoin?
 • mitä reaktioni kertoo minusta?
 • minkä vahvuuden reaktioni minusta paljastaa?
 • minkä heikkouden reaktioni minusta paljastaa?
 • mitä opin tästä ja miten otan tämän opin käyttöön?

Aktiivinen reflektoinnin harjoittelu auttaa erottamaan työelämän tuiskeessa teot, ajatukset ja tunteet. Se auttaa olemaan aktiivisesti läsnä vaativissakin tilanteissa ja kuuntelemaan aktiivisesti, mitä toinen pohjimmiltaan yrittää sanoa. Näin voi synnyttää luottamusta, antaa palautetta, ja auttaa muita näkemään niitä työhön liittyviä laajempia kokonaisuuksia.

Vastuullisen työnantajan esihenkilötaitoja voi siis rakentaa peilin edessä. Tai vaikka vain ajatuksiin sijoitetun peilin edessä. Ammattitaitoinen coach tai mentor voi auttaa reflektoinnissa, mutta lopulta työ on kuitenkin jokaisen tehtävä itse. Se kannattaa, vaikka alkuun vaikealta tuntuisikin.
 

Kirjottaja Reija Hyvärinen
Reija Hyvärinen Viestintäjohtaja

Intohimona coaching ja viestinnän strateginen johtaminen. Vastaan myös Kevan brändistä ja vastuullisuudesta. 

Kaikki kirjoitukset

#kevanblogi

Ajankohtaisia teemoja ja uusia näkökulmia eläkkeistä, johtamisesta ja työelämästä. Mitä tapahtuu kunta-alalla? Miten toimia työelämän myllerryksessä?

Kaikki kirjoitukset

Kirjoittajat

Lue lisää blogikirjoituksia