Keva mukana vaikuttamassa valtioiden ilmastotoimiin

Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus
Talous ja sijoittaminen Vastuullisuus

Keva on mukana yli 450 globaalin sijoittajan yhteisrintamassa, joka vetoaa valtioihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kyseessä on vuosittainen sijoittajien yhteistyövaikuttamisen keino. Tänä vuonna mukana on yhteensä 456 kansainvälistä sijoittajaa, joilla on noin 41 000 miljardin Yhdysvaltain dollarin sijoitusomaisuus.

Vaikuttaminen on keskeinen osa Kevan vastuullisen sijoittamisen toteuttamista.

- Sijoittajien odotukset valtioille ovat vuosi vuodelta kiristyneet ilmastotoimien kiireellisyyden kasvaessa, sanoo Kevan vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo.

- Nyt allekirjoitetussa vetoomuksessa valtioita kehotetaan mm. nostamaan ilmastotavoitteitaan, toteuttamaan vahvaa ilmastopolitiikkaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi sekä sitoutumaan ilmastoriskien raportoimiseen, hän kertoo. Kansallisten ilmastotavoitteiden halutaan rajoittavan lämpeneminen 1,5 asteeseen ja viimeistään 2050 pitäisi saavuttaa nettonollapäästöt.

Kirsi Keskitalo pitää valtioihin vaikuttamista tärkeänä, sillä valtioiden toimet luovat toimintaympäristöä yritysten mahdollisuuksille ilmastonmuutoksen torjumisessa.

- Ilmastonmuutos on systeemitason ilmiö, mikä sijoittajalle tarkoittaa, että sen aiheuttamilta sijoitusriskeiltä ei voi suojautua sijoituskohteiden poissulkemisella tai hajauttamisella. Ainoa tapa vaikuttaa tällaiseen riskiin onkin vaikuttaa ilmastonmuutosta aiheuttaviin toimijoihin, hän sanoo.

Keva toimii aktiivisena omistajana sijoituskohteissaan ja toteuttaa vaikuttamista globaalisti kumppaniverkostonsa kautta sekä yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Vaikuttamisen keinot tukevat Kevan sijoitustoiminnan tehtävää turvata lakisääteisen eläketurvan rahoitusta.

Keva oli ensimmäisen kerran mukana sijoittajien vetoomuksessa vaikuttaa valtioihin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vuonna 2017. Vuonna 2020 yhteistyövetoomusta ei tehty Covid 19 -pandemian vuoksi.

Vetoomus julkaistiin Britanniassa pidettävän G7-maiden päämiesten kokouksen alla. Se tullaan osoittamaan myös YK:n ilmastokokoukselle (COP26) marraskuussa.

Investor Agendan tiedote vetoomuksesta

 

Lisätietoja:
vastuullisen sijoittamisen apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo, p. 020 614 2082