Joka kolmas eläkeläinen on saanut työtarjouksia – kiinnostus eläkkeellä työskentelyyn on kasvanut

Tutkimukset ja tilastot Työelämä
Tutkimukset ja tilastot Työelämä

Kevan teettämän tutkimuksen mukaan joka kolmas (33 %) eläkeläinen on saanut eläkkeellä ollessaan työtarjouksia.

Alueellisesti eniten työtarjouksia ovat saaneet Kymenlaakson (46 %) ja Kanta-Hämeen (43 %) alueella asuvat eläkeläiset. Asia käy ilmi Kevan Pohjoisranta BWC:llä teettämästä tutkimuksesta.

Kiinnostus eläkkeellä työskentelyyn on kasvanut merkittävästi

Tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia vastaajista kertoo olevansa kiinnostuneita palkkatyön tekemisestä eläkkeen ohella. Kiinnostuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, sillä vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa 28 prosenttia kertoi olevansa kiinnostunut työskentelystä. Kun määrässä huomioidaan jo nykyisellään eläkkeen ohella työskentelevät, kiinnostuneita on kaikkiaan 47 prosenttia. Suurinta kiinnostus työntekoa kohtaan on Päijät-Hämeessä (53 %) ja Kainuussa (50 %), jossa puolet vastaajista kertoi palkkatyön eläkkeen ohella kiinnostavan.

Työtarjousten saaminen herättää kiinnostusta eläkeläisten keskuudessa ja lähes puolet vastaajista (44 %) kertoo olevansa kiinnostuneita tekemään eläkkeellä osa-aikatyötä. Kokoaikainen työ sen sijaan ei herätä suurta kiinnostusta; vain 4 prosenttia vastaajista kertoo olevansa kiinnostunut kokoaikatyöstä eläkkeen ohella. Eläkeläiset eivät myöskään hae aktiivisesti työtä. Tutkimukseen vastanneista eläkeläisistä vain 12 prosenttia kertoi hakeneensa työtä eläkkeellä ollessaan.

Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen pitää tuloksia erittäin kiinnostavina.

– Yhä useammalta taholta tulee nyt ilmi haasteet saada palkattua osaajia avoimiin työpaikkoihin ja sijaisuuksiin. On pelkästään positiivinen asia, että eläkeläisten keskuudessa kiinnostus työntekoa kohtaan on kasvanut näin merkittävästi. Meidän on hyvä pitää mielessä, että eläkeläisten joukossa on paljon osaavia, koulutettuja ammattilaisia, joista monelle työpaikalle on saatavissa mukiin meneviä rekrytointeja. Eläkeläisille kannattaa nyt tehdä kiinnostavia työtarjouksia.

Verotus ei kannusta – kevennystä toivotaan

Eläkeläiset toivovat eläkkeellä tehtävän palkkatyön verotuksen keventämistä. 76 prosenttia vastaajista toivoi verotusta kevennettävän ja 8 prosenttia ei. 35 prosenttia eläkeläisistä kertoi, että verotus ei kannusta työskentelyyn eläkkeellä, kun taas 24 prosenttia vastaajista taas koki verotuksen kannustavan. Ylipäänsä 56 prosenttia eläkeläisistä kertoi tietävänsä, miten eläkkeellä tehtyä työtä verotetaan, mutta joka kolmas (33 %) ei tiennyt.

- Työvoimapulan johdosta on hyvinkin mahdollista, että eläkeläisten työnteko tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina. Tämän johdosta olisi varsin perusteltua, että viestintää eläkeverotuksesta lisättäisiin ja päättäjät voisivat myös miettiä, voisiko verotusta muuttaa vielä enemmän työntekoon kannustavaksi. Voi olla, että meidän pitää kääntää kaikki kivet, jotta suomalaisten yritysten kasvunäkymät ja julkiset palvelut eivät pysähdy työvoimapulaan. Merkkejä siitä on ilmassa jo hälyttävän paljon, toteaa johtava asiantuntija Kainulainen.

Tutkimuksen mukaan aiempaa harvempi kertoi nykyisin työskentelevänsä eläkkeen ohella. Vuonna 2021 toteutetussa tutkimuksessa 27 prosenttia kertoi tekevänsä palkkatyötä eläkkeen ohella ja vuonna 2022 luku oli 14 prosenttia. Kevan eläkkeensaajien keskuudessa tehty selvitys kertoo, että julkisella sektorilla työskentely on verrattain yleistä hoito- ja opetusalalla, jossa joka neljäs kertoo tekevänsä työtä vanhuuseläkkeen ohella.


Kevan tutkimukseen vastasi 4000 suomalaista eri puolilta Suomea. Otos on valtakunnallisesti edustava sukupuolen ja maantieteellisen sijainnin (maakunnittain) mukaan. Tutkimuksen toteutti Kevan toimeksiannosta Pohjoisranta BCW.

Tutkimusaineisto: Eläkeläisten suhtautuminen työtarjouksiin ja verotukseen (pdf)

Tutkimusaineisto RGB-versiona (pdf)

Tutkimusaineisto CMYK-versiona (pdf)

Lisätiedot:

johtava asiantuntija Ismo Kainulainen, p. 050 517 3594