Kevalle valittu uusi hallitus - puheenjohtajaksi Heikki Autto

Keva
Keva

Kevan valtuutettujen kokous on valinnut eläkelaitokselle uuden hallituksen. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen.

Kevan valtuutetut kokoontuivat syyskokoukseensa ja valitsivat eläkelaitokselle uuden hallituksen kaksivuotiskaudelle. Hallituksessa on 11 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Päätös hallituksesta oli yksimielinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Heikki Autto ja varapuheenjohtajaksi viestintä- ja henkilöstöjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.

Autto Heikki 20.jpg


– Suomi erottuu monista Euroopan maista vahvalla työeläkejärjestelmällään, joka tuo vakautta julkiseen talouteen ja luottamusta hyvinvointiyhteiskuntaan. On suuri kunnia päästä palvelemaan suomalaisia maamme suurimman työeläkelaitoksen, Kevan, hallituksen johdossa. Yhdessä varmistamme suomalaisten eläketurvan ja työeläkejärjestelmän kestävyyden myös tuleville sukupolville, Heikki Autto sanoo.

Autto on kolmannen kauden kansanedustaja ja koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.

Kevan hallituksen tehtävänä on yleisesti valvoa ja ohjata Kevan toimintaa sekä päättää eläkevarojen sijoittamista koskevasta suunnitelmasta.

Kevan hallituksen valitsee valtuutetut, eläkelaitoksen ylin päätöksentekoelin, jossa jäseniä on 30. Valtiovarainministeriö asettaa valtuutetut kuntavaalikaudeksi kerrallaan.

Keva huolehtii kunta-alan, hyvinvointialueiden, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kelan ja Suomen Pankin eläkeasioista. Kevalla on 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta ja n. 2000 työnantaja-asiakasta. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 63,2 miljardia euroa. Kevan toiminta perustuu lakiin ja sitä valvovat valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta ja Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Kevan hallituksen kokoonpano kaudelle 2023 - 2025

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Kansanedustaja Heikki Autto, pj.
hallintotieteiden maisteri

Viestintä- ja henkilöstöjohtaja Diana Bergroth-Lampinen, vpj.
kauppatieteiden maisteri

Toimitusjohtaja Toni Eklund

Talouspäällikkö Anne Holmlund
ylioppilasmerkonomi

Kansanedustaja Markus Lohi
oikeustieteen kandidaatti

Työmies Matti Putkonen
Eläkeläinen

Toimitusjohtaja Markku Jalonen
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen
oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari

Puheenjohtaja Katarina Murto
oikeustieteen kandidaatti, tanssitaiteen maisteri, varatuomari

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine
filosofian maisteri

Toiminnanjohtaja, edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Henkilökohtaiset varajäsenet

Liiketoimintajohtaja Samu Vahteristo
yhteiskuntatieteiden kandidaatti

Ohjelmapäällikkö Harri Jokiranta
yhteiskuntatieteiden tohtori

Toiminnanjohtaja Tiina Kaartinen
lastentarhanopettaja

TV-tuottaja, johtaja Milla Bruneau
medianomi

Päihdetyönjohtaja Kirsi Torikka
terveystieteiden maisteri

Piritta Poikonen
oikeustieteen maisteri

Tutkimusjohtaja Mika Juutinen
yhteiskuntatieteiden maisteri

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä
kauppatieteiden maisteri

Toiminnanjohtaja Janne Aaltonen
lääketieteen lisensiaatti

Neuvottelujohtaja Kristian Karrasch

Edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno
oikeustieteen maisteri