Hylkäävän eläkepäätöksen saaneet kaipaavat tukea

Eläkkeet Työelämä
Eläkkeet Työelämä

Joka vuosi joka viides julkisen sektorin työntekijä saa Kevalta hylkäävän päätöksen työkyvyttömyyseläkehakemukseensa.

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneet ovat usein nuorempia kuin myöntävän päätöksen saaneet ja taustalla on mielenterveyden tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Työttömyys on myös yleistä hylkäävän päätöksen saaneilla.

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen moni kaipaisi tukea kokonaistilanteensa hahmottamiseen. - Keva tarjoaa osalle asiakkaista tukipalvelua, johon asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. Tukea tarvittaisiin silti laajemmin, jotta jäljellä oleva työkyky saataisiin käyttöön ja asiakkaat löytäisivät itselleen tyydyttävän ratkaisun, kertoo Kevan työelämäasiantuntija Riku Perhoniemi.

Monia hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneita olisi voitu tukea paremmin monessa kohtaa ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakemista. - Tärkeää olisi varhainen työkykyongelmien ehkäisy ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittäminen ennen eläkkeen hakemista, sanoo Perhoniemi.

Myös hoitavien lääkärien entistä paremmat valmiudet b-lääkärinlausuntojen laatimiseen ehkäisisivät osaltaan hylkääviä työkyvyttömyyseläkepäätöksiä. Lisäksi eläkkeen edellytysten ja ratkaisuprosessin kirkastaminen vähentäisi asiakkaiden tuntemaa hämmennystä.

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden elämänlaatu on vuosia päätöksen jälkeen muita suomalaisia heikompaa. Taloudelliset, mieliala- ja sosiaaliset ongelmat ovat yleisiä, samoin epäluottamus julkisia toimijoita kohtaan. Tästä koituu kustannuksia koko yhteiskunnalle.

Nyt julkistettu tutkimus Työkyvyttömyyseläkkeen hylkäävät päätökset julkisella sektorilla on ensimmäinen laatuaan. Tutkimuksessa on selvitetty muun muassa eläkkeenhakijoiden kokemuksia eläkkeenhakuprosessista, tarvittavasta tuesta ja elämänlaadustaan.

Lisätietoja

Riku Perhoniemi, työelämäasiantuntija, Keva, puh. 040 630 4844 (12.11. alkaen Toni Pekka)
Merja Paananen, eläkejohtaja, Keva, puh. 040 822 0735
Tapio Ropponen, johtajaylilääkäri, Keva puh. 050 62632

Muualla verkossa