Kompassi-työkirjasta työkaluja osaamisen, uratavoitteiden ja muutoskyvykkyyden tunnistamiseen

Keva Työelämä
Keva Työelämä

Kevan asiantuntijoiden tuottamasta Kompassi-työkirjasta on julkaistu uusi, päivitetty versio. Uudistettu työkirja auttaa tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamista, vahvuuksia ja muutoskyvykkyyttä. Alun perin suomenkielinen työkirja on saatavilla nyt myös ruotsiksi ja englanniksi.

Mieluinen suunta työuralla edellyttää omien vahvuuksien, osaamistarpeiden, kiinnostuksen kohteiden sekä tavoitteiden pohtimista ja tunnistamista. Osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen läpi koko työuran vahvistavat myös työkykyä ja luovat työhyvinvointia. Avuksi tähän Kevan asiantuntijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Kompassi-työkirjan. Työkirja on tarkoitettu kaikille osaamisen tunnistamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Muutoskyvykkyys on tärkeä työelämätaito

Uudistettu Kompassi-työkirja sisältää vinkkejä ja käytännönläheisiä harjoituksia osaamisen ja vahvuuksien kartoittamiseen, omien uratavoitteiden kirkastamiseen ja kokonaan uuden osion muutoskyvykkyyden vahvistamiseen.

Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä omien muutosvalmiuksien tunnistaminen ja kehittäminen korostuvat tärkeinä työelämätaitoina. Muutoksen kohtaaminen vaatii itsetuntemusta, joka auttaa luottamaan itseensä ja osaamiseensa myös muutostilanteissa.

Keva on mukana Osaaminen näkyviin -viikolla

Keva on viime vuoden tavoin mukana Osaaminen Näkyviin -viikolla 5.-11.9.2022.

Viikkoa koordinoi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). Yhdessä satojen muiden organisaatioiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa pyritään vahvistamaan kykyä tunnistaa omaa osaamista ja tehdä sitä näkyväksi. Työssä, arjessa ja vapaa-ajalla kehittyvä osaaminen vaikuttaa hyvinvointiin, työhön ja muuhunkin toimintaan monin tavoin.

Osaaminen näkyviin -viikolla mukana olevat kumppanit ovat julkaisseet kampanjasivulle erilaisia työkaluja ja vinkkejä (www.jotpa.fi) oman osaamisen näkyväksi tekemisen ja vahvistamisen tueksi. Mukana työkalupakissa on myös Kevan uudistettu Kompassi-työkirja.

Kompassi-työkirja

Kompassi-työkirja

Osaamisen kehittäminen ja uuden oppiminen läpi koko työuran vahvistavat myös työkykyä ja luovat työhyvinvointia. Avuksi tähän Kevan asiantuntijat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Kompassi-työkirjan.