Työkykypolkuja oppimispeli työssä jatkamisen tukena

Palvelut Työkyky
Palvelut Työkyky

Hyvä työkykyjohtaminen perustuu ennakointiin ja päivittäisen työn tukemiseen. Työnantajien, esimiesten ja työterveyshuoltojen on hyvä varautua myös tilanteisiin, joissa työntekijän työkyky heikentyy ja työssä jatkaminen on epävarmaa.

Kevan uusi Työkykypolkuja -oppimispeli on tarkoitettu HR-toimijoille, esimiehille ja työterveyshuolloille.

Peliä voidaan pelata ryhmissä joko etänä tai lähityöpajoissa. Pelin aikana pelaajat tekevät valintoja esimerkkitapauksen työkykyyn ja organisaation toimintamalleihin perustuen, keskustelevat eri vaihtoehdoista ja etenevät vastausten mukaisesti. Pelin kulku ohjaa keskustelemaan työkyvyn tuen prosesseista, eri toimijoiden rooleista sekä yhteistyöstä osatyökykyisen työssä jatkamisen tukemisessa.

Peli osana Riihimäen kaupungin esimiestyöpajaa

Riihimäen kaupunki pääsi kokeilemaan peliä ensimmäisten joukossa. Peli otettiin käyttöön osana esimiehille järjestettäviä työkykyjohtamisen työpajoja. - Oppimispelin avulla osallistujat innostuivat kommentoimaan pelissä esillä olleita teemoja oman työnsä ja Riihimäen kaupungin käytäntöjen vinkkelistä, eli siinä mielessä peli sai aikaan juuri haluamamme reaktiot, kertoo henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Ojanen.

Riihimäen työpajaan osallistui myös työterveyshuollon edustajia, mikä mahdollisti keskustelun työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyöstä työkykypulmien ratkomisessa. Ojasen mukaan pelin lopputulos ja vaihtoehtoiset skenaariot työkyvyttömyyden aiheuttamista kustannuksista työnantajalle toivat hyvällä tavalla esille hyvän työkykyjohtamisen merkityksen ja vaikuttavuuden myös taloudellisesta näkökulmasta.

Työkyvyn tukemiseen liittyvät käsitteet tutuiksi

Työpajaan osallistunut työkykykoordinaattori Jaana Haavisto kiittelee myös pelin käytännönläheisyyttä: - Pelissä avattiin hyvin tärkeitä työkykypulmien yhteydessä esiin tulevia käsitteitä. Nyt ainakin kaikille on ammatillinen kuntoutus terminä tuttu. Tuli myös näkyväksi, mitä työkykyongelmien kanssa kamppaileminen maksaa työnantajalle ja työntekijälle.

Työkykypolkuja -peliä on mahdollisuus hyödyntää organisaation omien prosessien läpikäymisessä. Se sopii hyvin esimerkiksi aktiivisen tuen mallin tai strategisen työkykyjohtamisen tavoitteiden yhteyteen. - Keskustelimme paljonkin pelin kuluessa mm. omasta varhaisen tuen toimintamallista, Haavisto kertoo.