Nyckeluppgifter

I tjänsten Nyckeluppgifter får du information om hurdana kostnader arbetsoförmåga förorsakar din organisation och vad kostnaderna beror på.

I tjänsten Nyckeluppgifter finns också en arbetshälsoenkät som fungerar som stöd vid bedömningen och utvecklingen av ledningen av arbetshälsan och arbetsförmågan och personalens arbetshälsa. I tjänsten Nyckeluppgifter kan man också genomföra en enkätbedömning av aktivt stöd för olika målgrupper. Genom enkäten får du respons på verksamhetssättet för aktivt stöd i din organisation och idéer för att utveckla det.

Ta del av arbetshälsoenkäten och enkätbedömningen av aktivt stöd: Utvärdera och utveckla arbetshälsan.

I tjänsten Nyckeluppgifter finns också arbetsgivarspecifika statistiker om pensioner, beslut och rehabilitering samt pensioneringsprognoser.

Kontakta oss – stöd och ytterligare information om ibruktagandet av tjänsten Nyckeluppgifter får du av din kundchef eller per e-post kevapalvelu[snabel-a]keva.fi.

Om du redan använder tjänsten Nyckeluppgifter når du den genom att logga in i webbtjänsten för arbetsgivare