Keskustelu ja kuulluksi tuleminen auttavat työuran uudelleensuuntaamisessa

Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat
Työelämä Työkyky Asiakkaat kertovat

Keva on kehittänyt työura-ajatteluun pohjautuvia toimia työkyvyn tukemiseksi yhteistyössä kahden työnantajan – Kuopion ja Turun kaupungin – kanssa. Molemmissa kaupungeissa järjestettiin keväällä pilottijakso, jossa halukkaat työntekijät saivat osallistua palvelukokeiluun. Kokemuksia hyödynnetään työura-ajattelumallin mukaisen työkalupakin jatkokehittämisessä.

Kuopion kaupungilla eri yksiköissä vuoden 2017 alusta saakka sairaanhoitajana työskennellyt Juho Räsänen ja erityiskoulun ohjaajana Turun kaupungilla toimiva Aija Taskinen osallistuivat palvelukokeiluun ennakkoluulottomasti.Juho_Räsänen.jpg

Motivaatiota osallistumiseen ja oman työuran pohdintaan ei tarvinnut kauaa herätellä. Räsänen on kokenut urallaan työuupumusta ja pohtinut erilaisia ratkaisuja, omaa jaksamista ja omia arvojaan aiemminkin.

Myös Taskisen monikymmenvuotiselle uralle on mahtunut työkykyyn liittyviä haasteita ja uupumista. Taskinen vastaa nykyisessä työssään myös yläkoulun aamu- ja iltapäivätoiminnasta. – Työympäristö nuorten ja erityislasten parissa on vaativa. Esimerkiksi lisääntynyt työn määrä ja väkivallan uhka on tuntunut henkisenä kuormituksena. Jaksaminen ei ole enää samalla tasolla kuin työuran alussa, Taskinen kertoo.

Apua oman ajattelun selkeyttämiseen

Työura-ajattelu pohjautuu työntekijöiden motivaation, osaamisen ja itseohjautuvuuden tukemiselle koko työuran ajan. Palvelukokeilussa pyrittiin löytämään kestäviä toimintatapoja, joita muutkin työnantajat voivat hyödyntää.Aija_Taskinen.jpg

Juho Räsänen suoritti palvelukokeilun aikana itsenäisesti mm. erilaisia verkkotehtäviä. Hän kertoo saaneensa niiden kautta apua erityisesti oman ajattelun ja tavoitteiden selkeyttämiseen. Räsänen osallistui samaan aikaan työvoimatoimiston kautta ammatinvalinnanohjaukseen ja koki, että nämä tukivat toisiaan.

– Sain tukea omille ajatuksilleni siitä, mitkä ovat minun vahvuuteni ja minkälaisessa työssä kokisin merkityksellisyyttä ja arvostusta.

Aija Taskinen kävi palvelukokeilun aikana henkilökohtaisia keskusteluja ammattilaisen kanssa. Hän koki saaneensa palvelukokeilulle hyvän alun jo ensimmäisten keskustelujen aikana.

– Vieraan ihmisen kanssa asioista oli helpompi keskustella. Se oli helppoa ja vaivatonta etenkin, kun pystyin osallistumaan keskusteluihin minulle turvallisesta ympäristöstä, omasta kodistani.

Palvelukokeilusta löytyi konkreettisia työkaluja asioiden työstämiseen jatkossakin.

– Kokeilun myötä olen esimiehen kanssa päässyt paremmin yhteiseen ajatukseen siitä, minkälaiset tehtävät nykyisessä työssä tukevat jaksamistani. Sen lisäksi on hahmottunut muita vaihtoehtoja, mitä voisin tehdä työkseni. Lähitulevaisuudessa voisin hakea kouluttautumaan minua kiinnostavalle alalle, Räsänen kertoo.

Taskinen korostaa myös oman asenteen merkitystä jaksamisen kannalta. – Minulla on ollut aina esimiehiä, joilta olen saanut kiitosta, mutta joka päivä pitäisi myös itse muistaa arvostaa omaa työtään ja muistuttaa itseään siitä, että on hyvä ja riittää.

Motivaatio vaikuttaa työkykyyn

Työkykyyn vaikuttavat terveyden lisäksi monet muutkin tekijät. Muun muassa ammatillinen osaaminen, mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja motivaatio ovat tärkeitä työkyvyn ylläpitämisen kannalta ja työkyvyttömyysriskin pienentämisessä.

Juho Räsänen allekirjoittaa motivaation merkityksen työssä jaksamiselle. – Kannattaa rohkeasti pysähtyä kuuntelemaan, miltä itsestä tuntuu ja kuunnella senhetkistä fiilistä. Jos kaikki ei ole kohdallaan, niin tilanteessa pitää pysähtyä ja miettiä, mikä tekee onnelliseksi. Omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden kartoittaminen on kaiken alku.

Sekä Räsänen että Taskinen painottavat myös avun vastaanottamisen tärkeyttä riittävän aikaisessa vaiheessa. – Kaikenlainen apu, vaikka tällainen palvelukokeilu, kannattaa ehdottomasti hyödyntää.