Keva uusi toimintaperiaatteensa

Keva Vastuullisuus
Keva Vastuullisuus

Code of Conduct, tapamme toimia -periaatteet suunniteltiin kevalaisten jokapäiväiseen käyttöön.

Kevan hallitus hyväksyi ensimmäisen yksiin kansiin kootun toimintaperiaatedokumentin vuonna 2017. Nyt hallituksen hyväksymä ja reippaasti tiivistetty Code of Conduct istuu paremmin verkkoympäristöön ja on helppolukuisempi.

Uudistuksessa kiinnitettiin huomiota ensisijaisesti sisältöön ja esitystapaan. Ensisijaiseksi kohderyhmäksi valittiin Kevan henkilökunta, ja Code of Conduct julkaistiin suomen lisäksi myös ruotsin ja englannin kielellä.

Kevan ja muiden organisaatioiden toimintakulttuuri muuttuu hitaasti. Siitä huolimatta oikeita tapoja toimia ja tehdä valintoja pitää aika ajoin miettiä ja pitää esillä. Uudistusta johtanut työryhmä uskoo, että kevalaiset löytävät toimintaperiaatteista hyviä ideoita omaan arjen työhönsä.

Monella suomalaisella organisaatiolla on palvelun- tai tavarantuottajille tiivistetty ulkoinen Code of Conduct, johon organisaation kumppaneiden pitää sitoutua. Tällä uudistamiskierroksella Kevalle ei laadittu erillisiä ulkoisia toimintaperiaatteita, mutta uusi Code of Conduct on julkaistu myös ulkoisille sidosryhmien tutustuttavaksi verkkosivuilla.