Ammatillinen kuntoutus - selkokielellä

Selkokieli-tunnus_230x200.jpg
Onko sinun vaikea tehdä työtä sairautesi tai vammasi vuoksi?

Tai oletko palaamassa takaisin työhön pitkän sairausloman jälkeen?

Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua.

Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua pärjäämään työelämässä

Pitkäaikainen sairaus tai vamma voi estää sinua tekemästä nykyisiä töitäsi. Silloin sinulle tulisi löytää työ, joka sopii paremmin terveydellesi. Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että voit tehdä työtä, joka sopii sinun terveydellesi entistä paremmin.

Ammatillinen kuntoutus tapahtuu työssä tai opiskelussa. Voit esimerkiksi kokeilla jonkin aikaa uusia työtehtäviä työpaikallasi. Voit myös opiskella tietoja ja taitoja, joita tarvitset uudessa työssä. Voit oppia samalla kun teet työtä. Voit opiskella myös koulussa.

Ammatillinen kuntoutus ei tarkoita lääkinnällistä kuntoutusta. Siihen ei siis kuulu käyntejä lääkärin, sairaanhoitajan, fysioterapeutin tai psykologin luona. Siihen ei kuulu myöskään apuvälineiden hankintaa.

Jos sinulla on työpaikka, keskustele ja sovi kuntoutuksesta työnantajasi, työpaikkasi lääkärin eli työterveyslääkärin sekä Kevan kanssa.

Jos sinulla ei ole työpaikkaa, keskustele kuntoutuksesta esimerkiksi TE-toimiston työntekijän tai sinun hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa.

Ammatillinen kuntoutus on sinulle ilmaista. Saat kuntoutuksen aikana Kevasta rahaa eli kuntoutusetuutta.

Voitko sinä saada ammatillista kuntoutusta?

Ammatillinen kuntoutus voi olla sinulle sopiva, jos

  • sairaus tai vamma aiheuttaa sen, että voit joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle
  • olet ollut työssä jo monta vuotta
  • pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään jotain työtä
  • olet työikäinen
  • olet ansainnut viimeisen viiden vuoden aikana vähintään 41 143,38 euroa ja lisäksi olet saanut työansioita tai hoitanut lastasi hakemusta edeltäneiden kolmen kalenterivuoden aikana. 

Puhu asioista ensin työpaikallasi

Puhu työnantajasi ja työterveyslääkärisi kanssa, miten pärjäät työssä. Pyydä, että mietitte yhdessä, millä tavalla voisit selvitä työssäsi entistä paremmin.

Jos et voi jatkaa nykyisessä työssäsi, miettikää, mikä ammatti tai työtehtävä voisi sopia sinulle nykyistä työtä paremmin.

Pyydä työnantajaasi ja työterveyslääkäriäsi selvittämään myös, sopisiko Kevan ammatillinen kuntoutus sinulle.

Ammatillisen kuntoutuksen keinoja on monia

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on, että voit jatkossa tehdä työtä, joka sopii terveydellesi entistä paremmin.

Ammatillinen kuntoutus tapahtuu työssä tai opiskelussa. Alla kerromme tarkemmin erilaisista kuntoutuksen keinoista, joku niistä voi sopia sinulle.

Työkokeilu

Työkokeilu tapahtuu työpaikalla. Työkokeilun avulla voit kokeilla, miten työ sopii sinulle. Voit myös opetella uusia tehtäviä.

Suunnittele työkokeilu yhdessä työnantajasi ja työterveyshuollon kanssa. Sovi työtehtävistä ja siitä, miten uudet työtehtävät opetetaan sinulle.

Sovi myös, kuinka kauan työkokeilu kestää. Yleensä työkokeilu kestää noin 3 kuukautta. Työaika voi olla 4 – 8 tuntia päivässä. Yleensä työkokeilu kannattaa aloittaa lyhyellä työajalla.

Keskustele työnantajasi kanssa jo ennen työkokeilun aloittamista, voitko jatkaa työkokeilun jälkeen työpaikassa, jos uusi työtehtävä sopii sinulle. Työkokeilun aikana työnantajasi ja työterveyshuoltosi arvioivat, sopiiko uusi työtehtävä sinulle.

