Osittainen vanhuuseläke on yhä suositumpi julkisella sektorilla

Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot Työelämä
Eläkkeet Tutkimukset ja tilastot Työelämä

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio on kasvanut julkisella sektorilla vuosi vuodelta sen tultua mahdolliseksi vuonna 2017. Se on osoittautunut houkuttelevaksi vaihtoehdoksi kaikkien ammattiryhmien keskuudessa.

Kevan selvityksen mukaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen (OVE) aloitti vuonna 2017 julkisella sektorilla 3 600 henkilöä. Sittemmin aloittaneiden määrä on kasvanut viidenneksen. Vuoden 2020 lopussa OVE:n saajia oli runsaat 9 700.

OVE otetaan maksuun keskimäärin 62-vuotiaana, pääosin 50 prosentin suuruisena ja sen kesto on keskimäärin 23 kuukautta ennen varsinaista vanhuuseläkettä.

Julkisen sektorin naisvaltaisuus erityisesti kunta-alalla heijastuu myös OVE:n valinneisiin, sillä naisten osuus oli 68 prosenttia vuoden 2020 lopussa. Tiedot perustuvat Kevan tutkimukseen OVE:n valinneista vuosina 2017‒2020.

Erityinen piikki OVE:n aloittaneissa nähtiin vuoden 2022 lopulla.

- Vuoden 2022 joulukuussa noin 5 000 henkilöä aloitti julkisen sektorin OVE:n. Se on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 yhteensä. Eläkkeen hakijat olivat hieman vanhempia kuin aiemmin ja eläkkeen määrä oli aikaisempaa suurempi. Aloittaneiden ammattiprofiilissa korostuivat aikaisempaa enemmän hallinto-, tutkimus- sekä koulutusalan ammatit, toteaa tilastoanalyytikko Janne Salonen.

Alustavia tietoja vuoden 2022 lopulla OVE:n aloittaneista valotetaan Salosen kirjoituksessa Kevan blogissa

Osittainen vanhuuseläke on kaikkien ammattiryhmien käyttämä eläke

Julkisen sektorin OVE:n ottaneiden ammattikirjo on lavea erityisesti kunta-alalla, ja siinä mielessä kyseessä on kaikkien ammattiryhmien käyttämä eläke. Koko työeläkejärjestelmää koskevan aiemman tutkimuksen perusteella on nähtävissä, että OVE:n valitseminen ei juurikaan vaihtele koulutuksen tai sosioekonomisen aseman mukaan.

OVE aloitetaan julkisella sektorilla verrattain vakaalta työurataustalta, sillä lähes 86 prosenttia miehistä ja 94 prosenttia naisista aloitti eläkkeen työllisenä. Julkinen sektori erottuu tässä koko työeläkejärjestelmän tarkastelusta, jossa työttömyystaustaisten osuus on suurempi.

Vakaan työmarkkina-aseman myötä sekä eläke että palkkataso ovat vastaavalla tasolla kuin työllisillä. Harva jää myöskään pelkän OVE:n varaan ja työn jatkaminen eläkkeen rinnalla on yleistä.

Koko julkisella sektorilla OVE:sta 50 prosentin osuuden valinneiden ryhmässä eläkkeen taso oli 931 euroa ja 25 prosentin valinneissa 501 euroa vuonna 2020.

Kunta-alalla OVE:n aloittaneiden eläketurvan taso oli vuonna 2020 miehillä 904 euroa ja naisilla 709 euroa; valtiolla vastaavasti miehillä 1 027 euroa ja naisilla 772 euroa (50 prosentin osuuden valinneet).

Kunta-alalla miehistä OVE:n valitsevat yleisimmin lehtorit, kiinteistönhoitajat ja työnjohtajat, naisista vastaavasti sairaanhoitajat, lähihoitajat ja laitoshuoltajat. Valtiolla yleisimmät ammatit miehissä ovat hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat, yliopistotyöntekijät ja peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat; naisissa hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat, peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat ja yliopistotyöntekijät.

Jatkotutkimuksen aiheita

Koko työeläkejärjestelmän tasolla on kiinnitetty huomiota miesten aktiiviseen OVE:n aloittamiseen, ja tämä näkyy myös julkisella sektorilla. Tähän liittyy keskustelu odotettavissa olevasta eliniästä, ja miesten aktiivisempi OVE:n ottaminen voi osittain liittyä epävarmuuteen tulevasta eliniästä.

- Tämän ilmiön tutkiminen julkisen sektorin osalta, kuten myös vuoden 2022 lopulla OVE:n aloittaneiden piirteiden läpivalaiseminen ovat selkeitä jatkotutkimuksen aiheita, Salonen toteaa.

Keva_OVE 2017-2020_tutkimusraportti.pdf (1662 kb)

Lisätiedot:

Janne Salonen, tilastoanalyytikko, p. 020 614 2340