imageibvg.png

 

I tjänsten Nyckeluppgifter får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på.

I tjänsten har du tillgång till:

  • Lättanvänd beräkning av kostnaderna för arbetsoförmåga – illustreras med hjälp av åskådliga grafer som gör det lätt att få en överblick till exempel över kostnadsutvecklingen under olika år.
  • Enkäter du kan utnyttja vid utvärdering och utveckling av verksamhetsmodeller för stödet för arbetshälsan och arbetsförmågan:
  • Arbetsgivarspecifik statistik över pensioner, beslut och rehabilitering samt pensioneringsprognoser