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus tapahtuu työpaikalla. Sen aikana opettelet työtä tekemällä tietoja ja taitoja, joita tarvitset uudessa tehtävässä.

Suunnittele työhönvalmennus yhdessä työnantajasi kanssa. Sovi myös, mitä uusia tietoja tai taitoja sinun pitää opetella, jotta pärjäät työssä.

Työhönvalmennus kestää yleensä 3 - 18 kuukautta. Kesto riippuu siitä, kuinka paljon uutta opeteltavaa sinulla on. Sovi työhönvalmennuksen kestosta työnantajasi kanssa.

Koulutus

Voit saada Kevasta tukea koulutukseen, jos et työkokeilun tai työhönvalmennuksen kautta pääse sinulle sopivaan työhön.

Ennen kuin haet koulutukseen, selvitä ensin Kevan kuntoutuksesta, onko sinulla mahdollisuus saada koulutukseen Kevan tukea. Lähetä tästä viesti Kevan kuntoutukseen Omat eläketietosi -palvelun Viestipalvelun kautta tai soita Kevan asiakaspalveluun.

Kun suunnittelet koulutusta, selvitä, voitko koulutuksen jälkeen mennä terveydellesi sopivaan työhön. Uuden ammatin pitää olla sellainen, että voit jatkaa työssä mahdollisimman pitkään.

Koulutus voi tapahtua esimerkiksi ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa. Koulutus voi kestää enintään neljä vuotta.

Sinun pitää itse hakea koulutukseen samalla tavalla kuin muidenkin. Keva ei järjestä opiskelupaikkaa sinulle. Saat koulutuksen ajalta Kevasta kuntoutusrahaa. Jos saat jo Kevasta kuntoutustukea, saat siihen korotuksen koulutuksen ajaksi.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutusta varten sinulla pitää olla työpaikka. Suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla käytännön työssä. Sen lisäksi opiskelet jossain oppilaitoksessa tietoja ja taitoja, joita tarvitset työssä.

Selvitä ensin, sopiiko uusi työ terveydellesi. Tee suunnitelma oppisopimuksesta yhdessä työnantajan kanssa. Ota sitten yhteyttä oppisopimustoimistoon. Sen jälkeen sinä, työnantajasi ja oppisopimustoimiston henkilö teette oppisopimuksen.

Oppisopimuskoulutus kestää yleensä noin 1 – 3 vuotta.

Kuntoutusohjaajan palvelu

Jos et tiedä, miten löytäisit itsellesi uuden työn tai ammatin, kuntoutusohjaaja voi auttaa sinua. Kuntoutusohjaaja voi olla nimeltään myös esimerkiksi kuntoutussuunnittelija tai työuraohjaaja. Nimityksestä huolimatta palvelu on kuitenkin sama.

Palvelun aikana voit keskustella useita kertoja ohjaajan kanssa. Hän selvittää kanssasi sopivia työkokeilupaikkoja tai koulutuksia. Teet myös kuntoutusohjaajan kanssa itsellesi kuntoutussuunnitelman. Sen jälkeen kuntoutuksesi voi jatkua esimerkiksi työkokeilussa tai koulutuksessa.

Kuntoutusohjaajan palvelu on sinulle ilmaista. Voit hakea tätä palvelua suoraan Kevasta sen jälkeen, kun olet saanut päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta.

Miten pääset ammatilliseen kuntoutukseen?

1. Ennen kuin haet eläkettä, tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi

B-lausunto on lääkärin kirjoittama selvitys sairaudestasi, toimintakyvystäsi, työkyvystäsi ja kuntoutustarpeestasi.

Jos sinulla on työpaikka

Ennen kuin haet ammatillista kuntoutusta, pyydä työterveyshuoltoasi järjestämään sinun ja työnantajasi kanssa yhteinen kokous eli työterveysneuvottelu.

