Arbetsboken Kompassen hjälper med identifiering av kompetensen

Arbetsliv Keva
Arbetsliv Keva

En ny uppdaterad version har publicerats av arbetsboken Kompassen som Kevas experter har tagit fram. Den förnyade arbetsboken hjälper med att identifiera och utveckla kompetensen, styrkorna och förändringsförmågan. Arbetsboken finns på svenska, finska och engelska.

För att yrkeskarriären ska gå i önskad riktning förutsätter det att man tänker på och identifierar de egna styrkorna, kompetensbehoven, intressena och målen. Kompetensutveckling och att lära sig nytt genom hela yrkeskarriären stärker också arbetsförmågan och främjar arbetshälsan. Som stöd för detta har Kevas experter planerat och tagit fram arbetsboken Kompassen. Arbetsboken är avsedd för alla som är intresserade av att identifiera och utveckla sin kompetens.

Förändringsförmågan är en viktig färdighet i arbetslivet

Arbetsboken Kompassen innehåller tips och praktiska övningar för att kartlägga kompetensen och styrkorna och konkretisera karriärmålen. Den har kompletterats med ett helt nytt avsnitt som hjälper att stärka förändringsförmågan.

Arbetslivet förändras ständigt och det är viktigt att identifiera och utveckla de egna förändringsfärdigheterna. Att bemöta förändringar kräver självkännedom, vilket hjälper att lita på sig själv och sina kunskaper också i förändringssituationer.

Keva deltar i Upptäck ditt kunnande-veckan

I likhet med i fjol deltar Keva i Upptäck ditt kunnande-veckan 5–11.9.2022. Veckan koordineras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Syftet med kampanjen är att Keva tillsammans med hundratals andra organisationer, företag och samfund ska stärka förmågan att identifiera och synliggöra den egna kompetensen. Kompetensutveckling i arbetet, i vardagen och på fritiden inverkar på många sätt såväl på välbefinnandet, arbetet som annan verksamhet.

De partner som deltar i Upptäck ditt kunnande-veckan har publicerat olika verktyg på kampanjens webbplats (www.jotpa.fi), och där finns också tips på att synliggöra och stärka den egna kompetensen. Kevas arbetsbok Kompassen är med i verktygslådan.

Arbetsboken Kompassen

Arbetsboken Kompassen

Kompetensutveckling och att lära sig nytt genom hela yrkeskarriären stärker också arbetsförmågan och främjar arbetshälsan. Som stöd för detta har Kevas experter planerat och tagit fram arbetsboken Kompassen.