De som fått avslagsbeslut efterlyser stöd

Keva Arbetshälsa
Keva Arbetshälsa

Var femte arbetstagare i den offentliga sektorn får varje år avslagsbeslut på sin ansökan om invalidpension av Keva.

I jämförelse med de personer som fått positivt beslut är de personer som fått avslagsbeslut ofta yngre och de har lidit av mentala störningar eller sjukdomar i rörelseapparaten. Arbetslöshet är också vanligare bland de personer som fått avslagsbeslut.

Många av de som fått avslagsbeslut efterlyser stöd för att kunna kartlägga sin situation som en helhet. - Keva erbjuder en del kunder en stödtjänst som kunderna har varit nöjda med. Stödet borde omfatta fler personer för att man ska kunna tillvarata den återstående arbetsförmågan och för att kunderna ska hitta en lösning som de själva är nöjda med, berättar arbetslivsexpert Riku Perhoniemi på Keva.

Många personer som fått avslag på sin ansökan om invalidpension hade kunnat stödas bättre i många hänseenden innan de ansökte om invalidpension. - Det är viktigt att problem med arbetsförmågan förebyggs i ett tidigt skede och att möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering utreds innan man ansöker om pension, säger Perhoniemi.

De behandlande läkarnas bättre färdigheter att skriva läkarutlåtande B kunde för sin del förebygga avslagsbeslut. Å andra sidan kan kundernas förvirring minskas om förutsättningarna för pensionen och beslutsprocessen blir klarare.

De personer som fått avslagsbeslut på invalidpensionsansökan har sämre livskvalitet än övriga finländare i flera år efter att de fått beslutet. Ekonomiska, affektiva och sociala problem och misstro mot offentliga aktörer är mycket vanliga. Detta leder till kostnader för hela samhället.

Den nu offentliggjorda undersökningen Avslagsbeslut om invalidpension inom den offentliga sektorn är den första i sitt slag. I undersökningen granskas bland annat pensionssökandenas erfarenheter av processen för pensionsansökan, behövligt stöd och livskvalitet.

För ytterligare information

Riku Perhoniemi, arbetslivsexpert, Keva, tfn 040 630 4844 (fr.o.m. 12.11 Toni Pekka)
Merja Paananen, pensionsdirektör, Keva, tfn 040 822 0735
Tapio Ropponen, chefsöverläkare, Keva, tfn 050 62632