Pyydä lääkäriä kirjoittamaan:

  • B-lausunto terveydentilastasi
  • työterveysneuvottelun muistio.

Jos sinulla ei ole työpaikkaa

Ennen kuin haet ammatillista kuntoutusta, keskustele lääkärisi kanssa, millainen työ olisi sinulle sopiva ja miten voisit siihen päästä. Pyydä lääkäriä kirjoittamaan B-lausunto terveydentilastasi.

2. Tee hakemus

Tee ammatillisen kuntoutuksen hakemus Kevan Omat eläketietosi -palvelussa.

Lähetä hakemuksen mukana Kevaan lääkärin kirjoittama B-lausunto ja työterveysneuvottelun muistio.

Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielinen)
Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Pyydä sitten työnantajaasi täyttämään lomake ”Työnantajan lausunto työssä selviytymisestä”. Lomake ja sen täyttöohje löytyy Kevan sivulta: Kun työntekijäsi hakee eläkettä tai ammatillista kuntoutusta. (Sivu ei ole selkokielinen.)

3. Saat Kevasta päätöksen

Tämän jälkeen Keva käsittelee hakemuksesi. Saat päätöksen noin kolmen viikon kuluttua.

Päätöksestä selviää, myöntääkö Keva sinulle ammatillisen kuntoutuksen. Lisäksi päätöksellä kerrotaan, paljon voit saada Kevalta kuntoutuksen aikana rahaa eli kuntoutusetuutta.

4. Tee vielä kuntoutussuunnitelma

Ennen kuin ammatillinen kuntoutus ja rahan maksu voi alkaa, sinun pitää lähettää Kevaan vielä kuntoutussuunnitelma ja Kevan pitää se hyväksyä.

Kuntoutussuunnitelmassa kerrot, mitä aiot tehdä kuntoutuksen aikana, eli oletko esimerkiksi työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa. Työnantajasi tai uravalmentaja voi auttaa sinua kuntoutussuunnitelman tekemisessä.

Täytä kuntoutussuunnitelmahakemus Omat eläketietosi -palvelussa.

Kirjaudu Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielelinen.)
Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

5. Kuntoutus alkaa

Saat Kevasta päätöksen kuntoutussuunnitelmaan.

Tämän jälkeen kuntoutus voi alkaa ja Keva alkaa maksaa sinulle kuntoutusetuutta.

Raha-asiat kuntoutuksen aikana

Keva maksaa ammatillisen kuntoutuksen aikana sinulle kuntoutusetuutta, eli kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja kuntoutuskorotusta.

Voit arvioida etukäteen ammatillisen kuntoutuksen määrää Omat eläketietosi -palvelussa kohdassa ”Eläkelaskurit". Valitse "Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutusraha-arvio”.

Kuntoutusetuus on verotettavaa tuloa ja sinun pitää hankkia sitä varten oma verokortti Verohallinnosta.

Verokortin voit tilata Verohallinnosta osoitteesta www.vero.fi/omavero (Sivu ei ole selkokielinen) tai Verohallinnon puhelinnumerosta 029 497 000.

Keva voi aloittaa kuntoutusetuuden maksamisen sitten, kun työkokeilusi, työhönvalmennuksesi tai opiskelusi alkaa.

Kulukorvaukset

Jos kuntoutuksesta aiheutuu sinulle kuluja, Keva voi korvata niistä osan. Kuluja voi aiheutua esimerkiksi matkustamisesta tai opiskelutarvikkeista. Saat Kevasta tarkat ohjeet kulukorvausten hakemisesta.

Lisätietoja

Voit etsiä lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta Kevan verkkosivuilta. 
Ammatillinen kuntoutus (Sivu ei ole selkokielinen.)

Jos tarvitset lisätietoja, voit soittaa Kevan asiakaspalveluun.
Yhteystiedot Kevan asiakaspalveluun (Sivu ei ole selkokielinen.)

Kevan Omat eläketietosi -verkkopalvelussa voit hoitaa kaikki eläkeasiasi
Omat eläketietosi -palveluun (Palvelu ei ole selkokielinen)
Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.